Polowanie na duchy

Polowanie na duchy 

Termin ,,polowanie na duchy" dotyczy badań zjawisk takich jak: duchy, zjawy i poltergeisty. Często pozornie nadnaturalne zjawiska można wyjaśnić w sposób naturalny; jako grę światła i cienia, halucynacje, rzadkie zjawiska atmosferyczne, zmiany geologiczne, oddziaływania elektromagnetyczne czy odłosy wydawane przez zwierzęta. 

Zestaw wytycznych dotyczących sposobów badania tego rodzaju zjawisk został opracowany przez Towarzystwo Badań Zjawisk Paranormalnych, którego członkowie interesowali się samoistnym poruszaniem się przedmiotów, odgłosami i zapachami o nie dającym się wyjaśnić pochodzeniu, zjawami, tajemniczymi światami i cieniami, dotknięciami i popchnięciami niewidzialnych istot, nagłym odczuwaniem gorąca lub zimna, a także pojawieniem się u uczestników seansów lęku lub strachu z powodu czyjejś domniemanej obecności. Możliwe do przyjęcia naturalne przyczyny tych zjawisk mogły być natury mechanicznej (np. wibracje wytwarzane przez urządzenia, refleksy świetlne itp.) lub ludzkiej (podświadome lub świadome efekty wywoływane przez ludzi). Dane zjawisko uważa się za pranormalne, jeśli po dokładnych i szczegółowych oględzinach przedstawiciele świata naukowego wykluczą wszelkie możliwe naturalne jego przyczyny. 

Do głównych technik badawczych należy opis, wykrywanie oraz eksperymentowanie z zaobserwowanymi zjawiskami. Obserwacja polega na porównywaniu ze sobą relacji naocznych świadków oraz zaangażowanych bezpośrednio mediów - których wartość jest różnie oceniana przez badaczy - oraz badaniu ich wzajemnej zgodności. Do technik wykrywania należą takie procedury jak zabezpieczanie pomieszczeń i przedmiotów przed zakłóceniami z zewnątrz, instalowanie elektrycznych urządzeń kontrolnych, posypywanie podłogi mąką, cukrem lub piaskiem w celu wykrycia śladów stóp itp. 

W wydanej w 1940 r. książce The Most Haunted House in England zgromadzono materiały z badań prowadzonych przez Harrego Prince'a, który, starając się wykryć obecność duchów, jako jeden z pierwszych korzystał z nowoczesnej technologii; stalowej taśmy mierniczej, aparatów fotograficznych, zdalnie sterowanych kamer filmowych, przyborów do zdejmowania odcisków palców, teleskopów oraz przenośnych telefonów. 

Pomimo stosowania najnowszych zdobyczy techniki oraz przedsiębrania wszelkich możliwych środków ostrożności przez badaczy zajmujących się tropieniem duchów, uzyskiwane przez nich wyniki, są zdaniem krytyków, wciąż mało wiarygodne, naukowcy zaś mają nadal znikome pojęcie na temat natury i prawidłowości związanych z nawiedzaniem przez duchy. 

Patrz też: poltergeist seans spirytystyczny tabliczka ouija fotografie duchów