Technologia 5 G by móc przesyłać ogromne ilości danych będzie używała fal milimetrowych, które słabo przenikają przez materię. Do jej działania jest potrzebna ogromna ilość stacji bazowych. Szacuje się, że stacje będą rozmieszczone co 100 metrów. W przeciwieństwie do poprzednich technologii stacje bazowe i urządzenia 5 G będą wyposażone w wiele anten.

Obecnie jest około dwóch tysięcy satelitów okrążających Ziemię. Niektóre ku Ziemi wysyłają sygnały GPS. Co najmniej 5 firm zamierza dostarczać technologię 5 G z przestrzeni kosmicznej. Każda satelita będzie emitowała fale milimetrowe o rzeczywistej wypromieniowanej mocy do 5 milionów watów z tysięcy anten połączonych w układ fazowany. Co jeszcze ważniejsze satelity te będą umieszczone w magnetosferze Ziemi, co bardzo mocno wpłynie na właściwości elektryczne atmosfery. Ani jeden cal kuli ziemskiej nie będzie wolny od promieniowania. Ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, bo przecież promieniowania nie widać. Każda żywa istota, która znajdzie się na drodze skoncentrowanej wiązki, zostanie poddana potężnej dawce promieniowania o bardzo wysokiej częstotliwości.

W 2015 r. 215 naukowców z 41 krajów stwierdziło, że pola elektromagnetyczne bardzo mocno oddziałują na żywe organizmy. Ponad 10 000 recenzowanych badań dowiodło, że promieniowanie (RF) jest bardzo szkodliwe dla ludzkie zdrowia. Przede wszystkim zakłócenia w jonosferze mogą wpływać na ciśnienie krwi, produkcję melatoniny oraz powodować raka, choroby neurologiczne i narządów rozrodczych, a nawet śmierć. Promieniowanie rado falowe wywołuje zarówno stany ostre jak i przewlekłe. Zaburzenia rytmu serca oraz zmiany w funkcjonowaniu mózgu (EEG) to przykład efektów natychmiastowych.

Wszystko co ma związek z elektrycznością, od przewodów w ścianach i sprzętu domowego, aż po najnowocześniejszy sprzęt przemysłowy, emituje promieniowanie niejonizujące. Powietrze wokół nas jest wypełnione niewidzialną energią radiową, telewizyjną i mikrofalową. Bezpośredni wpływ takiej codziennej kąpieli w elektromagnetycznych zanieczyszczeniach zazwyczaj jest niedostrzegalny, ale jej długoterminowe konsekwencje mogą zagrażać życiu.

Niektóre osoby są ślepo zaślepione rozwojem cywilizacyjnym, ale nie zdają sobie sprawy jak wielką cenę przyjdzie za to zapłacić. Skutki promieniowania ujawnią się dopiero za kilka, kilkanaście lat, a ich negatywnych efektów nie da się cofnąć. Jeśli jakakolwiek technologia burzy dotychczasowy ład w środowisku, to nie można tego akceptować. W wyniku promieniowania nie ucierpią jedynie ludzie, ale również rośliny i niewinne zwierzęta, Ludzie, którzy kontrolują przemysł energetyczny oraz telekomunikacyjny nie dopuszczą do tego, aby opinia publiczna poznała prawdę. Od tego zależy ich finansowy dobrobyt, dlatego opłacają niemal wszystkie media, aby przekonały społeczeństwo, że technologia 5 G jest jak najbardziej bezpieczna.

Dziwnym zbiegiem okoliczności montowanie anten 5 G zbiegło się z pandemią koronawirusa. Istnieję duże ryzyko, że szczepionka przeciwko COVID 19 będzie zawierała nie tylko nieznane substancję, ale również mikrochip. Warto wspomnieć, że zamiana atmosferycznego strumienia elektronów w wirtualną antenę umożliwiła by nadawanie przekazów w zakresie ELF bądź mikrofal. Agencje rządowe od dawna pracują nad takim rozwojem technologicznym by móc wywierać wpływ na ludzkie umysły. W ciągu ostatniego stulecia psychopaci, naukowcy, szpiedzy i wojskowi usiłowali wynaleźć sekretną technikę, która pozwalałaby kontrolować ludzi na odległość. Wielu naukowców z krajów całego świata zajmuje się zagadnieniem kontroli mózgu bez świadomości osoby kontrolowanej. Co by się stało gdyby można było dowolnie wywołać u innych określone emocje, takie jak złość, czy strach ? Operatorzy niebezpiecznego sprzętu mogliby przekazywać bezpośrednio do ludzkich umysłów dowolne komunikaty. Ludzki umysł działa w tym samym zakresie fal niskiej częstotliwości. Co jeśli mikrochipy wzmacniały by owy przekaz ? Człowiek słyszał by sugestię takie jak: poddaj się, albo bądź posłuszny. Wysyłany komunikat oddziaływać by mógł na całe populacje, czy miasta. Człowiek w wyniku technologii utracił by znaczną część swojego wolnego wyboru i stał by się niewolnikiem. Oczywiście to tylko spekulację, ale nie wierzę w zbiegi okoliczności i na pewno za technologią 5 G i wywołaną pandemią kryję się drugie dno, o którym zwykły obywatel się nigdy nie dowie. 

 

 

Źródła: 1/ info@5gSpaceAppeal.org 2/ HARP: Najniebezpieczniejsza broń świata. Jerrey E. Smith 3/ Technologia 5 G - kompleksowy obraz - dr Jeremy Naydier artykuł z NEXUS br 5 (127) wrzesień - październik 2019