Przepowiednia o Nowym Porządku Świata i chrześcijaństwie

Przepowiednia o Nowym Porządku Świata i chrześcijaństwie

W Biblii jest napisane, że w czasach ostatecznych: I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Jedna z katolickich wizjonerek pochodząca z Irlandii utrzymuje, że miewa wizję, które pochodzą od Boga. Niektóre z jej wizji są bardzo ciekawe zwłaszcza, że są związane z utworzeniem Nowego Porządku Świata. 

 Oto słowa wizjonerki: Moja wielce umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła jest przygotowywany do odprawiania nowych obrzędów. Publiczne wystąpienia, mówiące o potrzebie bycia pokornym i opiekuńczym, nadadzą rangę priorytetu sprawie świeckiej filantropii, która będzie upowszechniania przez antychrysta. Wszyscy ci słudzy szatana spotykają się w czasie niepublicznych uroczystości, a ich rozciągająca się na cały świat siatka powiązań da początek światowym instytucjom charytatywnym – założonym po to, aby was przekonać, że pochodzą one z bożego natchnienia. Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne, a to wyniesie ich w oczach świata. Ni stąd ni zowąd będzie się mówiło o nowym, potężnym, tak zwanym ruchu ewangelizacyjnym i ludzie będą dawali do dyspozycji swoje pieniądze, aby wesprzeć wysiłki, mające na celu niesienie pomocy światu ubogich. Wszyscy oni będą wierzyli, że działają na rzecz większego dobra, a niektórzy przywódcy Moich Kościołów będą podziwiani we wszystkich zakątkach świata. Bardzo niewielu będzie podważać ich intencje, ale kiedy zobaczycie, że największe światowe banki łączą się z nimi w wysiłkach, wówczas będziecie wiedzieć, że dzieło to jest tak zaplanowane, aby was oszukać. O, jakże bestia jest przebiegła! Jakże przemyślne zdaje się być to, co robi, i jak dobrze warstwa słodkiego lukru pokrywa jej oszustwa; warstwa, pod którą zajrzeć będą w stanie jedynie ci pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Ale w czasie całej tej gadaniny o tym, co dla człowieka stanowi wspólne dobro, i o tym, że byłoby rzeczą pożądaną połączenie wszystkich religii, aby uformować jedną, wielką, ludzką wspólnotę – nie padnie ani jedno słowo o Moim Nauczaniu, o tym, że dzieci Boże muszą wytrwać przy Moim Świętym Słowie.

Wizja ta jest kompatybilna z wizją chrześcijańskiej prorokini Ellen G. White( 1827 - 1915), która w swoich wizjach już dawno zapowiadała utworzenie jednej światowej religii. Ellen zapowiadała, że protestantyzm upadnie i w ostatecznej fazie połączy się z katolikami. Finałem tego porozumienia ma być ustanowienie wspólnych zasad wiary. Jednym z wyraźnych sygnałów tego, że proroctwo się wypełniło ma być wydany specjalny dekret święcenia niedzieli. Nakaz ten będzie równoznaczny z oddaniem pokłonu zwierzęciu i jego posągowi. Dlaczego dzień święty jest ważny ? Bóg pobłogosławił siódmy dzień tygodnia jakim jest sabat. Jest to wyraźnie napisane w dekalogu. Szatan wybrał jako swój dzień pierwszy dzień tygodnia jakim jest niedziela. W książce Jima Shaw pod tytułem Śmiertelna pułapka czytamy, że bohater, który należał do loży masońskiej uczył się starych religii (egipskich, perskich, greckich) w niedzielę. Na na naszych oczach wypełnia się zatem przepowiednia odnośnie wywyższenia niedzieli również w Polsce, gdzie posłowie ustanowili ustawę, która całkiem zakażę pracy w ten dzień. Nie jest to dzień święty wybrany przez Stwórce. 

Na naszych oczach wypełnia się część proroctw zawartych w Piśmie Świętym. Katolicyzm już dawno przestał być strażnikiem wiary. Papież dąży przede wszystkim do pojednania wszystkich religii. 

papież i szamanka

papież w odwiedzinach u birmińskich buddystów

umywanie nóg muzułmaninowi przez papieża

W Biblii jest napisane, że tylko Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem. Jak można spoufalać się z wyznawcami religii dla których Jezus nie jest bogiem bądź takimi, którzy wyznają wiarę w reinkarnację, która jest całkiem sprzeczna z Pismem Świętym. 

 Wiele osób, które nie znają Biblii da się nabrać, że działania papieża mają na celu prawdziwą jedność i zaprowadzenie pokoju na świecie również z naszymi braćmi i siostrami innej wiary. Czy taki pokój jest możliwy ? Jest to całkiem sprzeczne ze słowami Jezusa Chrystusa, który powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Franciszek jest honorowym członkiem loży masońskiej Rotary Club Buenos Aires. Media całkiem przemilczały sytuacje, gdy papież Franciszek niczym niewolnik i sługus całuję rękę elit żydowskich członków rodzin Rothshild oraz Rockeffeller.

 

Tu Franciszek pozuje z członkami loży masońskiej B’nai B’rith, która w świecie udaję organizacje wspierającą dobroczynność - jednym z jej podstawowych celów jest walka z chrześcijaństwem...

Kulminacyjnym etapem zwiedzenia świata ma być uproszczenie religii, usunięcie barier między wyznaniami i powstanie ogólnoświatowego systemu, który połączy etykę prawdziwego chrześcijaństwa z bezpośrednią komunikacją z duchami, tak, że nie będziemy już otrzymywać nauk za pośrednictwem tradycji, czy źródeł pisanych, lecz przez bezpośredni kontakt z stojącymi nad nami istotami. 

I to proroctwo również się wypełnia. Wiele osób na całym świecie otrzymuje przekazy channelingowe za pośrednictwem medium w które wchodzą istoty duchowe. W Polsce ostatnio głośno słychać o mężczyźnie, który oficjalnie podaje, że posiada kontakt z samym ojcem Pio. Istoty duchowe głoszą przede wszystkim dwa hasła: wiarę w reinkarnację oraz to, że świat ma się przygotować na nową erę w dziejach ludzkości. W tej nowej erze wreszcie ma zapanować pokój i bezpieczeństwo. 

Wrogiem numer jeden dla dzisiejszego świata staje się chrześcijaństwo. To chrześcijanom ogranicza się wszelkie prawa do głoszenia swoich poglądów. Stajemy się buntownikami nie godząc się na małżeństwa homoseksualne, to nas oskarża się o nietolerancję, gdy staramy się bronić symboliki chrześcijańskiej, gdy oskarżają nas o nietolerancje i brak empatii wobec islamistów, którzy żądają byśmy usuwali znak krzyża. To my chrześcijanie jesteśmy pogardzani w dzisiejszym świecie i nazywani zacofanymi i wierzącymi w bajki mitomanami. To nas chrześcijan obraża się i wytacza nam się sprawy sądowe, gdy coś co próbują nam wmówić, że coś jest normalne co dla nas normalne nie jest. Zgodnie z przepowiedniami chrześcijanie ponownie staną się męczennikami. Chrześcijanie znający dobrze Biblię będą prześladowani, zamykani w wiezieniach oraz zabijani za swoją wiarę.