Psychiczne ataki

Jednym z symptomów zaatakowanego umysłu są bóle głowy, słychać głosy, które wykrzykują obraźliwe przekleństwa. Na koniec popadamy w głęboki smutek i poczucie, że nie chcemy już dłużej być obecni na tym świecie. Takie zachowanie może również informować o tym, że zostaliśmy zaatakowani i ktoś próbuje zawładnąć naszą psychiką i umysłem. 

Myśl jako broń - telepatia syntentyczna

Już podczas drugiej wojny światowej naukowcy zaczęli eksperymentować z tzw. syntetyczną telepatią. Chodzi podobno o sposób bezpośredniego przekazywania informacji do mózgu człowieka, wpływając tym samym na jego zachowanie. Telepatię syntetyczną aplikuje się w tajnych operacjach tak, aby doprowadzić osobnika do szaleństwa "głosami", lub w celu niewykrywalnych instrukcji dla zaprogramowanego zabójcy. Eksperymentujący z tego typu telepatią są ponoć w stanie wywołać nawet nagłe zmiany w ciele, takie jak pojawienie się silnego bólu, intensywnej przyjemności, bolesnych myśli, obrazów, przeżyć, snów, wizji lub utratę pamięci. Metota ta rzekomo jest stosowana w Rosji lub też w USA przeciw "niewygodnym". Broń psychotroniczna wysyła fale elektromagnetyczne do układu nerwowego człowieka w celu zmiany ludzkiego myślenia, odczuwania, a także aby przejąć kontrolę nad układem mięśniowym. Ofiara widzi hologramy, słyszy głosy, odczuwa też bóle głowy i tym podobne. Nauka nie zaprzecza telepatii. Brytyjski psycholog Richard Wiseman powiedział: Dowody przemawiające za telepatią, są tak dobre, że gdyby przyjąć metody badawcze każdego innego obszaru nauki to telepatia zostałaby udowodniona.

 Ataki na umysł podczas hipnozy

Hipnoza to szczególny stan umysłu po wysłuchaniu sugestii, która może być przekazana nawet za pomocą języka, którego hipnotyzowany nie zna. Dziś hipnozę wykorzystuje się przy leczeniu różnych uzależnień. Może być również wykorzystywna w złych celach. Chodzi o przypadki, kiedy ludzie w stanie hipnozy otrzymują rozkaz, co mają zrobić po przebudzeniu, a zarazem zapomnieć, że zostały zmuszone do tego przez hipnotyzera. 

Ataki astralne 

Magiczny lub astralny atak mogą zesłać na nas zarówno ludzie jak i demony. Ważne jest rozpoznanie, czy to jest rzeczywiście atak psychiczny. W przypadku niektórych chorób przyczyny mogą być zupełnie inne. Atak może objawiać się zupełnym wyczerpaniem. Skóra blednie, prześladują nas ciągłe lęki i obawy. Nie mamy motywacji do działania. Nie potrafimy podjąć żadnej decyzji. Ponadto występują problemy ze snem prowadzące do skrajnego załamania nerwowego. Jeśli czujemy nadchodzący niepokój, co jest objawem ataku psychicznego powinniśmy oddać się w tym momencie modlitwie. Ważne jest również światło słoneczne, które wzmacnia aurę i czyni nas odporniejszymi. Ten kto podejrzewa atak psychiczny powinien spożywać posiłki co dwie godziny. Najczęstszym celem napaści psychicznej jest głowa. Dlatego zaleca się moczenie nóg w gorącej wodzie, aby głowa się oczyściła. 

Przekleństwo

Przekleństwo rozpoznaje się, że w pewnej sferze życia człowiekowi stale się nie powodzi, tak jakby wciąż powtarzała się ta sama lub podobna sytuacja. W przypadku, gdy przekleństwo zostało na nas zesłane, to aby je zlikwidować konieczne jest poznanie jego formy i celu. Wystarczy wówczas odwrócić przyczyny i skutki, aby klątwa została zakończona. Wiele ezoterycznych sekt (np. różokrzyżowych, masońskich i satanistycznych) ma klątwy wbudowane w swe rytuały. Dają one światu ciemności legalne prawo wpływu na tych, którzy je przyjęli oraz na ich potomstwo, jeśli nie zostały wyznane jako grzech.