Przepowiednie z Valdres

Przepowiednie z Valdres

W 1968 r. w Norwegii bogobojna 90 letnia kobieta podczas trwania nabożeństwa otrzymała widzenie. Spisał je ewangelista Emanuel Minos. Kobieta była bardzo wierząca i uduchowiona. Była bardzo ceniona wśród swoich chrześcijańskich przyjaciół. W swoim widzeniu opisała sytuacje jakie będą mieć miejsce w Europie tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. 

Opis widzeń z Valdres 

Widziałam czas przed przyjściem Jezusa i przed wybuchem III wojny światowej. Widziałam świat przedstawiony jak globus. Widziałam Europę, jeden kraj po drugim. Widziałam Skandynawię, widziałam Norwegię. Widziałam różne sceny, które wydarzą się nim ponownie przyjdzie Jezus, krótko zanim nastąpi ostatnie nieszczęście. Nieszczęście jakiego dotąd nie przeżyliśmy. 

Kobieta podzieliła swoje widzenie na cztery etapy. Warto dodać, że w 1968 r. nastąpił kulminacyjny moment zimnej wojny. 

Etap I

Zanim Jezus przyjdzie i krótko przed wybuchem III wojny światowej będzie takie odprężenie, jakiego przed tym nie było. Zapanuje pokój między supermocarstwami na Wschodzie i na Zachodzie, i zapanuje długotrwały pokój. W trakcie tego pokojowego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii i nie będziemy przygotowani do trzeciej wojny światowej. A wojna rozpocznie się w taki sposób, jakiego nikt nie oczekiwał, z całkowicie nieoczekiwanego kierunku. 

Etap II 

Wśród chrześcijan zapanuje taka letność i odstępstwo od prawdziwego żywego chrześcijaństwa jak nigdy dotąd. Nim przyjdzie Pan Jezus, chrześcijanie będą zamknięci na słowo prorocze i napomnienia. Nie będą już chcieli słuchać o grzechu i zmianie swego życia. Zamiast tego pojawi się ewangelia dobrobytu. Nadrzędnym celem stanie się, aby wiele osiągnąć i wiele znaczyć. Dobra materialne i rzeczy, których nam Bóg nam nie przyrzekał, staną się dla ludzi najważniejsze. Kościoły, domy modlitewne i sale zborowe niezależnych kościołów będą coraz bardziej pustoszały, a z drugiej strony za milionowe sumy będą budowane prestiżowe budowle. Zwiastowanie, jak brać swój krzyż i naśladować Jezusa, zastąpi rozrywka, kultura i sztuka. Ten stan zacznie opanowywać kościoły, domy modlitewne i kaplice, gdzie należałoby z wzdychaniem bojować o odnowę, uświęcenie i przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa. Przed przyjściem Jezusa, będzie się to nasilać w coraz większej mierze. 

Etap III 

Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego dotąd stara Norwegia nie przeżywała. Ludzie będą żyć "na dziko" bez ślubu. Nieczystość przedmałżeńska i niewierność będą całkowicie akceptowalne. To, co jest wbrew naturze - homoseksualizm - nie będzie uznawany za grzech. Krótko przed przyjściem Jezusa będą takie programy telewizyjne, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy. Telewizja będzie przepełniona okrutną przemocą tak, że ludzie będą uczyć się mordować, wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ludzie będą naśladować to, co widzą. Telewizja nie będzie tylko jedna stacja, ale będzie tak jak w radio, gdzie możemy włączać jednego nadawcę po drugim. Będzie to wszystko pełne przemocy, a ludzie będą to oglądać dla rozrywki. Będziemy widzieć przerażające sceny morderstw i wzajemnego wyniszczenia, które będzie się rozpowszechniać w społeczeństwie. Również sceny cielesnego współżycia małżeńskiego będą pokazywane w telewizji. Te najintymniejsze wydarzenia małżeńskie będą się ukazywać na szklanym ekranie. Wszystko to co mieliśmy kiedyś, zostanie zniweczone, a to co jest najbardziej nieprzyzwoite zostanie pokazane naszym oczom. (warto dodać, że w Norwegii w 1968 r. zaczęła nadawać jedna stacja)

Etap IV

Ludzie z ubogich krajów będą masowo przybywać do Europy. Oni również przyjadą do Skandynawii i Norwegii. Będzie ich tak dużo, że ludzie będą o nich źle myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować, jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów. Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie III wojna światowa. To będzie krótka wojna, ale wszystko, co dotychczas widziałam (w czasie I i II wojny) wojny będzie tylko zabawą w porównaniu do tego, i skończy się to bombami atomowymi, a powietrze będzie tak zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów i dotknie Amerykę, Japonię, Australię i inne bogate kraje. Woda będzie skażona i nie będzie możliwa uprawa ziemi. Resztka ludzi z bogatych krajów będzie uciekać do ubogich krajów, ale tam będą tak samo źle i nieprzyjaźnie traktowani, jak my traktowaliśmy ich, gdy byli u nas. Jestem szczęśliwa, że nie będę tego oglądać, ale kiedy ten czas się przybliży, musisz się zdobyć na odwagę by to opowiedzieć. Ja otrzymała to od Boga, i nic z tego wszystkiego nie jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Ale ten, komu są przebaczone grzechy i dla kogo Jezus jest Panem i Odkupicielem ten będzie zachowany