Hitler Reset 2

Nowy Ład na wzór planów III Rzeszy

 W pewnym okresie historii Adolf Hitler stał się panem kontynentu europejskiego. Nowy Ład stał się jednym z najważniejszych haseł propagowanych przez nazistów.

 Nowy Ład to według założeń III Rzeszy oparcie organizacji gospodarczej na zasadach:

  1. 1. Planowanie gospodarki zarówno w dziedzinie produkcji jak i konsumpcji.
  2. 2. Ekspansywnej polityki pieniężnej stosowanej w Niemczech od 1933 r. za założeniem jednakże stałej relacji walut kontrolowanych przez Niemcy do marki niemieckiej.
  3. 3. Stałość cen
  4. 4. Systemu wielostronnych umów clearingowych z Berlinem jako centrum wyrównawczym
  5. 5. Międzynarodowego podziału pracy
  6. 6. Jedności kontynentu europejskiego w stosunkach handlowych z państwami innych kontynentów.

Planowanie jest jedną z głównych podstaw gospodarczej polityki narodowego socjalizmu. Założeniem systemu gospodarczego było zapewnienie ludności najwyższego poziomu życia. Wymagało to obniżenia poziomu życia obywatelom podbitych narodów w rozmiarach potrzebnych do obniżenia ich ruchu demograficznego.

Planowanie polegało głównie na niszczeniu wyższych form gospodarstwa rolnego oraz ustalaniu racji żywnościowych na poziomie minimum egzystencji.

Plan organizacji Europy miał stworzyć z kontynentu jednolity wewnętrznie organizm gospodarczy, posiadający wspólne interesy wobec państw trzecich. Logiczną konsekwencja tego było centralizowanie zagranicznych stosunków handlowych wszystkich krajów objętych Nowym Ładem z zapewnieniem Rzeszy prawa decyzji we wszystkich sprawach.

Plan zakładał również międzynarodowy podział pracy. Jeśli jakaś gałąź produkcji w którymś z podbitych krajów stał się konkurencją dla niemieckiego przemysłu, jej los był przesądzony. W typowych państwach rolniczych jak Węgry, czy Rumunia czynione były przez stronę niemiecką wysiłki by nie dopuścić do powstania tam przemysłów rolniczych, które mogłyby umożliwić podniesienie życia miejscowej ludności. Kraje przemysłowe i bardziej bogatsze mogły posiadać gęstsze zaludnienie i wyższy poziom życia. Niemiecki przemysł miał zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. W gałęziach przemysłu byli zatrudniani jeńcy wojenni i siłą przywiezieni z okupowanych krajów robotnicy. Robotnikom przydzielano, tylko prace najniższego rzędu oraz najmniej płatne. Ludność miała do wyboru emigrację bądź życie na swoich terenach bardzo niskim poziomie.

Obecnie ,,Wielki Reset” jest przeprowadzany pod hasłem ,,czwartej rewolucji przemysłowej”. Wiele przedsiębiorstw zostało doprowadzonych do bankructwa, co skutecznie zamknęło ogromne obszary gospodarki sprzed pandemii. Gospodarki są poddawane restrukturyzacji i wiele prac ma być w przyszłości wykonywane przez maszyny.

Aktualnie wiele państw zwróciło się z prośbą o pomoc do Banku Światowego. Kraje te przede wszystkim ubiegają się o pożyczki. W zamian za umorzenie długów lub ,,wsparcie” globalne konglomeraty będą mogły dyktować politykę krajową i likwidować pozostałości suwerenności państw narodowych.

Wyłącznym celem ekspansywnej polityki pieniężnej było zapewnienie Niemcom możliwie jak największych korzyści zarówno politycznych jak i gospodarczych, a droga do tego prowadziła przede wszystkim do osłabienia systemów monetarnych państw podbitych. Metoda ta polegała głównie na różnych metodach inflacyjnego zwiększania obiegów pieniężnych podbitych krajów, następstwem czego był rozkład i chaos w ich organizmach gospodarczych.

Bezrobotni według prognoz mają zostać w przyszłości zabezpieczeni dochodem podstawowym i mieć swoje długi anulowane w zamian za przekazanie swoich majątków państwu.

Według Światowego Forum Gospodarczego miliardy ludzi będą przesiedlane w wyniku zmiany klimatu. Wielki Reset obejmuje bezrolne gospodarstwa kontrolowane przez maszyny, monitorowane przez drony i oblewane chemikaliami w celu hodowli roślin. Całe dziesiątki rolników mają zostać wyrugowani ze swojej ziemi w zamian za umorzenie długów.

W przyszłości ludzie będą wynajmować wszystko czego im potrzeba wyzbywając się prawa do własności pod pozorem zrównoważonej konsumpcji.

Aby przezwyciężyć obecny kryzys rozpoczął się wyścig walut cyfrowych. Banki centralne w wielu krajach na świecie spieszą się z tworzeniem kryptowalut. Zwiększy to inwigilację nad społeczeństwem. W każdej chwili będzie można zablokować konto niewygodnego obywatela.

Niestety na naszych oczach powoli wdrażany jest plan naprawy gospodarki, który będzie tak naprawdę szkodził małym przedsiębiorcom i społeczeństwu. Na Nowym Ładzie zyskają przede wszystkim korporacje. Bogaci będą się bogacić, a biedni zostaną doprowadzeni do skrajnej nędzy. Adolf Hitler byłby dumny obserwując działania europejskich przywódców europejskich.

Źródła:

1. Myśl Polska nr 11-12, 1941 r.