Plany masonerii wobec Rosji

Plany masonerii wobec Rosji 

Dyrektywa CIA o kryptonimie CNB – 20/1, zatwierdzona przez prezydenta masona 33 stopnia Trumana 18.08.1948 r. Nakazywała:  dokonać zasadniczych zmian w teorii i praktyce polityki zagranicznej dotyczącej państwa i władzy w Rosji. W dyrektywie tej chodziło o to, aby uczynić i utrzymywać Związek Sowiecki słabym politycznie, wojskowo i psychologicznie w konfrontacji z zewnętrznymi siłami tkwiącymi w strukturach jego kontroli. 

Kolejna dyrektywa Trumana o numerze 67, zatwierdzona przez niego 07.04.1950 r. Zapowiadała: musimy prowadzić otwartą psychologiczną wojnę w celu wywołania masowego sprzeciwu /.../ siać ziarna destrukcji /.../ wzmóc wdrażanie naszych kryteriów i celów w operacjach tajnych w dziedzinie ekonomii, polityki i psychologicznej wojny, w celu wywołania i utrzymania niepokojów. Powinniśmy przewodzić budowaniu politycznego i ekonomicznego systemu wolnego świata. Chroniąc nasze wartości, powinniśmy prowokować fundmentalne zmiany w charakterze sowieckiego systemu /.../

W okólniku A. Dullesa skierowanym 6 marca 1953 r. Do amerykańskich ambasad i misji zagranicznych, czyli natychmiast po śmierci Stalina podkreślono, chroniąc nasze wartości naszym głównym zadaniem pozostaje sianie nieufności wobec nowego reżimu nie tylko w kręgach oficjalnych i społeczeństwach w ZSSR i krajach satelickich, lecz również w szeregach komunistycznej partii Związku Sowieckiego i wreszcie, w ustawie przejętej przez Kongres USA w sierpniu 1959 r. Otwarcie postawiono problem rozszarpania ZSRR na 22 państwa i rozpalania nienawiści do rosyjskiego narodu wśród innych narodów ZSRR. Począwszy od 1947 r. Na cele konfrontacji z sowieckim komunizmem stawali czołowi dygnitarze KPZR stawali się masonami od 1990 r. Byli to najważniejsi wśród ważnych: Gorbaczow, Primakow, Miedwiediew, którzy zostawali przyjmowani do masonerii zachodniej. 

Pierwsze rosyjskie loże nadzorowały powstanie rosyjskich filii żydowskich Bnai-Brith. Bezpośrednio czuwał nad tym Gorbaczow, a wspierał go Henry Kissinger. 

Opublikowane w 1995 r. Fragmenty instrukcji amerykańskich służb specjalnych pozwoliły wysunąć wnioski że organizacji w w stylu Fundacji Sorosa były kierowane przez amerykańskie służby specjalne oraz Pentagon i prowadziły na szeroką skalę akcję destabilizację Rosji. 

Z Funduszu Sorosa powstała cała gama antyrosyjskich gazet np. Znamia, Zwiezda, Nowyj mir.

Masoneria nagrodziła Borysa Jelcyna tytułem Rycerza Kawalera Maltańskiego. W sierpniu 1992 r. Jelcyn podpisał ,,ukaz” nr 827 o ustanowieniu oficjalnych stosunków z Zakonem Maltańskim. Przez jakiś czas ten ,,ukaz” pozostawał w utajnieniu. Od tej pory oficjalni przedstawiciele masonerii różnych rytów już otwarcie udawali się do różnych regionów Rosji, organizując tam swoje loże. 

Od 1990 r. Na mapie wolnomularstwa w Rosji pojawiały się ..Kluby Rotary”. W 1993 r. Powstała jeszcze jedna organizacja masońska ,,Order Orła”. Skupiała ona wysoko postawione w różnych dziedzinach osobistości do realizacji ekonomicznych i politycznych celów. 

Wpływowi masoni należący do tego grona to między innymi: P. Bunicz, szachista G. Kasparow, S. Sołowiew, E. Szeretieli – redaktor naczelny ,,Ekonomika i Życie”. 

Z. Brzeziński oraz H. Kissinger chcieli zrealizować swój plan wobec Rosji i przede wszystkim przejąć jej złoża ropy, gazu, metali kolorowych, węgla oraz rozbić ją na kilkanaście bądź kilkadziesiąt karłowatych państw. Plany rozdawnictwa były już ustalone:

- Kalingrad – do Niemiec

- część obwodu Leningradzkiego – do Finlandii 

- część obwodu Pskowa – dla Estonii 

- szereg rejonów dalekowschodnich – dla Japonii 

- duże części Syberii – dla USA

Plany rozbioru Rosji wchodziły w skład masońskiej idei całego XX wieku o ,,Europie bez granic”, lub ,,Wielkiej Europie”, którą forsowała w Rosji organizacja masońska o takiej samej nazwie. 

W czerwcu 1992 roku pod szyldem Rady Europy i osobiście jej sekretarza generalnego opracowano program ,,socjalnych praw” dla mieszkańców Europy pod wspólnym hasłem ,,Europa bez granic”. Organizatorami tego strategicznego programu byli Wielki Wschód Francji, Wielka Loża Narodowa Francji, Wielka Symboliczna Loża Memfis, Loża Italii. 

Rok później została zorganizowana wielka międzynarodowa konferencja europejskiej masonerii. Przyjęto tam plany wobec Rosji ukryte pod frazesami budowania demokracji, wolności i oczywiście pokoju. 

Na konferencji mówiło się o budowaniu ponadnarodowego rządu, struktur wolnego rynku, przepływu informacji i ludzi. Zdecydowanie i otwarcie mówiło się o oddaniu rosyjskich źródeł energii pod władzę: ,,Wielkiej Europy”. Jak wiadomo, zachodnia Europa nie posiada źródeł energii: takich jak: ropa i gaz, trzeba, więc zaopiekować się złożami rosyjskimi. 

Niemal wszystkie loże w Rosji pracowały pod skrzydłem Wielkiej Loży Francji. W ich strategii czołowe miejsce zajmuje propaganda na Ukrainie. Wykorzystują tam resentymenty do zbrodniczych organizacji spod znaku UPA. Na tajnym posiedzeniu ,,amerykańsko-ukraińskich konkwistadorów, przyznano Z. Brzezińskiemu tytuł: Honorowego Obywatela Lwowa. Po otrzymaniu tego odznaczenia Brzeziński powiedział: Moja rola jako lidera tego komitetu zmierza do tego, aby jeszcze aktywniej pracować na rzecz przyszłego rozwoju Ukrainy i stosunków USA – Ukraina w imię interesów obydwu tych krajów. Chodzi o to, aby Ukraina stale i konsekwentnie szła na Zachód, bo jeśli nie doceni tego kierunku, będzie dostawać się pod przemożny wpływ Rosji, nowy światowy początek budowany przy hegemonii USA jest skierowany przeciwko Rosji, na zgubę Rosji i na rozpad Rosji. 

Amerykańska sekretarz stanu, Żydówka czeska M. Albright, w swoim wystąpieniu na posiedzeniu rosyjsko – amerykańskiej Rady Gospodarczej z 02.10.1998 r. oznajmiła, iż wśród najważniejszych zadań USA jest kierowanie procesami rozpadu Rosji. Masakra Jugosławii i rozszarpanie jej na wiele kadłubkowych państw, była realizacją tych samych programów okrążania i osłabiania strategicznego. 

Soros powiedział tuż po zakończeniu bombardowań w Jugosławii w książce: ,,Burzenie granic”: Bałkanów nie trzeba rekonstruować na bazie dotychczasowych granic i państw. Natychmiast powstały bazy wojskowe NATO – USA w Bośni, Albanii, Macedonii i Kosowie. W posiedzeniu hersztów NATO brali udział nowi, ,,rosyjscy” geniusze geopolityki: Abramowicz, Gusiński, Fidman, Smolenski i Chodorowski. 

Co się stało, że plan osłabienia Rosji się nie powiódł ? Czy Putin gra w inną politykę niż globaliści ?

Bardzo w to wątpię…

W 2015 r. George Soros opublikował felieton: ,,Odbudować system azylowy”. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała, obok istniejących w tym zakresie funduszy, nowy fundusz o nazwie ,,Azyl i migracja”. Niedługo potem 10.12.2018 r, ONZ zaproponowało w Marrakeszu ,,Światowy pakt na rzecz bezpiecznych, uporządkowanych i legalnych migracji”. Innymi słowy dokładnie tak jak życzył sobie tego Soros.

Doprowadził on nawet do zapisu: Państwa – sygnatariusze zadbają o zwalczanie mylących narracji, wzbudzających negatywne postrzeganie migrantów oraz o pozbawienie subwencji czy pomocy materialnej wszystkich mediów promujących formy dyskryminacji wobec migrantów. 

Dla ONZ uchodźcy i migranci mają te same prawa człowieka i podstawowe prawa powszechne. ONZ mówi o światowych korzyściach migracji i podkreśla podobnie jak Soros, że żaden kraj nie może samodzielnie sprostać wyzwaniom i możliwością tego zjawiska. 

Z pewnością widzimy jak realizuje się plan Sorosa na naszych oczach…uchodźcy od razu dostaję takie same prawa jak obywatele Polski. Wojna była z pewnością potrzebna do wymieszania narodu polskiego by przestał być jednolity. 

Źródła:

1 H. Pająk: Rosja we krwi i nafcie

2  P. de Villiers Kiedy opadły maski