Plan degeneracji społeczeństwa w myśl "szkoły frankfurckiej"

Plan degeneracji społeczeństwa w myśl "szkoły frankfurckiej"

W 1923. w Weimerze w Niemczech postała Szkoła frankfurcka. Wśród jej założycieli znaleźli się: Georg Lukacs, Herbert Marcuse oraz Theodor Adorno. Georg Lucacs doszedł do wniosku, że przeszkodą na drodze do komunistycznego nowego porządku świata był chrześcijański Zachód. 

Zachód musi być zdechrystianizowany. Włoch Antonio Gramasci w swej książce ,,Listy więzienne" zasugerował, że nowy proletariat powinni zajmować kryminaliści, kobiety i mniejszości etniczne. 

Credo Georga Lukacsa brzmiało: ,,Pragnę kultury i pesymizmu świata porzuconego przez Boga". Soje chore wizję Gorg realizował na Węgrzech. W 1919 r. podjął kroki w kierunku dechrystianizacji Węgier. Pierwszym krokiem ku temu było wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Młodzieży wręczano seksualną literaturę, grafiki instruujące zachowanie wolnej miłości i stosunków płciowych, które jednocześnie zachęcały do wyśmiewania i odrzucania chrześcijańskiej etyki moralnej, monogamii, autorytetu rodziny i Kościoła. 

Myśliciele ci uważali, że wszystkie rodziny - nawet szczęśliwe - są zasadniczo złe i muszą zostać zniszczone. Dla dzieci miało być lepiej, gdyby nie miały rodziców albo nie wiedziały kim rodzice są, albo były sierotami na utrzymaniu państwa. Romantyczna miłość między kobietą, a mężczyzną, prowadząca do stabilnych długotrwałych małżeństw powinna zostać zlikwidowana na korzyść dorywczych, niestabilnych kontaktów seksualnych. Cokolwiek było dobre w relacjach międzyludzkich miało zostać zniszczone. A jeśli ludzie nie mieli problemów, należało je sztucznie stworzyć, aby życie stało się niemożliwe i nieznośne. 

Celem destrukcji społecznej przez przywódców "Szkoły Frankfurckiej" była destrukcja każdej sfery życia: destabilizacja społeczeństwa, upokarzanie ludzi, wywołanie kryzysów światopoglądowych ale i społecznych katastrof. Opracowali oni dwanaście zaleceń warunkujących erozję fundamentów każdego zachodniego społeczeństwa: syndrom nieładu, nierządu, odrażającej egzystencji w zboczeniach i wolności. 

 1. Stworzyć i uprawomocnić ,,przestępców rasizmu: i przestępstwo tzw. "mowy nienawiści" (wystarczy sobie przypomnieć promocję ruchu Black Lives Matter)
 2. Wprowadzać ciągłe zmiany w programach szkolnych tak, aby siać zamęt, dezorientację, nie przyzwyczajać umysłu dziecka i ucznia wszystkich szczebli do stale tych samych wzorców moralnych, do międzypokoleniowej ciągłości w programach (książka do Historii i Teraźniejszości wzbudza wielkie kontrowersję w polskich szkołach, dodam, że w podręcznikach dla młodszych dzieci promowano związki homoseksualne)
 3. Bezczelna propaganda masturbacji w szkołach w połączeniu z homoseksualizacją i pedalizacją dzieci: ich totalna deprawacja w kierunku zboczeń poprzez eksponowanie pornografii w klasie szkolnej (zachęcam do wyszukania podręcznika dla dzieci w Niemczech pod tytułem Lisa und Jan jego treść można porównać do podręcznika dla pedofilii)
 4. Systematyczne podważanie autorytetu rodziców i nauczycieli, zwłaszcza wbijanie dzieciom nakazu. aby nawet próba symbolicznego klapsa kończyła się donosem do dyrektora szkoły, do MOPR 
 5. Promocja picia alkoholu i nadużywania narkotyków (obecnie zwłaszcza artyści młodego pokolenia walczą o legalizację marihuany, promują libację alkoholowe jako coś wspaniałego)
 6. Emigracja z ojczyzny, głównie za ..chlebem" na skalę narodowego exodusu. (przyczyniło się to do rozpadu wielu rodzin oraz osłabieniu więzi rodzinnych)
 7. Systematyczna promocja i ochrona prawa zboczeń seksualnych (obecnie promują to, że każdy może sobie wybrać płeć, że mózg ma płeć, to są kompletne bzdury, gwiazdy każą się do siebie zwracać jako "ono", że są płynni seksualnie, mężczyźni ubierają sukienki, robią makijaż i malują paznokcie)
 8. System prawny, którego istotą jest ochrona przestępców (w Polsce bandyci mają zasłaniane twarze, do dziś polskie społeczeństwo nie może się doprosić tego, aby dane gwałcicieli i pedofilów były ujawnione) 
 9. Maksymalne uzależnienie człowieka od świadczeń socjalnych (Polska jest w tym naprawdę dobra: 500+, 300+, dodatek osłonowy, dodatek węglowy)
 10. Totalne ogłupienie medialne od dziecka po grób. (wystarczy zobaczyć jakie programy są promowane w tv jakieś hotele paradise, królowe życia, w internecie królują patostremearzy)
 11. Zachęcanie do rozpadu rodzin, ułatwianie rozwodów, preferencje dla samotnych matek (szczególnie portale internetowe brylują w poradach dla kobiet, by odeszły od swoich mężów jak wdarła się rutyna, aby szukały seksualnych przygód w pracy bądź na egzotycznych wycieczkach)
 12. Wszechobecny atak na chrześcijaństwo (promowanie nauk Nev Age, okultyzmu, horoskopów, rozpowszechnianie teorii, że Biblia to bajki itp.)

Źródła:

1/ Artykuł: Czym jest marksizm kulturowy ? L. Kimball tłumaczenie: Wojciech Mazurkiewicz

2/ H. Pająk: Ostoje i plagii masonerii

3/ Douglas Kellner: Marksizm kulturowy i cultural studies