Przepowiednie ojca Ludwika Rocco z 1849 roku

Przepowiednie ojca Ludwika Rocco

Historia przepowiedni Ludwika Rocco jest bardzo interesująca i niesamowita. Ludwik Rocco był franciszkaninem. Pod koniec swego życia w wieku 92 lat wpadł w stan odrętwienia, który trwał 6 tygodni. Na tydzień przed swoją śmiercią poprosił dwóch braci zakonnych by spisywali każde jego słowo, gdyż Bóg obwieszcza przez jego usta, co stanie się w przyszłości. Wiele takich historii jest bagatelizowanych, gdyż przepowiednie zazwyczaj wychodzą na światło dzienne, gdy już się wypełnią. W przypadku przepowiedni ojca Ludwika Rocco nie jest inaczej, ale istnieje bardzo dużo dowodów na to, że człowiek ten otrzymał objawienie zanim przepowiednia się wypełniła i stała się faktem. Małą wzmiankę o tym wizjonerze i bardzo mały fragment jego przepowiedni możemy znaleźć w pozycji: ,,Przepowiednie najsławniejszych proroków i Wieszczów o przyszłych losach Europy" wydanej w 1850 r. w Polsce. Według autora tej publikacji przepowiednie ojca Rocco pochodzą z 1840 r. Niestety sam autor Antoni Tessarczyk (1799 - 1869) nie rozwinął bardzo wątku franciszkanina ojca Ludwika Rocco tylko o nim wspomniał. 

Przepowiednie Ludwika Rocco zostały wydane pierwszy raz przez Drukarnię Narodową Watykanu w 1853 r. Przedruk przepowiedni trafił do Polski. W jednym z druków wydanych w 1942 r. w broszurze zatytułowanej: ,,Mówią wieki. Zbiór niektórych przepowiedni dotyczących obecnej wojny". Jej treść jest bardzo zaskakująca: W 65 lat po mojej śmierci (1914) rozpocznie się wielka wojna morderstwem na Bałkanach, gdzie zamordowany zostanie panujący z rodu habsburgów [...] skończy się ona po czterech latach. Przepowiednia dalej wspomina o Niemcach: Na swych sztandarach będą nosić godło Bóg z nami i to będzie bluźnierstwem. Przepowiednia dotyczyła również Rosji: Car zginie od swoich poddanych. 

Wizje dotyczące II wojny światowej są równie trafne: W 90 lat po mojej śmierci wybuchnie bratobójcza wojna, która ogarnie cały świat [...] największe spustoszenie czynić będą żelazne ptaki, które z warkotem skrzydeł pomagać będą walczącym szerząc spustoszenie, a żelazne smoki obrócą w perzynę pół Europy (zapewne miał na myśli samoloty i czołgi). Wizjoner wspomniał również o Hitlerze: do ostatecznego upodlenia doprowadzi ich wódź, szaleniec, Żyd z pochodzenia, sprzęgnięty z bratem antychrystą. Franciszkanin zapowiedział również klęskę państw Osi i przejście Sowietów do obozu aliantów: Trzy potęgi, którym się zdawało, że nikt im się nie sprzeciwi i nie oprze, złamane zostaną w kraju, gdzie od lat zapomniano o Bogu, radości i śmiechu (dla przypomnienia Stalin bardzo chciał wyeliminować Kościół z życia publicznego starał się zastąpić wszelkie święta np. św Mikołaja zamienił na dziadka Mroza). Pięć milionów Żydów zostanie wymordowanych. 

Dalsza część przepowiedni jest równie szokująca i dotyczy innego wydarzenia, które wstrząsnęło światem: Nad krajem kwitnącej wyspy chmura ogniem ziejąca obróci w gruzy południe i środek wyspy związane to jest oczywiście z zrzuceniem bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w 1945 r. Ojciec Rocco przepowiedział również losy Rosji: Rosja rozpadnie się na małe państewka. 

Przepowiednie ojca Rocco krążyły podczas II wojny światowej, potwierdzają to ludzie, którzy żyli i byli świadkami wydarzeń podczas okupacji. Część przepowiedni w 1942 r. była już nieaktualna, bo się wypełniła i ludzie, którzy znali jej przekaz mogli powątpiewać w jej autentyczność. Biorąc pod uwagę fakt, że przepowiednia nakreślała wyraźnie klęskę Hitlera, wybuch bomb atomowych w Japonii, czyli wydarzeń, które miały dopiero nadejść można dojść do wniosku, że przepowiednie ojca Rocco były bardzo autentyczne zważywszy na fakt ich powstania w 1849 roku.

Na koniec warto jednak dodać, że połowa przepowiedni ojca Rocco się nie sprawdziła.

Przepowiednia ojca Rocco dotycząca Włoch: Italio, ty piękny kraju! Płaczę nad Tobą i twoim losem. Wiele kwitnących miast i zamków padnie w gruzy. Najstraszniejsza z rewolucji wygubi połowę ludzkości, część arystokracji, wódz i duchowieństwo zostaną wymordowani. A gdy Zmartwychwstanie dzwonić będą, papież będzie uciekał po zwłokach kardynałów.

Proroctwa związane z krajami Dalekiego Wschodu: Płomień i zaraza. Walki i zbydlęcenie poróżnią rasy. Ziemia, powietrze i woda - wspólnym grobem. A gdy żółty najeźdźca wyląduje na ziemi człowieka o stalowej woli i nogach, jedna z trzem wielkich cór kraju smoka chytrym podstępem rzuci liliową chryzantemę pod nogi swemu narodowi. Kraj czarnej Pagody (Indie) zdobędzie wreszcie niepodległość, domagając się zwycięstwa swoim byłym władcom, zdobywając przez to ich wieczną przyjaźń. 

Przepowiednie odnośnie Irlandii i Szkocji: Zawojują Anglię i ją zniszczą. Rodzinę królewską wypędzą, a połowa narodu zostanie wymordowana, zapanuje tam nędza.

Wizje związane z Francja: Zaplątana zostanie w zagraniczną wojnę. Gdy tylko wojna ta się skończy, wybuchnie powstanie, rewolucja, podczas której zamordowany zostanie prezydent kraju. W czasie tych wydarzeń rozleje się bardzo dużo krwi. Większa część Paryża zostanie w czasie rewolucji również spalona. Posiadłości w Algierze oderwą się całkowicie od Francji, a wtedy wyniesiony zostanie na tron człowiek z rodziny lamparta. W Afryce będzie rządził afrykański książę, który chwilowo będzie przebywał we Francji. On rozszerzy religię katolicką. Francja odrodzi się ze skutków rewolucji komunistycznej przez nowe powstanie, na którego czele stanie Galijczyk z rodu Bourbonów. 

Proroctwo odnośnie Polski i Słowian: Polska powstanie, wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż. Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście zaczną z drzew opadać. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie. 

Teksty związane z Hiszpanią i Portugalią: Mają jeszcze wielką winę krwi do zmycia, częściowo z powodu okrucieństwa, z jakim zdobywały Amerykę. Za to, że dla próżnego blasku złota w tak okrutny sposób wymordowały tych ludzi. Częściowo również dlatego, że w Afryce niewinnych ludzi zamieniały w niewolników i sprzedawały jak bydło. Możni zostaną wymordowani. Następnie oba te kraje zjednoczą się i utworzą wspólną republikę. Zapanuje pokój i porządek, a religia katolicka rozkwitnie w pełni. 

Wizje związane z wydarzeniami w Austrii: Czcigodna monarchia po wielu krwawych walkach rozpadnie się. Jednak duch opiekuńczy tego starożytnego rodu ustrzeże dynastię. Wiedeń dwa razy będzie oblężony, a gdy ściągnie nienawiść wielu narodów, nawiedzi go straszna klęska, gdy opustoszeje, a wielkie pałace będą stać puste. Na placu św Stefana trawa rosnąć będzie po kolana.