Edgar Cayce

Edgar Cayce

Edgar Cayce (1877 - 1945) był amerykańskim jasnowidzem, najbardziej znanym z wypowiedzi na temat uzdrawiania i reikarnacji. Urodził się w pobliżu Hopkinsville w stanie Kentucky w rodzinie Lesliego B. Cayce'a biznesmena i hodowcy tytoniu, oraz Carrie Elizabeth Cayce. Edgar wychował się w duchu chrześcijańskim (należał do ugrupowania Uczniowie Chrystusa), później zaś nauczał w szkółce niedzielnej. Ostatecznie porzucił jednak szkołę i został praktykantem w zakładzie fotograficznym, a potem pracował zawodowo jako fotograf. W 1903 r. ożenił się z Gertrudą Evans, z którą miał dwóch synów. 

W 1900 r. Cayce nabawił się ciężkiego zapalenia krtani. Podupawszy na zdrowiu - według jednej z wersji zwrócił się o pomoc do znajomego hipnotyzera. Będąc w transie, Cayce poznał przyczyny swojej choroby oraz odkrył sposób jej wyleczenia. W jakiś czas po tym doświadczeniu, zaczął wprowadzać się w trans hipnotyczny i ,,odczytywać" dolegliwości innych, dzięki czemu jego sława jako uzdrowiciela rosła. 

W 1909 r. Cayce spotkał chorego lekarza homeopatę, dr. Wesleya Ketchuma, który zwrócił się do niego z prośbą o odczytanie swojego schorzenia. Po wyzdrowieniu Ketchum zaczął publikować artykuły na temat dokonywanych przez Cayce'a uzdrowień. Cayce zyskał wielką popularność i przydomek ,,Śniący Prorok". Zaczęły go odwiedzać tysiące osób cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości. Zalecenie Cayce'a udzielane pacjentom były różnorodne, czasami dotyczyły one stosowania terapii psychicznej lub środków domowej roboty, innym razem ograniczały się do skierowania do lekarza specjalisty. Z czasem Cayce zaczął także dokonywać ,,odczytów" drogą korespondencyjną, zalecając odpowiedni jego zdaniem sposób leczenia ludziom, którzy pisali do niego listy z prośbą o radę. 

Punktem zwrotnym w karierze Cayce'a był rok 1923, kiedy spotkał on Arthura Lamersa, bogatego właściciela drukarni oraz teozofa i zwolennika religii Wschodu w jednej osobie, który żywił głęboką wiarę w reikarnację. Podczas serii prywatnych seansów Cayce dokonał ,,odczytu" przeszłych wcieleń Lamersa. Następnie Cayce zaczął zajmować się badaniem poprzednich inkarnacji, zarówno swoich, jak i innych osób, w tym także tych mających miejsce w tak egzotycznych krainach jak Atlantyda. Wkrótce dokonując ,,odczytywania" stanu zdrowia swoich pacjentów, Cayce ujawniał im także ich poprzednie wcielenia. Cayce dokonywał swoich odczytów przez resztę życia do śmierci. 

Promocja pism Cayce'a przyczyniła się, w większym stopniu niż jakikolwiek inny czynnik, do popularyzacji tematów związanych z życiem po śmierci wśród szerokich mas społeczeństwa amerykańskiego. Książki Cayce'a zaspokajały także zapotrzebowanie wynikające z zainteresowania poprzednimi wcieleniami oraz pomogły w rozpowszechnieniu się wiary w reikarnację. 

Przytaczamy wizje Edgara Cayce z lat 1922-45 dotyczące niszczycielskiego działania żywiołów i innych nieszczęść, które mogą mieć miejsce w niedalekiej już przyszłości.

 

 „Powodzie na niespotykaną skalę zaleją wszystkie kontynenty. Tereny nizinne, nawet te położone dalej od wybrzeży, również zalane zostaną wodą. Przez pewien czas z wody wystawać będą tylko partie wyżynne, potem woda nieco opadnie, ale pozostanie na nizinach nadmorskich. Wielkie miasta nadmorskie nigdy już nie zostaną odbudowane. Wielu ludzi straci życie próbując nurkować w celu odzyskania swego majątku lub zajmując się zwykłą grabieżą. Linie brzegowe ulegną znacznym zmianom. W głębi lądów będą strefy suszy, ziemie jałowe i niezamieszkane. Strefy upraw znacznie skurczą się. Ludzie więcej uwagi zaczną poświęcać eksploatacji mórz niż pól..." „Ziemia najpierw zatrzęsie się w zachodniej części Ameryki północnej, a potem większa część Japonii pogrąży się w oceanie. Północna część Europy zmieni się w oka mgnieniu. Na wysokości Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych wynurzy się nowy ląd. W strefach suchych, z niespotykaną dotąd siłą będą wybuchać wulkany. Nastąpi przebiegunowanie Ziemi, tak że tereny dotychczas umiarkowane staną się tropikalnymi". „...Około roku 2000 nastąpią największe zmiany. Bieguny ulegną przesunięciu, wskutek czego na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, zmieni się klimat".

Patrz też: Nie do wiary - Edgar Cayce