Masoneria, Fatima, proroctwa

Masoneria, Fatima, proroctwa 

W 1990 r. w książce Stefana Budzyńskiego: Świat w oczach jasnowidzów. Jak podaje autor, przedstawiona tam wizja przyszłości świata jest zapisem wywiadu, którego portugalska zakonnica Łucja dos Santos udzieliła w latach 60. Augustynowi Fosterowi. Na uwagę zasługuję fakt, że wspomniany wywiad rzeczywiście miał miejsce, a siostra Łucja nigdy nie zaprzeczała, że go udzieliła. W wywiadzie tym zakonnica wymieniła wiele zdarzeń jakie miały nastąpić na świecie.

Między innymi zapowiadała, że:

 

  • Chiny zaatakują Rosję,
  • Nastąpi inwazja Rosji na Europę,
  • Będą znaki na niebie jako ostrzeżenie dane przez Boga,
  • W Europie wystąpią liczne kataklizmy, które ugaszą wojnę,
  • Państwo niemieckie przestanie istnieć na większości jego terytorium rozleje się morze,
  • W Stanach Zjednoczonych ocean zaleje wiele dużych miast,
  • Paryż ulegnie zniszczeniu,
  • Zostanie użyta broń jądrowa,
  • Na jakiś czas zapanuję głód,
  • W okresie wojen i kataklizmów Polska będzie krajem najmniej zniszczonym. 

W książce Stephana Lassare: Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r. tak czytamy o tych wydarzeniach: Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej. 

Opisane walki związane są szczególnie z Europą. W walki będą zaangażowane różne kraje. Ciekawy jest opis związany z Rosją choć dotyczy on według wizji przyszłej wojny, a nie tej, która toczy się obecnie: Rosja runie na Europę. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainie, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Zaznają klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne. W wojnę zaangażowane będą takie państwa jak Niemcy, Anglia, Turcja, Irak, Rosja, czy Stany Zjednoczone. 

Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią one jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się do dużych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. 

Co do tego typów przekazów należy być bardzo ostrożnym. 

Katolicy zdają się nie dostrzegać, że natura objawień maryjnych jest niezgodna z Biblią. Więcej – ich treść uderza w samo serce ewangelii, czyli prawdę o zbawczej ofierze Syna Bożego. Owa Maria z objawień zdaje się wydzierać Bogu Jego władzę i siebie stawiać w miejsce Chrystusa. To ona, zamiast Jezusa, cierpi za grzeszników, pośredniczy, wyjednuje 

łaski, daje pokój, oferuje miłosierdzie, domaga się czci. O Chrystusie mówi niewiele, a jeśli już, to straszy Jego gniewem. Fatimskie poselstwo zaleca kult człowieka, choć zabrania tego Biblia. Warto prześledzić choćby kilka „maryjnych” zaleceń i porównać je z Biblią. 

Chrystus przestrzegał uczniów przed dziwnymi zjawiskami, zwiedzeniem, pojawianiem się rzekomych posłańców (Mt 24. 24). Podkreślał, aby trzymać się jego słowa. Według Biblii, źródłem nadnaturalnych objawień, które zaprzeczają jej prawdom, są demony. „I szatan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11. 14), a jego działaniom towarzyszą „znaki i rzekome cuda” (2 Tes 2. 9). To on skupia się tylko na sobie. Rzekoma Maria czyni podobnie: zaleca skierowany do siebie różaniec, kult swojego niepokalanego serca, modły do siebie, proponuje pokój w zamian za wykonanie jej poleceń, twierdzi, że tylko ona może pomóc ludziom. Ten, który się pod nią podszywa, chorobliwie domaga się czci. W Biblii jest przedstawiony jako kąsający wąż, którego zdepcze Mesjasz. Czy to nie dziwne, że w swej kolejnej odsłonie „Święta Maria z Guadalupe” znaczy w fonetycznym języku Azteków właśnie „Zdeptany Kamienny Wąż”? Szatan robi wszystko, by odwrócić katolików od wiary zorientowanej na Biblię i Chrystusa. Dopóki Kościół będzie kładł nacisk na niebiblijne nauki z kultem Marii na czele, dopóty drzwi dla największego Bożego przeciwnika będą otwarte.

Wystarczy prześledzić kilka zwrotów zjawy fatimskiej by dojść do wniosku, że coś jest tu nie tak. 

Zjawa fatimska:                                                    

„Złóż ofiarę za grzeszników (...) nie ma bowiem nikogo, kto by złożył ofiarę za nich.....

.i modlił się za nimi”.

 „Jeśli ludzie uczynią to, co ja mówię, wiele dusz będzie zbawionych”.

Biblia:

Jezus złożył „raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy”; „jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzysą uświęceni”; (Hbr 10. 12, 14). Chrystus został „raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu” (Hbr 9. 28). „Lecz on [Jezus] zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze (...) On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami” (Iz 53. 5, 12).

Zjawa fatimska:

„Zmów różaniec każdego dnia za pokój na świecie”.

Biblia:

Pokój osiągalny jest wyłącznie „przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5. 1; 2 P 1. 2).

Zjawa fatimska:

„Aby ich [grzeszników] zbawić, Bóg chce ustanowić na całym  świecie kult i modły do mojego niepokalanego serca”. „Ludzie (...) opierają się na łasce, nie słuchają mojego głosu”.

Biblia:

„I nie ma w żadnym  innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia [oprócz Jezusa], w którym moglibyśmy  być zbawieni” (Dz 4. 12).  „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar” (Ef 2. 8).

 

Dnia 13 października 1917 r. doszło do symbolicznego zdarzenia, określanego do dzisiaj jako cud Słońca. Świadkami tego niesamowitego zdarzenia było kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych w oczekiwaniu na objawienie Maryi. Według świadków tego zdarzenia Słońce zaczęło wirować na niebie. To niewytłumaczalne zjawisko zostało oficjalnie uznane za cud. 

Warto podkreślić, że Fatima znajduje się w Portugalii, która jest bardzo mocno pod kontrolą masonerii. Magowie są mistrzami kontroli i programowania umysłu. Kilka lat temu tysiące Chińczyków zarzekało się, że widziało na niebie ,,pływające miasto”. Mieszkańcy prowincji Jiangxi i Foshan ze zdumieniem obserwowali jak z chmur wyłania się wysoki wieżowiec. 

Celem masonerii jest zniesienie wszystkich tradycyjnych wyznań chrześcijańskich i zastąpienie ich jedną religią opartą na ,,kulcie człowieka”. Kto wie, czy dawniej nie zastosowano techniki Blue Beam w Fatimie. Termin ,,blue beam” da się przetłumaczyć jako ,,niebiańska wiązka światła”. Dzięki tej technologii można ukazywać trójwymiarowe hologramy oraz puszczać dźwięki. Załóżmy, że zjawa jaka ukazała się w Fatimie była sztucznym hologramem, który miał objawić plany masonerii jakie kiedyś zostaną zrealizowane. To tylko teoria i może się wydawać całkowicie nierealna, ale warto rozważyć fakty, które mogą za nią przemawiać. 

W 1910 r. przewrót republikański położyć kres istnieniu w Portugalii monarchii. Do władzy doszły ugrupowania republikańskie, mocno infiltrowane przez masonerię. Na porządku dziennym (nie tylko w stolicy, ale również na prowincji) były napaści na kościoły (tylko przez cztery dni trwania republiki zdemolowano 20 świątyń) oraz domy zakonne.

Obca dla dzieci istota prosiła o to by nazywać ją Tajemniczą Różą. Jak to pięknie brzmi prawda ? Symbol róży należy do jednych z najważniejszych symboli tajnych organizacji. Róża jest symbolem tajemnicy oraz milczenia. Róża została zaczerpnięta z tradycji Różokrzyżowców. 

Z czym wobec tego powinniśmy wiązać symbol róży? Po pierwsze nie zapominajmy o tym, że róża jest przede wszystkim kwiatem i jako taki znajduje istotne miejsce w panteonie najpopularniejszych symboli, pojawiających się we wszystkich epokach historycznych. Nie tylko ze względu na swoje piękno kwiaty stały się elementem wielu wierzeń, obrzędów. Często przypisywano im magiczne cechy, nie rozumiejąc w pełni ich właściwości. Należy zwrócić również uwagę na ich występowanie w baśniach, co ukazuje głębokie zakorzenienie się tej symboliki w naszej kulturze. Kwiat bywa ponadto często kojarzony ze Słońcem. Jest jego odbiciem na Ziemi, ziemską gwiazdą i jako taki może przekazywać jego moc. Tym samym kwiat symbolizuje pewien ośrodek, centrum mistyczne, wokół którego gromadzą się różne, przede wszystkim dobroczynne siły. Nie zapominajmy, że wiele kultur starożytnych oddawało boską cześć Słońcu, między innymi jako źródłu energii życiowej, zapewniającemu istnienie i ciągłość świata (wspomnijmy chociaż cywilizację starożytnego Egiptu). Kielich kwiatu jest swego rodzaju zbiornikiem boskiej aktywności. To tu koncentrują się cała moc, mądrość i inne boskie przymioty. Kwiat symbolizuje także uwieńczenie jakiegoś dzieła, najwyższe osiągnięcie. Ukazuje nam pewien wybór cech najlepszych, najbardziej godnych uwagi spośród pośledniejszych, mających mniejsze znaczenie. Nawet nasz język potwierdza takie rozumienie tego symbolu, poprzez odniesienie do elity społeczeństwa, najlepszych z najlepszych. Do tego grona (kwiatu społeczeństwa) należą ludzie wybitni, utalentowani i wpływowi, którym powierzone zostały szczególne zadania wobec pozostałych poza tym obrębem ludzi. Symbolikę tę należy odnieść także do działalności masonerii.

Źródła:

do uzupełnienia

Polecam obejrzeć: