Nowy Porządek Świata zarys historyczny

Nowy Porządek Świata - zarys historyczny

Iluminaci byli zapoczątkowani przez jezuitę A. Weishaupt, który urodził się jako Żyd. Weishaupt przechrzcił się na katolicyzm, aby mógł zostać duchownym. Weishaupt był profesorem prawa kanonicznego. Wykładał na Uniwersytecie w Inglostadt. W 1717 r. został założony Dom Bankowy rodziny Rotszyld.

Rodzina ta zwerbowała Weishaupta, aby mógł oddać się konspiracji lucyferiańskiej. W 1771 r. Weishaupt został wyszkolony w dziedzinie okultyzmu egipskiego. Weishaupt został poproszony o to, aby zmodernizował tak zwany Protokół Mędrców Syjonu. Jego z jego założeń było takie, aby szatan był obecny w synagogach oraz, aby można było jak najbardziej rozpowszechniać lucyferiańską ideologię. W 1776 r. Weishaupt założył zakon Iluminatów.

Plan Iluminatów zakłada całkowite zniszczenie wszystkich istniejących rządów i religii. Głównym celem jest podzielenie mas ludzkich na przeciwstawne obozy by wzajemnie się wyniszczały. Kolejnym z celów Zakonu jest osłabienie wewnętrznych struktur państwowych oraz instytucji religijnych.  Od tamtego czasu każda wojna począwszy od rewolucji francuskiej była zaplanowana przez Iluminatów. Francja oraz Wielka Brytania przez dość długi okres historyczny były potęgami światowymi. Pod koniec XVIII w. Weishaupt rozkazał Iluminatom, aby wzniecili wojny kolonialne w celu osłabienia Imperium Brytyjskiego oraz by rozpocząć rewolucję we Francji. W 1784 r. rząd bawarski dotarł do dokumentów, które potwierdzały fakt tego, że Zakon Iluminatów dąży do przejęcia władzy nad światem. W 1785 r. w Bawarii zdelegalizowano Zakon Iluminatów. Wtedy Weishaupt nakazał utworzenie tajnych stowarzyszeń by móc dalej kontynuować wielki plan Zakonu. Od tej pory masoni pod płaszczykiem filantropii oraz humanitaryzmu ukrywają swoją prawdziwą działalność. 

Po wojnach napoleońskich Rotszyldowie założyli, że państwa są tak zniszczone i wykończone przez wojnę, że zaakceptują jakiekolwiek wyjście. Zorganizowali, więc Kongres Wiedeński. To była ich pierwsza próba utworzenia rządu światowego. W tym celu powołali Ligę Narodów. Car Rosji sprzeciwił się temu pomysłowi. Rotszyldowie przysięgli zemstę i za cel wyznaczyli sobie zniszczenie carskiej rodziny. Swój cel osiągnęli mordując rodzinę Romanowów w 1917 r. 

Rotszyldowie zdecydowali, że aby trzymać spisek w ukryciu muszą, to zrobić poprzez wzmożenie swojej kontroli nad systemem monetarnym w innych krajach. Za pomocą podstępu wynik wojny pod Waterloo został sfałszowany. Zdarzenie to wywołało panikę na giełdzie angielskiej. Po Kongresie Wiedeńskim Rotszyldowie zmusiły Wielką Brytanię do stworzenia Nowego Banku Anglii, który mieli pod całkowitą kontrolą. 

Pod koniec XVIII w. główną kwaterą wielkiej konspiracji był Frankfurt, gdzie Mayer Amschel przyjął nazwisko Rotszyld i połączył ze sobą międzynarodowych finansistów. Po ujawnieniu ich planów przez rząd bawarski główna siedziba została przeniesiona do Szwajcarii oraz Londynu. Thomas Jefferson oraz Aleksander Hamilton byli uczniami A. Weishaupta. Pieczęć z piramidą jaka widnieje na banknocie jednodolarowym została stworzona pierwotnie przez rodzinę Rotszyldów i została przywieziona do Ameryki Północnej przez B. Franklina oraz A. Hamiltona przed rokiem 1776 r. Rodzina Rotszyldów ma konszakty z samym diabłem. Warto przyjrzeć się znakom jakie zostały umieszczone na tym banknocie. 

Na wielkiej pieczęci Stanów Zjednoczonych są widoczne masońskie symbole: rozpoczęta budowa świątyni oraz oko jako symbol Wielkiego Stwórcy (Szatana). Jest to symbol boga Słońca, który panuje nad światem. Ponad piramidą znajduje się napis: ANNUIT COEPTIS co oznacza - on zaaprobował nasze plany. Poniżej piramidy został umieszczony napis: NOVUS ORDO SECLORUM co oznacza Nowy Porządek Wieków. Na banknocie widnieje napis: IN GOD WE TRUST co tłumaczyć można jako - W Bogu mamy zaufanie. Na banknocie pojawia się również symbol orła. Jedno ze skrzydeł ma 32 pióra, drugie zaś ma 33 pióra. Jest to odniesienie do ilości stopni wtajemniczenia w masonerii. Na banknocie tuż przy nominale znajduje się również miniaturowa sowa. Jest to również jeden z ważniejszych symboli okultystycznych. Czy powinniśmy wierzyć, że ilość satanistycznych symboli na banknocie jednego z najpotężniejszych państw na świecie to tylko przypadek. [Na marginesie do tego tematu warto dodać, że cały plan miasta Waszyngton został tak sporządzony by oddawał hołd Szatanowi, ale to temat na inny artykuł. Prezydenci Stanów Zjednoczonych bardzo często są członkami tajnych lóż masońskich np. Bill Clinton, czy G. Bush. Co ciekawe swoją przysięgę podczas zaprzysiężenia składają na masońską Biblię.]

Sowa na banknocie jednodolarowym

W 1834 r. Giuseppe Mazzini oraz A. Pike zostali wybrani by kontynuować plan Zakonu na świecie. Pike stworzył plan utworzenia 3 wojen światowych i rewolucji, aby udało się utworzyć jeden światowy rząd. Tajne komórki masonów przyczyniły się do tego by z tak niepozornego wydarzenia jak zamach na austryjackiego księcia w Sarajewie wywołać wojnę.

Warto wspomnieć, że K. Marks pisał manifest komunistyczny pod dyrektywą jednej z grup Iluminatów. W tym samym czasie również pod okiem masonów K. Ritter pisał antytezę jego teorii we Frankfurcie. Miało to na celu utworzenie przez Zakon dwóch przeciwstawnych ideologii. Praca, którą tworzył Ritter została ukończona po jego śmierci przez Fryderyka Nietzchego. Przyczyniło się to do powstania faszyzmu oraz nazizmu i zostało użyte, aby wywołać I i II wojnę światową. Adolf Hitler był sponsorowany przez rodziny Kruppa, Warburgów, Rotszyldów oraz innych bankierów. Działania Lenina, Trockiego i Stalina były finansowane przez brytyjskich i amerykańskich bankierów. Druga wojna światowa przyczyniła się do powstania państwa Izrael i wzrostu znaczenia syjonistów w świecie. 

Trzecia wojna światowa ma być podobno wywołana między politycznymi Syjonistami, a liderami świata muzułmańskiego. Wojna ma przyczynić się do realizacji planu i utworzenia Nowego Porządku Świata. W ostatniej fazie rząd ma się składać z króla dyktatora, który będzie głową ONZ. 

Wielką rolę w przyczynieniu się do osiągnięcia celu mają media. Prasa oraz inne media są kontrolowane przez masonów. Bardzo ukrywa się to, że treść wiadomości i artykułów służą Zakonowi. Kolorowe magazyny, broszury są pod całkowitą kontrolą masonów. Wystarczy przejrzeć gazetę jakie treści promują: rozwiązły tryb życia, homoseksualizm, wyszydzanie chrześcijaństwa, promowanie teorii ewolucji, zachęcanie do uprawiania jogi i ezoteryki. Kanały w telewizji, a zwłaszcza filmy dokumentalne mocno uderzają w chrześcijaństwo. Zastanawiające jest to, że w szkołach oraz na wyższych uczelniach nikt nie jest informowany, że dla przykładu: Goethe, Mozart, Walt Disney, Jung, Freud byli członkami lóż masońskich. 

Wiele osób uważa, że współcześnie nie ma żadnych satanizmów, że to kompletna bujda. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że obecnie pojawia się coraz więcej murali o symbolice okultystycznej. Po prostu sataniści śmieją się z profanów (osób nie wtajemniczonych), że guzik wiedzą o tym co znajduje się na budynkach ich miast. 

Zdjęcie przedstawia jeden z głównych budynków w Hasselt w Belgii. Na ścianie tego budynku na każdej ze ścian jest masa symboli okultystycznych. 

Sowa oczywiście nawiązanie do mitologii greckiej i bogini Ateny oraz egipskiej Izydy 

Na tym zdjęciu widzimy cały ciąg magicznych symboli: oko Horusa, czaszki