Wróżby i proroctwa

Wróżby i proroctwa

Wiemy, że wszechświat dzieli się na trzy światy: duchowy, astralny i ziemski. Do pierwszego należy Bóg i duchy wyższe, do drugiego ludzkość, do trzeciego przyroda. Przedstawicielem pierwszego jest opatrzność, drugiego - wola ludzka, trzeciego - prawa przyrody, czyli nieubłagany los. Opatrzność oddziałuje na człowieka, na świat ziemski nie bezpośrednio, a korzystając z jednej strony z woli człowieka, a z drugiej licząc się  z prawami przyrody i nie naruszając ich zasadniczo. Wola ludzka może tylko czasowo oprzeć się wyrokom opatrzności. 

Poznawać przyszłość można:

  • Za pomocą rozumowania na zasadzie danych świata ziemskiego; tu należą chiromancja - wróżenie z rąk, frenologia - wróżenie z kształtu głowy, grafologia z charakteru pisma i częściowo astrologia. Nauki te polegają na rozumieniu znaków przyrody, z których można określić charakter człowieka i jego przyszłość.
  • Za pomocą psychometrii lub przeniknięcia w świat astralny, mianowicie za pomocą oglądania astralnych odbitek przyszłości (czytanie łańcucha myśli, dzięki któremu możemy przewidzieć decyzje i konsekwencję naszych czynów); tu należą jasnowidzenie, somnabulizm (wyjście w ciele astralnym) i wróżenie z kart.
  • Za pomocą oglądania świata duchowego które możliwe jest dla ludzi podczas natchnienia w ekstazie; tu należą proroctwa.

Wróżby pierwszego rodzaju, jako oparte na ludzkiej rachubie mogą być mylne. Wróżby drugiego rodzaju bywają tym bardziej trafne, im silniej człowiek zależny jest od namiętności i instynktów. Wróżby trzeciego rodzaju są najpewniejsze, bo źródło ich leży w świecie duchowym. Jednakże, ponieważ wola ludzka jest swobodna i opatrzność z góry określa tylko treść a nie szczegóły zdarzeń, to proroctwa bywają nieścisłe. Zdarzają się sytuacje, gdy człowiekowi wydaje się, że natchnienie zesłały mu duchy wyższe a w rzeczywistości przyczyną tego natchnienia byli mieszkańcy świata astralnego [bardzo często wnikają do naszych snów, miewamy wtedy na ogół koszmary]. W tym wypadku wróżby mogą się nie urzeczywistnić.

Biblia przestrzega nas przed szukaniem sposobów na poznanie przyszłości. Jednak zwróćmy uwagę, że bardzo często w snach dostajemy ostrzeżenia przed czekającymi nas zdarzeniami [najczęściej proroctwa związane ze zbliżającą się śmiercią naszych bliskich]. Takie wizje zdarzają się wielu osobą i niekoniecznie praktykującym i związanym ze spirytyzmem i magią.  

,,Niech nie znajdzie się u Ciebie wróżbiarz ani guślarz ani czarodziej ani zaklinacz ani wywoływacz duchów ani znachor ani wzywający zmarłych gdyż obrzydliwością jest dla Pana każdy kto to czyni".

Coś na poprawę humoru :))