Jeden Rząd Światowy i ekologia

Na drodze do New Age ? Nowego Porządku Świata, Jednego Rządu Światowego, czyli światowej Tyranii, zniewalane są narody poddawane trzem niszczycielskim procesom:

- Światowa Ekonomia i Finanse

- Światowy Rząd

-  Światowa Religia

W 1968 r. został założony Klub Rzymski w prywatnej posiadłości Rockeffelerów w Bellagio we Włoszech. Klub Rzymski jest odpowiedzialny za utworzenie współczesnego ruchu na rzecz ochrony środowiska pod koniec lat 60 tych. Kierowany jest przez elity anglo-amerykańskie oraz szlachtę europejską. Specjalizuje się w tworzeniu sytuacji kryzysowych. Głównym celem Klubu Rzymskiego jest wykreowanie kryzysu, dzięki któremu świat ma się zjednoczyć pod rządem nowego światowego rządu. Elita mówi o tym: ,,globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań?. Istnieją również plany wyeliminowania dużej części ludności tłumacząc to problemem przeludnienia. W 1972 r. Klub Rzymski opublikował raport: ,,Granice Wzrostu? ostrzegającym o przeludnieniu oraz potrzebie zredukowania liczby ludności. W 1991 r. Klub Rzymski opublikował The First Global Revolution autorstwa Alexandra Kinga oraz Bertranda Schneidera. Na jednej ze stron jest napisane: W poszukiwaniu nowego wroga, który nas zjednoczy znaleźliśmy rozwiązanie w formie problemu z zanieczyszczeniem, zagrożeniem globalnym ociepleniem, niedoborem wody pitnej, klęską głodu oraz paradoksalnie, interwencją ludzkości. 

Członkowie Klubu Rzymskiego:

Maurice Strong: wyznawca Nev Age, globalista, były doradca Koffi Annan?a oraz kierownik programu ochrony środowiska ONZ, a także członek komisji ONZ do spraw globalizmu i autor: Karty Ziemi.

Warto przyjrzeć się Strongowi. To multimilioner, był zastępcą sekretarza generalnego ONZ, dyrektorem programu ochrony środowiska ONZ, przewodniczącym tzw. Szczytu Ziemii zorganizowanego w 1992 r. przez ONZ w RIO. Nazywa siebie kustoszem planety Ziemia. Jego ideą jest stworzenie Nowej Religii Przyjaznej Ziemii. Maurice Strong jest członkiem komitetu 300 ? loży iluminatów rangą ważniejszych od Bilderberg Group, Komisji Trójstronnej. 

Al Gore były wiceprezydent USA, członek CFR, działacz na rzecz globalizmu i globalnego ocieplenia

Javier Solana sekretarz generalny Unii Europejskiej, były sekretarz NATO, socjalista, członek Komisji Trójstronnej

Michaił Gorbaczow były prezydent Związku Radzieckiego założyciel Zielonego Krzyża i Fundacji Gorbaczowa, a także współautor Karty Ziemi. 

Zagrożenie klęską żywiołową będzie zdarzeniem, które rozpocznie Nowy Porządek Świata Michaił Gorbaczow: 1996

David Rockeffeler były przewodniczący banku Chase, globalista

Beatrycze królowa Holandii

Henry Kissinger były sekretarz stanu, członek CFR, członek Komisji Trójstronnej, członek RIIA, globalista

Ted Tuner obywatel świata, założyciel CNN, popiera redukcję ludności 

Widzimy postanie nowej religii nowej ery, która zastępuje chrześcijaństwo, będzie to kult państwa połączony z czczeniem Matki Natury. Elita ma nadzieję, że najnowsze pokolenie z chęcią podda się sterylizacji, aby uratować Matkę Ziemię. Takie są ich poglądy na globalizację. 

Kluczową rolę w tym wszystkich odegra ruch New Age, który przyczyni się do stworzenia kultu religijnego powiązanego z Matką Naturą. 

Pierwszym i najbardziej fundamentalnym przekonaniem ruchu New Age jest wiara w świadomość kosmiczną. Drugą z kolei zasadą jest globalna wizja rzeczywistości świata, według, której Człowiek, Natura i Kosmos stanowią jedno. Człowiek na tyle zrozumie i doświadczy siebie, jako cząstkę świadomości kosmicznej, na ile zdobędzie wewnętrzną świadomość swojej boskości. Wobec tego, że Bóg i świat, Bóg i człowiek mają to samo pochodzenie, człowiek już nie musi szukać Boga poza światem i tym bardziej jest w stanie odkryć w samym sobie boski pierwiastek. Człowiek może wynieść się ponad swoje ja i włączyć się w świadomość kosmiczną. New Age, aby rozbudzić świadomość człowieka proponuje szeroki wachlarz ezoterycznych wtajemniczeń i okultystycznych praktyk. Jeśli wybierasz tą drogę jesteś po tej samej stronie, co globaliści. Służysz tym samym siłą. 

Beniamin Creme, powszechnie znany w USA propagandzista New Age, oddaje głos zapowiedzianemu wielkiemu prorokowi nazywanego przez nich Maitreya-Chrystusem. Człowiek jest bogiem w trakcie ujawnienia się. Mahansi Mahesh Yogi ? założyciel Medytacji Transcendentalnej, parodiuje elementy Mszy Św.: Pozostańcie w pokoju i wiedzcie, że jesteście bogami. Istotę owego boga uściślił David Spangler, inny przedstawiciel New Age: Istota, która pomaga człowiekowi w osiągnięciu tego celu, by stać się bogiem, jest Lucyfer, anioł ludzkiej ewolucji. 

Niszczenie osobowości ludzkiej na bazie satanizmu, spirytyzmu, okultyzmu, odbywa się powszechnie za pomocą tzw. psychotechnik. 

Inną cechą New Age jest tak zwany naturalizm. Jego hasłem jest pojednanie z naturą. Ma to wymiar religijny. Ruch New Age uznaję Ziemię ? Gaję za żywy organizm. W czasopismach i książkach New Age znajdziemy słuszne wypowiedzi o zanieczyszczeniu środowiska, o skażeniu wód, o tym, że trzeba szanować ziemię, lecz następnie tej ziemi, ochrzczonej imieniem Gaja, przyznaje się osobowość niemalże boskość. 

W 1992 r. powstała Karta Ziemi autorstwa Maurice?a Strong?a oraz Gorbaczowa. Odnośnie Karty Ziemi Gorbaczow stwierdził: ,,Mam nadzieję, że Karta Ziemi będzie nowym rodzajem dziesięciu przykazań. Guru Nev Age Maurice Strong powiedział: Prawdziwym celem Karty Ziemi jest zastąpienie Dziesięciu Przykazań. 

Strong ma ogromne zasługi w niszczeniu chrześcijaństwa pod pretekstem masońskiego ekumenizmu. Drugim kierunkiem jego działań jest ruch na rzecz ochrony przyrody. Skupia on najwybitniejszych masonów oraz iluminatów. Dawid Rockeffeller był stałym uczestnikiem tych sabatów. 

Obecny, konsumpcyjny styl życia klasy średniej, obejmuje częste spożycie mięsa, wysokie zużycie paliw kopalnych, sprzętów elektrycznych oraz klimatyzacji. Styl życia na przedmieściu narusza równowagę ekologiczną. 

Podczas szczytu Ziemi z 1992 r. powstała Agenda 21, czyli plan na XXI wiek. Agenda 21 zestawia plany globalistów na utworzenie całkowicie podporządkowanej globalnej ludności pod kontrolą ONZ. Plany te ustalają nowe zasady według, których będziemy żyć. Zasady te wprowadzone w imię ratowania Matki Ziemi. W nowym systemie własność prywatna będzie wyeliminowana, jak na przykład posiadanie własnego pojazdu. Ludzie będą zaganiani do miast jak bydło, a pozostałe tereny będą niedostępne. Miasta te będą nazywane obszarami życia.

Polecam obejrzeć: