III wojna światowa w przepowiedniach

III wojna światowa w przepowiedniach

 

W swych Centuriach Nostradamus (1503-1566), nadworny astrolog Katarzyny Medycejskiej, przedstawia scenariusz III Wojny Światowej – mającej trwać 27 lat. Rozegra się ona między światem zachodnim a światem Islamu. (Kuriozalnym elementem jego prewizji jest sojusz Polski ze światem arabskim.) Prewizje te znajdujemy w następujących centuriach: II, 97; III, 97; V, 25; V, 27; V, 54; V, 73: VI, 21 i IX, 83, w których zapowiada zjednoczenie krajów muzułmańskich, przez „silnego, urodzonego w Arabii Promiennej", inwazję Arabów na Europę Południową i Francję, oraz wygnanie papieża z Rzymu; opisu ataku na Nowy Jork można się dopatrywać w centuriach VI, 97 i X, 49 (gdzie mowa jest o „nowym wielkim mieście" i zaatakowaniu go). Problem z prewizjami Nostradamusa polega jednak, jak wiadomo, na tym, że mają one charakter zaszyfrowany – i z reguły stają się jasne już post factum. (Wizję papieża uciekającego z Rzymu miał także św. Pius X (1903-1914) Wedle innych proroctw papież miałby uciec do Polski (!), która wtedy stałaby się prawdziwym „państwem kościelnym".) Nostradamus wszakże zapowiadał również klęskę Arabów i wygnanie ich z Europy (V, 68).

Przepowiednia ze strony ostrzeżenie.net. z dnia 16.05.2012 r. tytuł II pieczęć III wojna światowa 

Początek będzie miał miejsce w Europie. Wasz system bankowy stanie się przyczyną, a Niemcy po raz kolejny zaangażują się w tę tragedię, tak jak to wydarzyło się przy dwóch poprzednich okazjach. Kiedy to się rozpocznie, nastąpi upadek ocalenia gospodarki i katastrofa ta dotknie Grecję, z wielkimi reperkusjami dla Francji. Bliski Wschód będzie również zaangażowany w wojnę – wraz z Izraelem i Iranem – Syria zaś odegra poważną rolę w upadku Egiptu. Z powodu wojny i braku pieniędzy duża część zbiorów będzie stracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, oznaczającej głód. Efektem tej wojny będzie wciągnięcie Kościoła Katolickiego na ziemi – w imię zjednoczenia – do jednego kościoła światowego. To zjednoczenie, czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, która nastąpi po ujawnieniu się antychrysta w celu wprowadzenia fałszywego pokoju i tak zwanego zakończenia wojny. Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata. Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z Dziesięcioma Rogami" – Europy – i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.„Czerwony smok" – Chiny – już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na kontrolowanie światowych finansów. „Czerwony smok" i „Niedźwiedź", którym jest Rosja, nie kochają Boga. Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać, cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.