Regresja hipnotyczna

Regresja hipnotyczna - jako termin psychoanalityczny ,,regresja" odnosi się tradycyjnie albo do mechanizmu obronnego (kiedy na przykład dana osoba dorosła ,,cofa się" pod wpływem silnego stresu do dziecięcych wzorów zachowaa stosowanych w chwili zagrożenia), albo do procesu cofania się w czasie przez pacjenta pod kontrolą terapeuty w celu uwolnienia się od wypartych przykrych wspomnień z przeszłości. W tym drugim przypadki zakłada się,że przyczyną aktualnych problemów są dawne urazy i że przypomnienie ich sobie oraz uporanie się się z nimi pozwoli pacjentowi uwolnić się od nękających go symptomów natury psychologicznej. Czasami regresji tego rodzaju dokonuje się za pomocą hipnozy. 

Ta sama główna idea leży u podstaw współczesnej terapii przeszłego życia umożliwiającej pacjentowi dostęp do wspomnień z poprzednich żywotów, uzyskiwany często z pomocą hipnozy. Związek hipnozy z przeszłymi żywotami notuje się już co najmniej od czasów Allana Kardeca, założyciela francuskiego nurtu spirytyzmu. Aby uzyskać wspomnienia z poprzedniego życia, nie zawsze jednak trzeba stosować hipnozę, zdarza się bowiem i tak, że pojawiają się one spontanicznie w marzeniach sennych, a nawet na jawie. 

Ksenolingwia 

Znane są przypadki, w których ludzie wypowiadali się w nieznanych im językach. I to zarówno spontanicznie jak i w trakcie regresji hipnotycznej. Zjawisko takie nazywane jest ksenolingwia i niektórzy uważają je za przekonywujący dowód na istnienie reikarnacji. 

Od czasów pierwszych badań na ten temat na początku XIX wieku ksenolingwia obserwowana była u bardzo wielu ludzi. Zanotowano przypadki osób, które w czasie transu śpiewały po włosku lub po hiszpańsku, oraz takie które mówiły płynnie językiem hebrajskim, kantońskim lub urdu. Żadna z tych osób nigdy nie uczyła się języków obcych. 

W USA pewna kobieta zaczęła używać języka szwedzkiego. Inna kobieta napisała tekst modlitwy w języku kornijskim, mimo że nigdy się z nim nie zetkneła. 

Innym zjawiskiem  występującym w stanie transu, jest glosolalia, czyli tzw. dar mówienia językami. Zjawisko polega na wykrzykiwaniu zupełnie niezrozumiałych zdań i słów, zwykle podczas ekstazy religijnej.

 Co ludzie mówią podczas hipnozy ? 

Osoby, które są podawanne hipnozie, zdają szczegółowe relacje z poprzednich wcieleń. Na przykład kobieta, która w poprzednim życiu popełniła samobójstwo rzucając się do morza, w transie przeżywała straszliwe konwulsje kogoś, komu woda wdziera się do płuc. 

W latach 50. naszego stulecia idea powrotu do dawnych wcieleń stała się bardzo popularna. W USA głośny był przypadek Bridey Murphy; obecnie jednak jego realność jest poważana. Szczególną uwagę zwracają wspomnienia niejakiej Naomi Henry, młodej gospodyni domowej z Exeter. W stanie hipnozy Naomi przypomniała sobie dwa wcielenia, w których była młodą Irlandką z XVIII w. i pielęgniarką, zmarłą w XIX w. z powodu choroby tarczycy. 

Różne wyjaśnienia 

Czym tłumaczyć ,,wspomnienia" z poprzednich wcieleń ? Najbardziej oczywistym wyjaśnieniem jest przyjęcie, że istotnie są one tym, za co niektórzy je uważają. Inny pogląd przypisuje to zjawisko tzw. podświadomości zbiorowej. Pojęcie zaczerpnięto z prac Carla Junga, który twierdził, że wszystkie przeżycia doświadczone przez ludzkość zapisywane są w podświadomości jednostek. Innym możliwym rozwiązaniem jest teoria ,,pamięci kosmicznej". Powstała ona w wyniku swobodnej interpretacji pierwszej zasady termodynamiki, która mówi, że energia nie może być wytwarzana ani niszczona, lecz nieustannie przechodzi z jednej postaci w inną. Nasze fale mózgowe są przecież rodzajem energii i gdy człowiek umiera, jego ,,energia umysłowa" nie ginie, lecz przybiera inną postać. Ugrupowania chrześcijańskie są przekonane, że podczas regresji hipnotycznej nad człowiekiem kontrolę przejmują inne byty. To jak człowiek wygląda podczas transów i co mówi bardzo przypomina demoniczne opętania. 

O różnych sposobach hipnotyzowania 

Do wywołania snu hipnotycznego prawie każdy operator posiada swój własny sposób, który uważa za najskuteczniejszy. Jedne polegają na oddziaływaniu fizycznym za pomocą poruszeń rąk, za pomocą wzroku hipnotyzera, wpatrującego się w oczy osoby doświadczanej, zwanej ,,medium" albo wzrok samego medium, wlepionego w jakiś błyszczący przedmiot lub też polegają na naciskaniu pewnych części muskułów głowy i innych części ciała. 

Raymond Moody - ,,Życie przed życiem" 

Po opublikowaniu książki ,,Życie po życiu" autor dostał mnóstwo listów, z których większość opisywała swe doświadczenia u progu śmierci. W listach tych znalazły się również relacje na temat innych fascynujących i duchowych przeżyć, włącznie z opisami wspomnień z poprzednich żywotów. Autora zainspirowało to do badań nad tą tematyką. Książka pełna jest rozważań typu : czy już kiedyś żyliśmy ? czy byliśmy bogaci czy biedni ? czy nasze obecne lęki mają związek z poprzednimi wcieleniami ? 

Oto fragment książki : ,,Kobieta z trudnością odbierająca seksualne awanse męża, mogła udać się do terapeuty, by sprawdzić czy w dzieciństwie nikt jej nie molestował, co mogło być przyczyną jej ozięmbłości. Lecz w trakcie regresji nagle zaczynała opisywać swe życie jako wykorzystywana seksualnie niewolnica z czasów Cesarstwa Rzymskiego"