Przepowiednie Sybilli w skrócie

Przepowiednie Sybilli w skrócie

 1. Pierwszym znakiem będzie to, że ludzie ciężko pracując przez cały tydzień, będą zmuszeni, żeby nie umrzeć z głodu i zapobiec nieurodzajom, pracować także w niedziele i dni świąteczne.
 2. Drugim znakiem będzie to, że ludzie mając po czternaście i piętnaście lat za mąż wychodzić i żenić się będą tak młodo, lecz spokoju w małżeństwie nie zaznają, stąd będą kłótnie, nieporozumienia i częste rozwody.
 3. Trzecim znakiem będzie to, że ludzie będą całkowicie oddawać się tylko sprawom ziemskim, więc zakwitnie sztuka jak nigdy przedtem, rozwinie się nauka, a handel i przemysł osiągną niebywałe rozmiary.
 4. Czwartym znakiem będzie to, że ludzkość tak rozwinie swoje umiejętności, iż z małego kawałka ziemi będzie czerpać dochody tak ogromne, że wcześniej by to czarami nazwane było.
 5. Piątym znakiem będzie rozpanoszenie się niewiary, kłamstwa i bezbożności tak, że ludzie zamiast uczciwości, pieniądz bardziej umiłują, jego czcić, szanować i za swego boga uważać będą.
 6. Szóstym znakiem będzie to, że ziemia podrożeje niesłychanie.
 7. Siódmym znakiem będzie to, że ludzie nie pozostawią ani kawałka ziemi nieuprawnej, będą szczepić wino, sadzić chmiel, a mimo to chleb będzie drogi.
 8. Ósmym znakiem będzie to, że w każdym państwie rzymskim inne będą wybijać monety, ustanowią różne cła, podatki, prawa, bariery i utrudnienia, żeby jedno państwo nie wywoziło swych towarów do drugiego.
 9. Dziewiątym znakiem będzie to, że ludzie w postne dni mięso spożywać i weselić się będą.
 10. Dziesiątym znakiem będzie to, że ludzie wyjdą kosić siano, suche już od letniego słońca, a tymczasem znajdą na łące śnieg, gdyż spadnie on w nocy obfity, czego nigdy wcześniej nie było.
 11. Jedenastym znakiem będzie to, że Bóg ześle na pola szkodliwe i żarłoczne pasikoniki, które wiele szkód uczynią, podobnie jak szarańcza za czasów faraona.
 12. Dwunastym znakiem będzie to, że na górze zwanej Blanc poschną wszystkie drzewa, z czego w okolicy powstanie wielki głód.

Tych oto dwanaście znaków ześle Bóg na ludzi, dla opamiętania ich i nawrócenia na prawdziwą wiarę. Jeśli poprawa nie nastąpi, wtedy Bóg zacznie ludzi karać straszliwie, jak jeszcze od stworzenia świata nie karał. I cały świat podlegać będzie karze Boga za swe grzechy i bezbożność

Patrz też: Księgi Sybilli