Narodowe Stowarzyszenie Kościołów Spirytystycznych

Narodowe Stowarzyszenie Kościołów Spirytystycznych

Dziewietnastowieczny spirytyzm był ruchem, który początkowo nie posiadał żadnej ściśle określonej struktury organizacyjnej. Został zapoczątkowany w 1848 roku dzięki doświadczeniom medialnym sióstr Fox, a następnie zaczął szybko się rozrastać, w miarę jak inne osoby odkryły u siebie zdolności paranormalne i stawały się zawodowymi mediami, organizując publiczne pokazy, na które ściągały tłumy, oraz urządzając prywatne seanse. Chociaż wokół różnych wybitnych mediów powstawały lokalne kościoły spirytystyczne, brak było organizacji o charakterze powszechnym czy ekunemicznym. Jedyną formą zorganizowanej aktywności były przez wiele lat letnie obozy spirytystyczne organizowane w wielu miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Z czasem ruch spirytystyczny stał się obiektem ataków, po tym, jak wobec kilkunaściorga mediów wysunięto oskarżenie o oszustwo. Henry Slade, sławne medium używające do nawiązywania kontaktów z duchami tabliczek do pisania, został kilkakrotnie przyłapany na stosowaniu sztuczek, z kolei w 1888r. siostry Fox same przyznały się do dokonywania oszustw. Również wewnątrz ruchu spirytystycznego rodziły się coraz liczniejsze kontrowersje dotyczące odmiennych interpretacji znaczenia spirytyzmu. 

Narodowe Stowarzyszenie Kościołów Spirytystycznych zostało utworzone 1893r. w Chicago. Natychmiast przystąpiło do zdefiniowania wymagań stawianych swoim kapłanom oraz określenia procedur postępowania w przypadku wykrycia fałszerstw. Nawet dziś, kiedy w Stanach Zjednoczonych istnieje już kilka innych organizacji spirytystycznych, Narodowe Stowarzyszenie Kościołów Spirytystycznych, posiada najwyższe standardy wyświęcania swoich kapłanów. Poświęca także dużo czasu i energii by sprawnie ujednolicić wierzenia spirytystyczne. W 1899 r. organizacja ta opublikowała Deklarację Zasad składającą się z sześciu artykułów; trzy następne zostały dodane w późniejszym czasie. Oto pełna treść artykułów: 

  1. Wierzymy w Istnienie Nieskończonego Boskiego Umysłu.
  2. Wierzymy, że zjawiska Natury, zarówno fizyczne, jak i duchowe, są przejawami Nieskończonego Boskiego Umysłu.
  3. Uważamy, że prawidłowe zrozumienie owych przejawów oraz życie w zgodzie z naturą stanowi prawdziwą religię. 
  4. Uważamy, że istnienie oraz jednostkowa tożsamość danej osoby trwają także po przemianie zwanej śmiercią.
  5. Uważamy, że komunikowanie się  z tak zwanymi zmarłymi jest faktem, udowodnionym naukowo na podstawie obserwacji zjawisk spirytystycznych
  6. Wierzymy, że wyrazem najwyższej moralności jest Złota Reguła: ,,Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie".
  7. Uważamy, że każdy ponosi moralną odpowiedzialność za swoje czyny oraz że odpowiada za swoje własne szczęście lub nieszczęście w zależności od tego, czy przestrzega fizycznych i duchowych Praw Natury.
  8. Uważamy, że brama prowadząca do nawrócenia nigdy nie jest zamknięta przed żadną ludzką duszą ani na tym świecie, ani na tamtym.
  9. Uważamy, że przykazanie prorokowania i uzdrawiania, o których mówi Biblia, jest boskim atrybutem dającym się urzeczywistnić dzięki mediumizmowi.