Główne cele i założenia lóż masońskich

 Masoneria prężnie się rozwija. Najliczniejszą grupę stanowią masoni w Stanach Zjednoczonych. Liczbę członków w tym kraju szacuje się na 5 mln. Działa tam około 1500 lóż. W samym Londynie jest 1700 lóż. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wielu sędziów jest ich członkami. Nie powinna dziwić, więc ich decyzja odnośnie sprawy Alffiego Evansa. W Irlandii mieszka 100 000 masonów, we Francji 60 000, w Niemczech 45 000, we Włoszech 30 000, w Szwecji 25 000. Masoni działają na całym świecie. Ich liczba stale rośnie. W Polsce w 2007 r. zarejestrowanych było 20 lóż. Polscy masoni wydają dwa pisma: ,, Ars Regia” oraz ,,Wolnomularz polski”.

 Największym celem masonerii jest utworzenie Nowego Porządku Świata. Masoni dążą do utworzenia jednego światowego rządu, jednej światowej religii oraz centralizacji kapitału i jego przepływu. Według raportu masonów społeczeństwo polskie nie odpowiada standardom oczekiwanym przez masonerię. Społeczeństwo polskie zostało nisko ocenione ze względu na to, że nie jest wystarczająco tolerancyjne wobec innych religii, narodowości oraz nietypowych postaw osobistych, gdyż brak w nim powszechnej zgody na aborcję, konkubinaty i homoseksualizm.

Jeden z masonów prof. Dennis L. Meadows w wywiadzie udzielonym w 1972 r. dla czasopisma ,,Kultura” tak odniósł się do tego problemu: Jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów gwarantowałoby równowagę. Dalej jeżeli chodzi o Polskę, widzę takie problemy – po pierwsze […] zahamowanie eksplozji demograficznej. Póki co polityka naszego kraju sprzyja przyrostowi naturalnemu. Z drugiej strony warto przypomnieć sobie słowa z tak zwanego ,,Protokołu Mędrców Syjonu”, gdzie w jednym z podpunktów jest napisane: Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod władzę naszą. Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby chwila upragniona. Warto zaznaczyć, że liczba wymaganych szczepień w ostatnich latach intensywnie wzrosła. Organizacja NVIC wylicza, tylko niektóre szkodliwe substancje jakie znajdują się w szczepionkach: aluminium, rtęć, formaldehyd, fenoksyetanol, gluteraldehyd, boran sodu, chlorek sodu, octan sodu, glutaminian sodu, kwas solny, nadtlenek wodoru, laktoza, żelatyna, białko drożdży, albumina jaja wołowego i albumina surowicy ludzkiej. Nie jest tajemnicą, że podejrzane szczepienia wiążą się z ciężkimi chorobami na jakie chorują dzieci. W mojej ocenie jest to część planu mającego za cel depopulację ludzkości.

 Masoni chcą rządu światowego, chcą przejąć wszystkie dobra ziemskie, zdominować kulturę oraz szkolnictwo. Wszystkie teorie oraz prawa jakie chcą wdrożyć wymierzone są przeciw Bogu oraz jego świętym prawom. Godne uwagi jest to, że masoneria kupiła media i aż 95% mediów jest pod ich kontrolą. W Polsce na pierwszy plan wysuwa się propaganda ,,Gazety Wyborczej”, której właścicielem jest mason Soros. Wystarczy jednak przejrzeć treści jakie są nam oferowane przez polskie media na różnych portalach internetowych by dojść do wniosku, że za tym wszystkim stoi masoneria. Artykuły zachęcają nas do przyjmowania imigrantów, akceptacji ideologii gender oraz homoseksualizmu. Gazety promują hedonizm i kult człowieka. W telewizjach śniadaniowych zapraszani są goście, które ewidentnie mają szerzyć nowe prądy myślowe np. swingersi ze swoją rozwiązłością seksualną są postrzegani jako bardzo nowocześni. Osoby, które mimo wszystko szukają duchowości proponuje im się wierzenia związane z ezoteryką oraz okultyzmem np. joga, czy tarot. Wszelkie artykuły odnośnie wiary chrześcijańskiej służą temu by ośmieszyć osoby, które nadal szczerze wierzą w Boga.

 Dążeniem masonerii jest również zniszczenie chrześcijaństwa i zastąpienia go nową pseudochrześcijańską religią, która tak naprawdę będzie czcić samego Lucyfera. Albert Pike w piśmie masońskim ,,Planche” tak wypowiadał się na temat Szatana: Bóg i Lucyfer, Światło i Ciemność są dwoma obliczami tej nadrzędnej rzeczywistości, która jest jednością (…) Lucyfer jest odbiciem Boga wewnątrz nas, cieniem naszego boskiego bytu w nas samych. Napływ lucyferyczny jest siłą, bez której Ziemia nie mogłaby ewoluować (…) Lucyfer i Chrystus się uzupełniają. Wolnomularze na równi stawiają Chrystusa oraz Lucyfera. W masonerii pojawia się wiele wierzeń hinduistycznych np. wiara w reinkarnacje. Masoneria dąży do wielkiego synkretyzmu religijnego, ale na narzuconych przez nich zasadach. W 1865 r. Bronisław Trentowski, wielki mistrz we Fryburgu Bryzgowijskim pisał: Masoneria czci we wszystkich swych świątyniach i lożach boga, którego w swym murarskim słownictwie zwie ,,Wielkim Budowniczym wszystkich światów”; pozostawia jednak pojmowanie tego boga każdemu dowoli (…) Można go sobie pojmować, jak się chcę – (…) zarówno chrześcijanin, jak Żyd, i mahometanin i poganin, i monoteista, i deista, i panteista, tak nawet ateista uznawać go musi. Według wierzeń masońskich Jezus Chrystus jest traktowany na równi z innymi postaciami historycznymi jak choćby Mahomet, czy Budda. Modlitwy powinni być kierowane do ,,Wielkiego Architeka” i powinny być uniwersalne. Święte formuły powinny obejmować wszystkich, ale nie powinny nikogo obrażać. Kategorycznie zabronione by było odmówienie modlitwy bezpośrednio do Jezusa. Masoneria celowo zaciera różnicę między religiami. Nie da się zaprzeczyć, że członkowie loży mają zakulisowy wpływ na ekumenizm i jedność religijną. W ostatnim czasie dążenie do jedności religijnej mocno przyspieszyło. Aby stworzyć nowy świat należy przede wszystkim zniszczyć stary. Masoni kierują całe swoje wysiłki by zniszczyć cywilizację opartą na chrześcijaństwie i stworzyć nowego człowieka, który duchowość czerpać będzie między innymi z religi New Age. W duchowości chrześcijańskiej chodzi o pokorę, wyrzeczenie się własnego ego, natomiast w nowej duchowości chodzi o rozbudzenie ludzkiej pychy. Według zasad Nev Age człowiek sam jest bogiem.

 Obecnie ludzie zachwycają się Nev Age. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to tak naprawdę okultyzm w innym opakowaniu. Warto w tym miejscu odwołać się do kilku cytatów przywódców tej grupy:

- David Sprangler powiedział: Istotą, która pomaga człowiekowi w osiągnięciu tego celu, by stać się bogiem, jest Lucyfer, anioł ewolucji człowieka - Werner Erhard powiedział: Wy jesteście bogami w swoim wszechświecie

Za prekursorki ruchu Nev Age i jego założycielki uznaje się Helenę Bławatską (1831 – 1891), Annę Besant (1847 – 1933) oraz Annę Bailey (1880 – 1949). Warto wspomnieć, że Anna Bailey była masonem 33 stopnia.

 Bardzo często w wywiadach masoni podkreślają, że ich statut zabrania im na spotkaniach loży dyskutować na temat polityki i wiary. Członkowie loży jak mantrę powtarzają, że zależy im jedynie na jedności, wolności i braterstwie. Nie powinniśmy dać się zwieść tym hasłom. Polacy, aby ustrzec się minimalnie od działań lóż masońskich powinni trzymać się tradycji i walczyć o jedność narodową. Nie bez powodu do Polski sprowadzono do naszego kraju Ukraińców. W mediach trwa propaganda mająca na celu ośmieszeniu patriotów. Uczestnicy Marszu Niepodległości zostali jak zwykle przedstawieni w czarnych barwach. Zastanawiające jest za to jak uczestnicy tęczowych marszy są bronieni przez masowe media i wspierani. Przeciwnicy szczepień dzieci również ukazywani są w telewizji jako oszołomy i ciemnogród. Niestety dużo osób wciąż żyję w dużej niewiedzy odnośnie prawdziwej rzeczywistości. Powinniśmy starać się im otworzyć oczy.