Oświecony bohater Szatan

Wiele osób nie wierzy w teorię, że media w Polsce należą do masonerii. Na początku tego roku w czasopiśmie: ,,Uważam Rze” ukazał się bardzo interesujący artykuł pod tytułem: ,,Upadek szatana, czyli historia wojny w niebie” autorstwa Pawła Łepkowskiego. Artykuł ten był reklamowany jako temat numeru. Nie było by w tym temacie nic zaskakującego gdyby nie to, że autor tego artykułu starał się udowodnić czytelnikom, że Szatan jest dobry.

Na początku swoich wywodów autor starał się udowodnić, że wąż, który zwiódł Adama i Ewę nie ma nic wspólnego z Szatanem. Według niego mit szatana jest fałszywie powiązany z grzechem pierwszej ludzkiej pary.

 Szatan według autora artykułu na pewno nie był wężem z rajskiego ogrodu. Szatana przedstawia nam jako przewodniczącego rady niebiańskiej. Autor piszę: Jest więc kimś w rodzaju wezyra Pana, księciem wszystkich aniołów, pierwszym i zdaje się najdoskonalszym dziełem Stwórcy. I tylko on ma przywilej rozmowy z samym Bogiem, w czasie której pozwala sobie bez obaw na sprzeciw i manipulację.

 W Starym Testamencie Szatan został nazwany: Synem Jutrzenki. Autor jest podekscytowany tym terminem: Kim więc jest ten, który niczym gwiazda poranna niesie światło ? Kim więc jest ten, który niesie światło, jak nie nauczycielem ? Pierwszym aniołem z niebiańskiego hufcu, który ukazuję wiedzę ułomnej, choć podobnej do Boga istocie ludzkiej. Wskazuje jej zakazane drzewo poznania dobra i zła w rajskim ogrodzie po to, by nauczyć ją sztuki poznania i niezależnego myślenia. Buntując się przeciwko zakazom, ukazuje swoją wolną wolę i ośmiela się na krótki moment wpuścić człowieka do ,,kuchni” Stwórcy, aby pokazać mu składniki, z których powstał wszechświat.

 W tym bulwersującym artykule Bóg przedstawiony jest jako negatywny bohater. Stwórca stworzył drzewo poznania dobra i zła, więc stworzył zło według autora. Bóg ukarał upadłe anioły za związek z kobietami. Autor nie może pojąć dlaczego Bóg ukarał swoje stworzenia za miłość ? Dodatkowa manipulacja tego materiału polega na wyrwaniu kilku fragmentów z Biblii i mylnym zinterpretowaniu ich by czytelnik faktycznie zaczął nienawidzić Boga.

 W księdze Izajasza czytamy: Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący Synu Jutrzenki ? Jakże runąłeś na ziemię, ty który podbijałeś narody ? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawie mój tron(...)Wstąpię na szczyt obłoków, podobny będę do Najwyższego. Łacińskie imię Lucyfer powstało na podstawie tego fragmentu – Lucyfer – ten, który niesie (ferre) światło (lux).

 Być jak bóg to cel wybranych oświeconych elit, które za bohatera uznają Szatana. Według okultystów Lucyfer strącony z niebios, przyniósł ludziom w darze mądrość i wiedzę. ,,Niosącym światło” nazywano też egipskiego bożka Ozyrysa. Antyczni czciciele tak rozumianego światła mądrości utworzyli tajną społeczność tak zwane Bractwo Węża. Niektóre z dokonywanych przez nich obrzędów były bardzo brutalne. Poświęcano je Ozyrysowi, Izydzie oraz Kybele bogini płodności. Osoby wtajemniczone w rytuały musiały zachować milczenie. W ten sposób stworzono cały system znaków, symboli, gestów, którymi wtajemniczeni porozumiewali się.

Warto wspomnieć o części inicjacji wstąpienia do loży masońskiej. Cytowany fragment pochodzi z książki: ,,Masoneria. Religia lucyferyczna”: Bracie, Pierwszy Dozorco, niech teraz cierpliwość i stanowczość neofity przyniosą mu pierwsze zwycięstwo. Czy uznajecie go godnym przyjęcia pośród nas ? Tak. Czcigodny Mistrzu. O co prosisz dla niego ? O Światło. Niech Światło zostanie mu dane po trzecim uderzeniu młotkiem.

Jednym z najważniejszych haseł dla oświeconych elit jest światło. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj stanie się światłość! I stała się światłość. Światło było pierwszym znakiem, pierwszym słowem stworzenia, pierwszą i najwyższą rzeczywistością wszechświata. Jest pierwszą drogą ku boskości.

Warto sobie zadać pytanie do czego prowadzi owe oświecenie ? Czym wyróżniają się te wyjątkowe grupy ludzi, które obrały drogę Lucyfera jako wzór do naśladowania ? W trakcie projekcji filmu: ,,Jim&Andy: The Great Beyond” Jim Carrey udzielił wywiadu. Wyjawił w nim wiele naprawdę szokujących informacji na temat satanistów, którzy rządzą w branży rozrywkowej w Hollywood. Jim powiedział: Lucyferianie w Hollywood co roku zmieniają Święta Bożego Narodzenia w najciemniejszy festiwal w roku (…) Czy zauważyłeś, jak wszystkie bezdomne dzieci, które widziałeś przez cały rok, zaczynają znikać na Boże Narodzenie ? Myślisz, że to dlatego, że znaleźli dom, znaleźli schronienie, znaleźli miłość i ciepło ? Czas Bożego Narodzenia to szatański czas uboju (…) Te dzieci są tuczone na świąteczny stół niczym gęsi i indyki, z tym wyjątkiem, że zwierzęta nie przechodzą rytualnego znęcania się, psychologicznej udręki, którą te dzieci są zmuszone cierpieć (…) Ci ludzie wierzą, że im więcej dziecko cierpi, tym lepiej smakuje. Wierzą, że negatywne emocje płynące przez ciało dziecka, adrenalina i nienawiść, dadzą im szczególną moc. To hollywoodzki obrządek na, który wpływ ma satanizm.

Na światło dzienne wypływa coraz więcej świadectw ludzi, którzy jasno deklarują, że na naszej planecie toczy się bój pomiędzy dobrem i złem. Jeśli ktoś próbuje nam wmówić, że Szatan jest bohaterem jest to niewątpliwie jeden ze znaków, że żyjemy w czasach końca.

Przeczytaj też: Kim jest Szatan