Proroctwa biblijne i Nowy Porządek Świata

Proroctwa biblijne i Nowy Porządek Świata 

Dlaczego tak wielu z nas zamiast zbadać fakty i odkryć prawdę samemu woli słuchać ludzi, którzy wielokrotnie przysięgli oszukać nas ? Ludzie nie chcą poznać prawdy, ponieważ byłoby to dla nich zbyt niewygodne i zbyt niepokojące. Prawda, która szarpie czyjeś nerwy i zakłóca wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa musi być odrzucona. 

Trzy cele do, których musi doprowadzić satanistyczna elita są zastraszająco bliskie wypełnienia. 

- światowa Ekonomia,

- światowy Rząd

- światowa Religia 

Prawie wszystkie przeszkody, które, niepozwalające kiedyś stworzenie zjednoczonej światowej ekonomii, światowego rządu i religii zostały dzisiaj pokonane. 

Jest rzeczą zadziwiającą, że Biblia zawiera przepowiednie odnoszące się bezpośrednio do wielkiego światowego spisku, jaki w tej chwili grozi ludzkości. Te przepowiednie powinny ożywić zainteresowanie ludzi Słowem Bożym. Oto kilka niezwykłych przepowiedni biblijnych dotyczących spisku w ostatnich dniach przed powtórnym przyjściem Chrystusa: 

1 Ogólnoświatowy spisek: spisek będzie olbrzymi, o światowym zasięgu, z udziałem wielu ludzi, języków, grup etnicznych i narodów. ,,Pochłonie on całą ziemię”. (Apokalipsa 13:8, Księga Daniela 7:23)

2 Religia oświecona: spiskowcy będą wyznawać obcego ,,boga żywiołów”, a nie osobowego Boga. Ich religia będzie uniwersalistyczna, tajemna religia. (Księga Daniela 11:36-39; 2 list do Tesaloniczan 2). 

3 Masowa hipnoza: ludziom świata dane będzie ,,wielkie zwiedzenie” by uwierzyli ,,kłamstwu”. (list do Tesaloniczan 2, Księga Izajasza 28,29; Apokalipsa 13:14)

4 Międzynarodowy porządek ekonomiczny: najbogatsi będą prosperować dzięki pieniądzom i międzynarodowemu handlowi. (Apokalipsa 13:8; 17: 12-17).

5 Spisek pieniądza: Spiskowy osiągną swoje bogactwa i dobra przez okradanie innych ludzi. Kontrolować będą handel złotem i srebrem. (List św Jakuba 5; Księga Daniela 11:37-38).

6 Okultyzm: spisek spożytkuje ,,Umiejętności” (czary) i magię by uwieść masy. (Księga Daniela 8:23-25, 1 List do Tymoteusza 4:1-3). 

7 Oszukiwanie: oszukane masy zgodzą się na zapoczątkowanie Nowego Porządku Świata uknutego przez elitarną klikę. (Księga Daniela 11:23-32, Apokalipsa 13).

8 Kryzysy i chaos: spiskowcy spowodują krwawe i wyniszczające wojny, plagi, głód i zanieczyszczenie. (Apokalipsa 6; Ewangelia św Mateusza 24:21, Księga Zachariasza 14:12).

Zachęcam do zapoznania się z proroctwami biblijnymi na temat wydarzeń związanych z końcem świata. Polecam szczególnie wykłady profesora Waltera Veitha, którego wujek był wysoko postawionym masonem. Dzięki temu Walter miał dostęp do ksiąg i dokumentów do jakich zwykły szary człowiek by nie miał dostępu. 

Dlaczego ludzie nie dowierzają, że ten świat nie wygląda tak jak jest przedstawiany w środkach masowego przekazu ? Spiskowcy kontrolują media. Tłumią jak, tylko umieją pogłoski o tym, że istnieją. Zachęcają telewizję oraz prasę do ośmieszania „teoretyków spisku”. Nazywanie innych za szukanie prawdy pogardliwymi tekstami typu: szury, foliarze jest teraz bardzo mocno na topie. 

Ludzie, którzy planują utworzenie Nowego Porządku Świata są do nas niepodobni. Wierzą w magię. Ich świat jest dziwnym światem rytualnej alchemii, recytacji. Mantr, studiów nad ezoterycznymi filozofiami i tajemniczą manifestacją sekretnych symboli okultystycznych. W oczach społeczeństwa uważani są za przywódców, którzy działają na rzecz pokoju i niezmąconej równowagi. Wielu aktywnie działa w kościołach oraz udziela się w organizacjach pozarządowych. Nikt nie przypuszcza, że ludzie ci działają na rzecz diabła. 

Elity planują stworzyć Nowy Porządek Świata. Składa się on jak wyżej wspomniano z trzech głównych zadań. Pierwsze zadanie to Nowy Międzynarodowy Porządek Ekonomiczny. Drugie zadanie to: Nowy Porządek Polityczny. Zakończeniem satanistycznego trójkąta, jest Nowy Porządek Religijny. 

Najpierw, więc mamy kontrolowanie światowej ekonomii, nad którą ludzie ci mają już pełną kontrolę. Potem nastąpi kontrolowanie porządku politycznego, nad czym obecnie pracują. Na przykład planują wzmocnić Organizację Narodów Zjednoczonych. W ostatnim przemówieniu wspominał o tym Joe Biden, aby rozszerzyć działania ONZ. 

Najpierw zostanie zniszczony system monetarny, co już widzimy, że planowane jest wprowadzenie cyfrowej waluty. Cel drugi to zniszczenie naszej wiary, miłości, uwielbienia i szacunku do nacjonalizmu i patriotyzmu. Zmuszanie państw do wpuszczania imigrantów służy temu, aby rozbić jedność narodową i stworzyć społeczeństwo wielokulturowe, które z pewnością nie będzie przywiązane, ani do kraju, ani do panujących w danym kraju tradycji, czy symboli narodowych. Cel trzeci to zniszczenie prawdziwego chrześcijaństwa. Do ataku obecnie używają mass mediów. Gloryfikowane są nauki związane z Nev Age, chrześcijaństwo jest wyśmiewane, a Słowo Boże traktowane jako bajki, w które wierzą osoby o wąskich horyzontach myślowych. Obecnie media często wspominają o celebrytach, którzy udają się na spotkania do wróżek. Kościół ukazywany jest tylko jako centrum pedofilów i homoseksualistów. Na masową skalę produkowane są dokumenty o tym, że Jezus miał żonę, że był jednym z mistrzów duchowych na poziomie Buddy, czy Mahometa. Nie jest nikim wyjątkowym, a wiara w niego, to największy przekręt wszechczasów. Do kościołów wkradają się nauki sprzeczne z Biblią, promowana jest medytacja, techniki wizualizacji i afirmacji oraz joga. Część kościołów błogosławi pary jednopłciowe. Uczciwi księża i pastorzy są niszczeni i wydalani ze służby duszpasterskiej. 

Czwartym celem satanistów jest zniszczenie tradycyjnej rodziny. Mają nadzieję osiągnąć ten cel dzięki propagowaniu homoseksualizmu, lesbijstwa oraz ideologii gender. Jak elity chcą zniszczyć model tradycyjnej rodziny ? To bardzo proste. Mają kontrolę nad sieciami telewizyjnymi, publikują czasopisma, programy, książki dla dzieci i dorosłych. Programowanie zaczyna się od przyswojenia informacji. W filmach Disneya pojawiają się dwie matki, dwóch ojców, a w grach komputerowych zostały wprowadzone postacie niebinarne. Mózg nie ma płci. Nie ważna jest liczba chromosomów. Obecnie według pseudonauki jest 56 płci. Kiedy dzieci przyswoją takie nauki, to naprawdę się pogubią w tym kim są i jakie mają role pełnić w społeczeństwie. Należy się mocno przeciwstawiać przeciwko takim programom edukacyjnym w szkołach. 

Co roku, w lutym, Światowe Forum Ekonomiczne spotyka się w Davos w Szwajcarii. Uczestniczy w nim ponad 1000 osób w tym przywódcy polityczni, ministrowie finansów oraz naukowców. Wyobraź sobie co by było, gdyby mała grupka światowych przywódców utworzyła tajne stowarzyszenie, by doprowadzić do ekonomicznego krachu ? To nie jest teoria spiskowa, tylko prawda, że takie działania psychopatów mają miejsce. 

Robert Anton Wilson, wybitny specjalista w dziedzinie masowej hipnozy i systemów okultystycznych w jednej ze swoich publikacji napisał: Język i hipnoza są fundamentem, na którym ludzie tworzą światy świadome i urojone. Wilson uważa, że niezmiernie łatwo wprowadzić ludzi w stan częściowej choćby hipnozy i niewielu ludzi wie, jak się odhipnoztyzować. 

Jak mawiał Joseph Goebbels: Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Czas programowania ludzi już dawno został rozpoczęty. Straszenie ludzi na każdym kroku Covid 19 był jednym z eksperymentów inżynierii społecznej na masową skalę. 

Warto zwrócić uwagę, że teram media bombardują nas informacjami o zagrożeniu klimatycznym, o tym, że pożywienia nie starczy dla wszystkich i należy zmienić wszystkie nasze nawyki żywieniowe o 180 stopni. Należy walczyć z globalnym ociepleniem i ograniczyć liczbę bydła, które emitują szkodliwe gazy. To jest jedno wielkie kłamstwo, ale ludzie, którzy karmią swój umysł wiadomościami z medialnego ścieku wierzą w taką propagandę i zgadzają się ze wszystkim, co im się wmawia. Istnieję, tylko jedna poprawna ideologia i każdy powinien w nią wierzyć. Najzdrowsze według szaleńców będą rośliny przetworzone GMO i robaki. 

W swojej ciekawej książce o papieżu Janie Pawle II, „The Keys of this Blood”, Malachi Martin sugeruje, ze Michail Gorbaczow, popierając globalizm i inne cele Nowego Porządku Świata, również wskazuje na „lepsze anioły” i sam w pewnym sensie jest jednym z nich. Martin pisze: Gorbaczow może być głównym nadzorującym aniołem w tym globalistycznym wysiłku. Wskazuje on na inne anioły, których wszyscy musimy słuchać. Wskazuje na (historyczny) cel procesów, które… tworzą ogólnoświatowe kanały dla rozwoju historii. Weźmy prosty przykład: środowisko naturalne świata jest zagrożone…Podobnie nasza planeta nie może wyżywić zbyt dużej populacji. Jeżeli oznacza to, ze musimy mieć mniej ludzi, żelazna logika historii wymaga, żebyśmy wprowadzili w życie ochronę przed ciąża, aborcje a nawet eutanazje. 

Kryzys za kryzysem, konflikt za konfliktem spowodowane są przez system. Tajne Bractwo zamierza przewodniczyć światowemu socjalizmowi. Ich socjalistyczna dyktatura będzie służyła dobru ludzkości. Elita i jej okultystyczne doktryny są lepszymi aniołami. Ich odwiecznym, niezmiennym marzeniem jest postęp Ameryki i świata 

Plan utworzenia Nowego Porządku Świata powstał już dawno. Świat zostanie zjednoczony pod przykrywką ochrony środowiska. Narzucone zostaną nam takie prawa, które w imię dobra ludzkości, odbiorą nam wolność i prawa między innymi takie jak: prawo do własności, prawo do posiadania własnego pojazdu. Wprowadzony zostanie zakaz uprawiania warzyw i owoców na własny użytek. 

Czy da się odwrócić ten proces ? Według proroctw biblijnych, to musi się stać i wypełnić. Po utworzeniu Nowego Porządku Świata sataniści będą przygotowywać ludzkość na zwiedzenie i przyjęcie Antychrysta.