Dzieła Nostrodamusa

Dzieła Nostrodamusa

Nostrodamus pozostawił szereg pism, chlubnie świadczących o wszechstronności jego zainteresowań. W 1552 r. wydał poradnik kosmetyczny pt: ,,Maście (szminki) i zapachy". W 1556 r. wydał zbiór przepisów do utrzymania zdrowia fizycznego, a rok potem przepisy sporządzania zdrowych i pożywnych konfitur. 

Wynikiem jego studiów i upodobań astrologicznych były kalendarze rolniczo-gospodarcze, które wydawał rok za rokiem, a w których na podstawie danych astrologicznych przepowiadał pogodę na cały rok i określał właściwą i najlepszą porę na orkę, zasiewy i żniwa. Wiąże się z tym pewna historia spisana w kronice miasta Salon. Nostrodamus stojąc przy otwartym oknie i spoglądając w niebo zawołał: Ci, którzy dziś posadzą fasolę, dobrze na tym wyjdą. Usłyszał to przechodzień i postanowił zastosować się do tych rad. Zbiór był wspaniały, a zadowolony gospodarz przyniósł ze zbioru pełną ,,miarkę" fasoli Nostrodamusowi dziękując za dobrą radę. Gdy wieść się o tym rozniosła, zbiegło się do Nostrodamusa tyle rolników, że by zadowolić wszystkich zaczął wydawać kalendarze rolniczo-gospodarcze. 

Zasadniczym jednak dziełem, które Nostrodamusowi przysporzyło rozgłosu i sławy, są jego przepowiednie polityczne, którymi objął, jak sam twierdził, okres przeszło 2000 lat i teren całej Europy ze szczególnym uwzględnieniem terenu ojczystej Francji. To są tak zwane ,,Centurje", tj. księgi przepowiedni, z których każda zawiera 100 zwrotek. Wydał je drukiem sam Nostrodamus w 1555 r. w Lyonie pierwszych 7 ksiąg. Jako wstęp umieścił fikcyjny list do swego, liczącego wtedy zaledwie parę miesięcy, syna Cezara. Wydał te przepowiednie w 1555 r., gdyż kilka z nich miała się już wkrótce spełnić, tj. do śmierci Henryka II w 1559 r., abdykacji Karola V tego i walk hugenockich. W  1558 r. wydał trzy dalsze centurje, poprzedzone znów wieszczym wstępem i dedykowanym Henrykowi, królowi Francji. Oba wstępy, czy jak je zwie Nostrodamus ,,listy", są pisane prozą. Pierwszy zwraca się w swej treści do tych, którzy się zajmą objaśnieniem i tłumaczeniem centurji, zaś drugi jest apelem do króla Henryka, przyszłego wielkiego i szczęśliwego władcy bohaterskiej i nad całą Europą panującej Francji. Jeden z tłumaczy przepowiedni uważa, że określenie ,,Henry roy de France second" oznacza nie Henryka II, współczesnego Nostrodamusowi, lecz Henryka szczęśliwego (secundus), który kiedyś według przepowiedni podniesie Francję do niewidzianej świetności, ustanawiając jej hegemonię w Europie. 

Nieprzeciętne zdolności zdolności Nostrodamusa doceniono jeszcze zanim zaczął wydawać swe przepowiednie. Pewnego razu w 1547 r. pewien dziesięcioletni książę podróżujący z orszakiem Katarzyny Medycejskiej zaciekawił Nostrodamusa do tego stopnia, że mag poprosił go o pozwolenie odczytania jego przyszłości ze znamion na ciele. Skończywszy oświadczył, że chłopiec w przyszłości zostanie nie tylko królem Nawary, lecz całej Francji. Kiedy wieść o tej przepowiedni rozeszła się wśród dworzan, w jej trafność zwątpili nawet najbardziej zagorzali zwolennicy Nostrodamusa. Oznaczałoby to bowiem, że na tronie Francji zasiądzie Hugenot, co w politycznym klimacie w tamtych czasach było nie do pomyślenia. Jednak w 1572 r., czyli 25 lat po wygłoszeniu wróżby, chłopiec został królem Nawary, a w 1589 r.  zasiadł na tronie francuskim jako Henryk IV. 

Wszystkie dziesięć ksiąg centuryj pisane są wierszem i podzielone na czterowierszowe zwrotki. Nie wszystkie są równej wartości i ważności. Jedne odnoszą się do rzeczy ważnych, epokowych podają fakty i najdrobniejsze  szczegóły, aż do nazwisk. Inne zajmują się faktami i zdarzeniami drobnymi i małostkowymi lub wyrażają się bardzo tajemniczo, tak ogólnikowo, że ich identyfikacja z faktem przedstawia wiele trudności. Niejednokrotnie korzystał z mieszaniny francuskiego i łaciny, czasem wręcz z zagadkowego języka własnego pomysłu. Wyjątkowo chętnie uciekał się do stosowania anagramów; na przykład słowo ,,Paris" zapisywał nieodmiennie jako ,,Rapis". Uważa się, że celowo Nostrodamus gmatwał prawdziwe znaczenie swych pism w ten sposób by uniknąć gniewu Kościoła. 

Stosowane przez Nostrodamusa metody i próby odgadnięcia przyszłości pochodziły głównie ze starożytnego tekstu o arkanach egipskiej magii De Mysteriis Aegyptorum, który ukazał się drukiem w Lyonie w 1547 r. Ten wiekowy podręcznik magii podkreślał wagę oddziewania się w rytualne szaty i posługiwania się różdżką, trójnogiem i całym szeregiem innych rekwizytów. 

Wielu naukowców jest zdania, że enigmatyczne czterowiersze Nostrodamusa stanowią precyzyjną mapę przyszłości. W jednym z fragmentów jego przepowiedni czytamy: Gdy wiatr zagra na ulicach, A twarze spowite będą w welony, Nowa republika dozna krzywd od swego ludu: Biali, a następie czerwoni sprawować będą złe rządy. Wers ten zinterpretowano jako zapowiedź Rewolucji Francuskiej z 1789 r., w trakcie której lud obalił rządy arystokracji. Aluzje do białych i czerwonych są traktowane jako odniesienie do ery Robespiere'a i rządów terroru. Biel jest kolorem obalonych Bourbonów, czerwień zaś barwą rewolucjonistów. 

Najbardziej znane i kontrowersyjne proroctwa Nostrodamusa mówią o dojściu do władzy Adolfa Hitlera i wybuchu II wojny światowej. W jednej z przepowiedni czytamy: Oszalałe z głodu bestie wstrząsną biegiem rzeczy; Niemal całą Ziemią zawładnie Hister; w żelaznej klatce wlec będą wielkiego, Gdy dziecko Niemiec zdepcze wszystko. Od czasów II wojny światowej wielu komentatorów uznało, że Hister to Hitler, a czwarty werset odnosi się do faktu, że Hitler nie przestrzegał elementarnych zasad działań wojennych. Badacz Robert Graves zakwestionował taka interpretację, uważając, że Hister oznacza rzekę Dunaj, którą w czasach Nostrodamusa określano także łacińską nazwą Ister, pisaną często z niemym H. Niedawno zwrócono uwagę także na fakt, że Hitler urodził się i spędził młodość niedaleko brzegów Dunaju, w Austrii, co mogłoby sugerować, że Nostrodamus celowo posłużył się nazwą Hister nawiązując zarówno do miejsca narodzin jak i do nazwiska Hitlera.

Jeżeli przepowiedni Nostrodamusa miałyby się spełnić powinniśmy oczekiwać islamskiej inwazji na Europę, powstania i upadku potężnego przywódcy nowego świata, wyzwania rzuconego potędze Stanów Zjednoczonych oraz ogromnego asteroidy, który zderzy się z Ziemią.