Nowy Porządek Świata i depopulacja 

 Nowy Porządek Świata jest pomału wdrażany na naszych oczach. Jednym z jego celów jest depopulacja ludności.

Masoni zajmują wysokie stanowiska niemal we wszystkich dziedzinach na całym świecie. Piastują przede wszystkim stanowiska bankierów oraz w ministerstwach spraw zagranicznych, siedzą w agencjach informacyjnych, w redakcjach wielkich dzienników, aby urabiać opinię publiczną.

Patologiczna elita dąży do tego by ustanowić kontrolę nad całą ludzkością, przekształcając społeczeństwo współczesnych niewolników, a nawet stado bydła. Społeczeństwo całego globu trzeba przemienić w bydlęce stado zdolne jedynie do rozrodu, konsumpcji, odczuwania prymitywnych przyjemności oraz przyzwyczajone do niewolniczej pracy.

W 1868 r. zostało utworzone czasopismo: ,,Nature?, w którym grupa badaczy publikowała swoje artykuły. Magazyn ten został utworzony przez 9 naukowców z Thomasem Huxleyem na czele. Byli oni również wielkimi zwolennikami teorii doboru naturalnego Karola Darwina.

Ich ideologia była zgodna z matematyczną zasadą wzrostu populacji Thomasa Mathusa. Zakładała ona, że bezmyślni ludzie rozmnażają się w postępie geometrycznym, podczas gdy dary natury przyrastają tylko arytmetycznie i okresowe załamania populacji są nieuniknionym przejawem prawa natury, którym najskuteczniej zarządzałoby oligarchiczne kapłaństwo naukowe zobligowane do okresowego trzebienia stada.

Członkowie Klubu X uważali, że Natura dała klasie rządzącej pewne prawa do realizacji tego ważnego zadania, co Malthus podkreślił w jednej ze swoich prac: Powinniśmy ułatwiać, zamiast głupio i na próżno usiłować utrudniać naturze działania wywołujące śmiertelność, a jeśli obawiamy się zbyt częstego nawiedzenia okropnej formy głodu, powinniśmy stanowczo wspierać inne formy zniszczeń, do powodowania, których możemy zmusić naturę. W naszych miastach powinniśmy zwężać ulicę, wpychać więcej do ludzi do domu i zabiegać o powrót zarazy.

W 1967 r. ukazała się książka pod tytułem: ,,Report from Iron Mountain? (Raport z Żelaznej Góry) i była zbiorem dokumentów. Gruba badawcza powołana w 1963 r. zwana Special Study Group opracowała owe dokumenty. Raport powstał na polecenie sekretarza obrony Roberta McNamara (późniejszego prezesa Banku Światowego). Naukowcy mieli zająć się problemem w jaki sposób uchronić Amerykę i świat przed problemami, które pojawią się wraz z nadejściem długotrwałego pokoju. W wyniku pokoju doszłoby do olbrzymich zmian w produkcji i dystrybucji dóbr. Badacze zastanawiali się nad tym, czy pokój leży w interesie społecznym i jest korzystny dla społeczeństwa. W wyniku wojny dochodzi do zmniejszenia populacji, pozwala ona również lepiej kontrolować przestępczość, utrzymać równowagę między liczbą ludności, a środkami służącymi do zaspokajania jej potrzeb. W sytuacji wojny ludzie chętniej godzą się na wzmocnienie kontroli oraz większą ingerencję władzy w życie obywateli. A co zrobić w sytuacji, gdy nie ma wojny ? Politycy powinni kreować realną alternatywę dla zagrożenia porównywalną do wojny, aby wywołać w społeczeństwie poczucie lęku. Najbardziej do tego nadaje się jakieś uogólnione, ale nośne niebezpieczeństwo o wymiarach globalnych i katastrofalnych skutkach. Należy również wytworzyć wszechobecny strach przed groźbą utraty życia lub zdrowia, porównywalny do tego co jest udziałem żołnierzy na froncie.

Dzięki wywołaniu światowej pandemii załamała się gospodarka niemal we wszystkich krajach na świecie. Masoni zacierają ręce do tego by wprowadzić system totalitarny. Plan ten zakłada, że zostaną utworzone:

 1. Totalitarny rząd światowy
 2. Jedna światowa waluta
 3. Całkowita kontrola osobista za pomocą chipów
 4. Jeden system bankowy
 5. Jeden system religijny

 Co czeka osoby, które nie zgodzą się na Nowy Porządek Świata ? Satanista Foster Bailey w swojej książce pod tytułem: ,,Pokierować Planem Boga? podkreśla, że osoby, które nie zaakceptują nowego porządku staną się wiecznymi wyrzutkami.

Fritz Spingmaier autor książki: ,,Rodowody Iluminatów? stwierdza na podstawie swoich badań, że Iluminaci co 28 lat urządzają swój sabat zwany świętem Bestii w kluczowych miejscach na kuli ziemskiej. Zło udziela im tam strategicznych poleceń. Zło to Szatan, twórca programu anty-cywilizacyjnego. Siłą kierującą Iluminatami są zawsze demoniczne duchy. To właśnie Iluminaci byli odpowiedzialni za eksterminację ludności podczas rewolucji francuskiej w 1789 r.

Historia lubi się powtarzać, a czeka nas powtórka z wydarzeń podczas rewolucji francuskiej, gdzie wszystko było niszczone i odnawiane w myśl zasady: wolność, równość, braterstwo, albo śmierć. Rewolucja francuska była dziełem francuskich Iluminatów. Mason Clotz przewodził ludobójczej eksterminacji francuskiego duchowieństwa, niszczeniu kościołów. Zniósł on wszystkie religijne święta oraz zlikwidował kalendarz wprowadzając w jego miejsce pogański. W imię pięknych haseł i nowych idei w samym tylko Nantes zamordowano w miejscowej rzeźni 500 dzieci.

Co należy zrobić, żeby wprowadzić Nowy Porządek Świata przede wszystkim zniszczyć dotychczasowy ład przez zniszczenie:

 • monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych
 • zniesienie własności prywatnej i dziedziczenia tej własności
 • wszelkich religii, a chrześcijańskiej w pierwszej kolejności
 • patriotyzmu, ducha narodowego
 • zniszczenia rodziny, życia rodzinnego
 • zniesienie instytucji małżeństwa
 • ustanowienie grupowego, pozarodzinnego wychowania dzieci

W szkole wmawia nam się, że na świecie obecnie panuję przeludnienie. Młode dziewczyny zachęca się do aborcji. Wniebogłosy wychwala się eutanazję, a młodzież zachęca do poszukiwań jednej ze swoich 56 płci. Jedzenie jest zatrute, ludzi zachęca się do przyjmowania podejrzanych leków i szczepionek. Wszystko to jest robione dla ?dobra człowieka?.

Celem masonerii jest zredukowanie mieszkańców naszej planety do zaledwie 500 000 000 istnień. Szczegóły utworzenia Nowego Porządku Świata możemy odnaleźć w wielkich blokach granitowych, które znajdują się na szczycie wzgórza w Elbert County w Georgii. Te bloki są znane jako Georgia Guidestones. Na tych blokach zostały wykute zalecenia do jakich należy się zastosować:

 ? Utrzymujcie populację poniżej 500 mln w trwałej równowadze z przyrodą

? Zarządzajcie mądrze reprodukcją ? wzmacniając sprawność i zróżnicowanie

? Zjednoczcie ludzkość nowym żywym językiem

? Obchodźcie się ze swą pasją, wiarą tradycją i całością rzeczy ze spokojnym rozumu

? Chrońcie ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami

? Pozwólcie rządzić się każdemu narodowi rozwiązując zewnętrzne kłótnie w sądzie międzynarodowym

? Unikajcie niepotrzebnych praw i bezużytecznych urzędników

 ? Równoważcie prawa jednostki z obowiązkami wobec społeczeństwa

? Ceńcie prawdę, piękno, miłość, poszukiwanie harmonii z Nieskończonością

? Nie bądźcie rakiem dla Ziemi ? pozostawcie miejsce dla natury.

 Hasła brzmią bardzo pozytywnie, jednak nie dajmy się zwieźć pozorom. Wiele osób powie, że to tylko teoria spiskowa, że nic takiego nie ma miejsca, że wielkim tego świata by nie przyszło do głowy myśleć o depopulacji. Warto przytoczyć słowa elit, które mówią wprost o tym.

Książe Filip (mąż królowej Elżbiety, prezes światowej Organizacji Ekologicznej) powiedział: ,,Gdybym mógł się reinkarnować, wróciłbym jako wirus morderca, żeby zmniejszyć poziom zaludnienia ziemi?

Program ONZ (Układ o różnorodności biologicznej) ustalony na szczycie w Turcji w czerwcu 1996 r. zakładał, że ONZ musi zredukować ludność do jednego miliarda lub obniżyć standard życia do poziomu rolnika.

Jacques Cousteau znany i ceniony podróżnik w 1994 r. powiedział: ,,Musimy eliminować 350 000 ludzi dziennie by zachować Matkę Ziemię?.

Ted Turner z telewizji CNN (mason i pedofil według zeznań Fiony Barnett) rzekł: ,,Przy całkowitej populacji 250 ? 300 milionów ludzi potrzebujemy 95% padku w zaludnieniu?.

Sztucznie wykreowana pandemia covid 19 jest, tylko jednym z etapów ustanowienia Nowego Porządku Świata. Warto zauważyć, że w imię ogólnego dobra wiele osób nie ma dostępu do lekarza pierwszego kontaktu i służby zdrowia. Plan depopulacji ludzkości realizowany jest znakomicie. Do tego by upodlić ludzi nakazano im nosić szmaty na twarz. Maseczki w niczym nie pomagają i nie chronią, jedynie podkreślają podział kto jest panem, a kto jest niewolnikiem. Społeczeństwo śpi ślepo wierząc w swoich liderów politycznych. Niestety ten trwający koszmar nie zakończy się happy endem.

Źródła:

R. Kościelny: ,,Nowy porządek świata", H. Pająk: ,,Bestie czasu końca", na podstawie wykładu K.Hovind o ewolucji, artykuł z czasopisma Nexus styczeń-luty 2021 - Sabotaż nauki autorstwa Matthew Ehret