Kościół katolicki znalazł się w dalekosiężnych planach masonerii. W 1819 r. przygotowano przez włoskich masonów instrukcję. w której zawarty był plan wniknięcia w szeregi kościoła. Instrukcja ta miała na celu ściągnięcie duchownych w szeregi lóż masońskich: Dzięki naszej reputacji nasze doktryny dotrą do do młodego duchowieństwa, jak i w głąb klasztorów. W przeciągu niewielu lat to duchowieństwo siłą rzeczy obejmie wszystkie wysokie stanowiska, ono będzie rządzić, administrować, sądzić, ono utworzy radę przy papieżu, ono zostanie powołane do wyboru nowego papieża, a ten papież podobnie jak większość jemu współczesnych, siłą rzeczy będzie przesiąknięty zasadami (...) humanitarnymi, które my właśnie zaczynamy rozsiewać. Instrukcja ta doprowadziła do tego, że w XIX w. większość duchownych we Włoszech była do dyspozycji masonów. Masoneria bardzo mocno oddziałuje na współczesny kościół. Lucyferianom zależy przede wszystkim na osłabieniu autorytetu Jezusa Chrystusa i całego chrześcijaństwa. Nowa etyka kościelna dąży do tego by wspierać wszystkie religie i systemy wierzeń. Obecną religie ma zastąpić nowa religia, która tak naprawdę będzie znieważać Stwórcę. 

Plany masonerii są wdrażane w niezwykłym tempie. Papież Franciszek jest papieżem popieranym przez masonów. Warto podkreślić, że jest członkiem masońskiego klubu Rotary Club. Masoni działają podstępnie i rzekomo nieszkodliwie. Tworzą szereg organizacji o celach i hasłach szlachetnych: pomocy humanitarnej, akcji charytatywnej, zajęcia się niepełnosprawną młodzieżą. Przynależności do masonerii nie da się pogodzić z wiarą w Jezusa Chrystusa. Rotarianie noszą odznaki przedstawiające koło zębate z 24 kołami. Symbol Rotary związany jest z przekazywaniem energii oraz cykliczną rotacją na wszystkich stanowiskach. Nad kołem widnieje napis Rotary International. Wszelkie rytuały i wewnętrzne zasady tego klubu są zasadami i regułami masońskimi. Do klubu zapraszani są jedynie masoni. W 1928 r. biskup z Hiszpanii należący do Rotary Club tak wypowiedział się na temat tej organizacji: Rotary, to nic innego jak organizacja okultystyczna, skupiająca ludzi zainteresowanych władzą istniejąca ponad systemami religijnymi i politycznymi. Większość duchownych zajmuje wysokie stanowiska w Watykanie za pomocą przynależności do zamkniętych kręgów masonerii, w tym iluminatów.

Odbiegając na chwilę od tematu to bardzo ciekawe jest to, że Rotary Club Zamość w Polsce w 2015 r. podjął decyzje o finansowaniu szczepień przeciw HPV w Polsce dla dziewcząt w wieku od 10 do 11 lat. Ta szczepionka szczególnie owiana jest złą sławą. Najnowsze badania wykazały, że owa szczepionka tak naprawdę powoduje ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u kobiet zamiast chronić. Badania przeprowadzono w Szwecji w latach 2014 - 2015 r. i wykazały one, że znacznie częściej chorowały na raka kobiety, które otrzymały szczepionkę na tą chorobę. Idealnie oddaje to jeden z punktów opisanych w Protokołach Mędrców Syjonu: Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą.

Masoneria oraz jej hasła bardzo mocno przeniknęły do kościoła katolickiego. Bardzo mocno widać to w publikacjach księży. Niedawno na polskim rynku została wydana książka pod tytułem: ,,Bóg nie jest automatem do kawy". Rozmowa z księdzem Zbigniewem Czendnikiem. Jej treść jest szokująca dla prawdziwego chrześcijanina. Zacytuję kilka fragmentów z tej książki, która moim zdaniem ma za zadanie budować fundament dla "nowej religii". 

  • o etykietowaniu: dzielenie ludzi na wierzących i niewierzących uważam za absurd (...) lubię ateistów już choćby za ich odmienne zdanie (...) Dialog z osobami o innych poglądach zawsze poszerza horyzonty. Nikt z nas nie ma wyłącznej licencji na prawdę. Nikt nie ma na nią patentu. Chodzi raczej o to by wspólnie jej poszukiwać - reprezentant Kościoła powinien mieć prawdę wynikającą ze Słowa Bożego i jej przede wszystkim bronić
  • o horyzontach i wyborach: Mój horyzont jest na tyle głęboki, co szeroki. Po prostu nigdy nie będę filozofem, ani intelektualistą (...) wybieram tylko to, co chcę przekazać dalej (...) Kieruje się raczej emocjami, niż rozumem - cytat ten może brzmieć niewinne, ale fundamentem masońskich wierzeń jest słuchanie się swoich emocji
  • o tym, jak żyć: Na każdym rogu roi się od fachowców, którzy z chęcią powiedzą ci, jak masz żyć. Najciekawsze, że większość z nich wcale nie prowadzi przykładnego życia - kapłan nie wspomina o tym, że Biblia naucza, że należy przestrzegać Dziesięciu Przykazań i być dobrym człowiekiem, po co to komu, żyj jak uważasz...nikt z nas nie jest idealny...wystarczy pod te słowa wyobrazić sobie samego Szatana, rób co chcesz to również jest istotne w ideologii masońskiej
  • o papieżu Franciszku: Jak bardzo oderwany od rzeczywistości i zwykłego człowieka stał się nasz Kościół, skoro cały świat jest zadziwiony normalnością i naturalnym zachowaniem papieża. Jego słowa wydają się rewolucyjne, a on po prostu przywraca prostotę. Powinniśmy zrobić rachunek sumienia. Dlaczego nie jesteśmy już naturalną częścią tego świata. Na co się stylizujemy ? Jak do tego doszło, że ludzie traktują kościół jak bandę dziwaków ? - Franciszek mason, który przytula się z szamankami, myje nogi muzułmanów to naprawdę rewolucjonista. Chrystus powiedział: Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz. Pierwsi chrześcijanie nigdy nie szli na kompromis ze światem i byli za to prześladowani. 
  • o podziałach religijnych: Niektórym nie podoba się, że chrześcijanie dzielą się na katolików, protestantów i prawosławnych, a ja uważam, że to czyni nas bogatszymi duchowo. Nie widzę też nic złego w tym, że chrześcijanin urozmaici swoją wiarę trafną ideą zaczerpniętą, dajmy na to z Dalekiego Wschodu. Dlaczego by nie przyprawić swojej religii odrobiną egzotyki ? Poprzez włączenie w nią np. jakieś prawdy buddyzmu ? - te słowa ciężko komentować, Jezus nauczał: Ja jestem Droga, Prawda i Życie, ten ksiądz zachęca do "nowej religii" jaka w niedługim czasie powstanie
  • o zrozumieniu: Nie od dziś wiadomo, że istnieją ludzie potrafiący leczyć dotykiem. Albo różdżkarze, którzy odnajdują wodę głęboko w ziemi. Może trudno o naukowe wytłumaczenie tych zjawisk, ale nie należy ich podważać, a już na pewno nie potępiać - pseudo ksiądz po prostu zachęca do okultyzmu, bioenergoterapii, istnieję naprawdę rozmaita liczba świadectw osób, które posiadały owe dary i wprost przyznały, że całą swoją wiedzę i moc uzyskały od demonów

Przygotowania do wprowadzenia nowej religii trwają. Jeden z proroków chrześcijańskich Sandu Sundar Selvaraj zapowiada, że papież podpiszę porozumienie odnośnie wielkiego porozumienia wszystkich religii do 2020 r. Według proroka do podpisania tego paktu ma dojść w Hadze w Holandii. Do takich wizji oczywiście należy ostrożnie podchodzić, ale zachowanie papieża jego przynależność do loży, wnikanie haseł masońskich do kościoła powinny naprawdę dać do myślenia w jakich czasach żyjemy. 

Film ,,Kler" mocno biję rekordy popularności w Polsce. Obnażył wiele nieprawidłowości w kościele katolickim, ale moim zdaniem nie pokazał tej najważniejszej - kościół zwodzi ludzi na płaszczyźnie duchowej. Masoni dążą do utworzenia jednej uniwersalnej religii dla całego świata. Finałem całego planu ma być zbudowanie świątyni dla wszystkich ludzi w Jerozolimie. Idealnie to się pokłada z przepowiedniami zawartymi w Apokalipsie św Jana. Jezus powiedział: Strzeżcie się, aby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.