Mroczna wizja przyszłości

Trwająca ponad rok pandemia wywołała chaos na całym świecie. Ludzie czują się bezradni i nie potrafią sobie przez to wyobrazić przyszłości. Wiele osób ślepo ulega zapewnieniom mediów, że już wszystko idzie w dobrym kierunku, że szczepionki to panaceum na covid 19 i już niedługo sytuacja panująca na całym świecie zostanie opanowana. Pod płaszczykiem szlachetnych działań i pobudek mają jednak zostać wprowadzone prawa, które na zawsze ograniczą wolność zwykłego obywatela. Wmawia się nam, że wszystko jest robione dla dobra ogółu, że trzeba ludzi szczepić i chronić tych najsłabszych i najmniej odpornych. Osobiście nie wierze już dawno w tego typu bajki. Nikt uczciwie nie przyzna, że obecny stan to idealna okazja do zarobku dla wielkich koncernów farmaceutycznych. Pandemię planowano wprowadzić już dawno, ale się nie udało. Według różnych prognoz czeka nas bardzo trudny okres, który być może będzie zmierzał do wprowadzenia Nowego Porządku Świata. 

Tekst na podstawie dokumentu: ,,Szach-mat dla ludzkości" z 2011 r. 

Przestępcza elita złożona z potężnych bankierów i właścicieli wielkich korporacji, zarządza światem z ukrycia i są o krok od osiągnięcia swoich mrocznych snów.

1 Stworzyć światowy rząd, zdominowany przez oligarchiczną elitę

2 Ustanowić globalną elektroniczną walutę, by podzielić świat na dwa rodzaje ludzi : panów i niewolników

3 Zaszczepić w każdym człowieku elektroniczny czip z informacjami biometrycznymi. Jego danymi osobowymi i elektronicznymi pieniędzmi, które posiada, w celu uzyskania absolutnej kontroli nad populacja

4 Ograniczyć liczbę populacji, żeby łatwiej kontrolować masy i lepiej zarządzać zasobami naturalnymi Ci wielcy kryminaliści stworzyli tę historię, aby uzyskać absolutną władzę na świecie, na zawsze Jak mają zamiar to zrealizować ?

Wierzą, że mogą to zrobić za pośrednictwem trzech jednoczesnych ruchów strategicznych.

Pierwszy: załamanie gospodarcze.

Elita wytworzy wielki , miedzy narodowy kryzys finansowy, który ma się zakończyć przepaścią gospodarczą upadkiem euro o dolara. Wtedy, wiele osób straci pracę i swoje oszczędności w Europie i USA. W miarę wzrastających protestów, elita będzie tworzyć fałszywe anty-systemowe grupy (BLM itp.) , które powodować będą epizody chaosu oraz wzrost przestępczości, aby ludzkość zażądała ustanowienia od władzy silnego porządku.

Ewolucja upadku w Europie i Stanach Zjednoczonych będzie przebiegać różnymi torami. W Europie generuje pogląd, że każdy samotny kraj nie może przezwyciężyć kryzysu narodzi się scentralizowany rząd europejski i suwerenność narodowa ograniczona będzie do minimum. Własność państwowa ulega prywatyzacji, wielkie korporacje zostaną włączone do rządzenia państwem. 

W Stanach Zjednoczonych kryzys wywołuje poważne zamieszki. Uzbrojone grupy staną do walki przeciwko państwu manipulowane przez elity. Jest dużo przestępstw i niewinnych ofiar. Rząd federalny określa stan wyjątkowy i stan wojenny, aby odzyskać kontrolę. Obozy FEMA* zaczynają działać. Dysydenci i protestujący są więzieni. Oskarżani o terroryzm i działalność antypatriotyczną. Aresztowania i masowe represje są przeprowadzane w imię bezpieczeństwa. 

* Amtrak w Beech Grove w stanie Indiana wygląda dość imponująco. Jest to duży obszar otoczony wysokim płotem zwieńczonym drutem kolczastym. Znajdują się tu hangary wojskowe, wieże strażnicze, lądowisko dla helikopterów. Ogrodzony obiekt to tylko jeden z obozów koncentracyjnych, które powstały w ostatnich latach. Twierdzi się, że stawiane są w nich komory gazowe mogące uśmiercić jednego dnia tysiące ludzi oraz krematoria do spalania zwłok. Rząd oficjalnie dementuje tego typu pogłoski, ale kilka lat temu senat przegłosował ustawę NATIONAL DEFENSE  AUTHORIZATION ACT, która pozwala wojsku na zatrzymanie i przesłuchanie Amerykanów podejrzanych o terroryzm. Ustawa ta pozwala również na ich aresztowanie i uwiezienie na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Strategia załamania gospodarczego kulminuje się z wprowadzeniem obowiązkowej służby dla państwa w Stanach Zjednoczonych i Europie. Masa ludzi,** która żyje w nędzy, jest zmuszona do pracy dla państwa, w zamian za zakwaterowanie i wyżywienie. Najbardziej antyspołeczni ludzie są wybierani do sprawowania kontroli nad społeczeństwem, poprzez policję lub żołnierzy i represję populacji.

** w wielu krajach już zapowiadają wprowadzenie dochodu podstawowego, który ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe i zapobiec cyklicznym recesjom. Nikt nie zwraca uwagi na to, że uniwersalny dochód państwowy jest drogą do totalitaryzmu ,,społeczeństwa bezgotówkowego", zależności od państwa "opiekuńczego" i obowiązkowych cyfrowych dokumentach tożsamości. 

Rząd promuje składanie meldunków i donosy wśród obywateli w zamian za korzyści i uznanie. W pewnym momencie podczas procesu upadku gospodarczego, zaczyna drugi strategiczny manewr: kryzys zdrowotny. Epidemia*** jest podnoszona do umocnienia procesu masowej kontroli populacji. Media wyolbrzymiają sytuację i generują stan paniki. Demonstracje są zabronione, pod pretekstem rozpowszechniania epidemii.

*** W związku z chorobami nie powinien nas dziwić fakt, że koncerny farmaceutyczne i politycy chcą jak najbardziej utrudnić ludziom dostęp do nie tylko do leków, ale również do terapii naturalnych. Zamiast naturalnych środków leczniczych nasz organizm jest bombardowany substancjami chemicznymi, pestycydami i herbicydami. Dąży się do tego by zwykłe witaminy były wydawane na receptę. Uprawy warzyw i ziół mają również zostać z czasem objęte restrykcyjnymi ograniczeniami. Dr Matthias Rath odpowiednik J. Zięby piszę wprost na swojej stronie internetowej, że celem koncernów nie jest uzdrawianie ludzi, tylko zarabianie na ich chorobach dużych pieniędzy. Celem firm farmaceutycznych nie jest leczenie ludzi na znane choroby, ale szukanie nowych chorób, a wraz z nimi klientów dla firm. COVID 19 to "wielkie żniwa" dla firm farmaceutycznych. 

Epidemia służy do eliminacji po cichu dysydentów politycznych. W trakcie zaawansowanej epidemii, organy władzy ustalają, że jedynym sposobem, aby ją kontrolować jest wdrożenie czipu monitorującego każdego obywatela, aby wykryć ognisko choroby. Mikrochip jest również używany do przechowywania wszystkich danych każdej osoby. Jego fizyczny oraz psychiczny opis. Fizyczny pieniądz znika, uznawany jako niehigieniczny, niebezpieczny i niewygodny. Te pomysły są wszczepiane w pamięć obywatela: czip równa się pieniądz, czip równa się leki, brak czipa równa się śmierć. Połącznie z chipem internetu i systemu przetwarzania danych będzie podstawą kontroli masowej.

Drugi manewr strategiczny: wojny regionalne. Podczas upadku gospodarczego i realizacji środków kontroli populacji regionalne wojny wzrosły dalej na Bliskim Wschodzie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Konflikty te mogą się zacząć od ataku fałszywej flagi. Co spowoduje spadek na rynku akcji i będzie ostatecznym bodźcem do załamania gospodarczego, a nawet na początek epidemii jeśli to będzie atak biologiczny. W tej fazie wielkie mocarstwa nie wchodzą w bezpośredni konflikt między nimi.

Trzecia faza: Trzecia Wojna Światowa: Po kilku latach wojen regionalnych osiągnięto całkowitą kontrolę populacji. Wielka wojna wybuchła pomiędzy siłami wielkiej masy ludności rekrutowanej przez działania zbrojne są wysyłani do chaotycznej i pustoszącej wojny. Po kilku latach wojen regionalnych osiągnięto całkowitą kontrolę populacji. Po tych wszystkich latach zostaje ustanowiony Jeden Rząd Światowy.