Proroctwa Mahometa o końcu świata

Proroctwa Mahometa o końcu świata

Proroctwa Mahometa o końcu świata są bardzo podobne do tych, które są zapisane w księdze Objawienia św Jana. Tuż przed końcem świata ma pojawić się na świecie wielu oszustów, którzy podając się za proroków będą działać na rzecz Antychrysta. Wiara stopniowo będzie zanikać wśród ludzi. Nastąpi przemiana wartości, aż do ich zupełnego wywrócenia do góry nogami. W proroctwie koranicznym zwraca uwagę to, że pojawić się ma szerzyciel zła. Wydarzenie to ma wypełnić się w Iraku bądź Syrii. 

Koran zapowiada, że apokalipsę będą poprzedzać również katastrofy przyrodnicze takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, ale również spadanie gwiazd oraz zaćmienie słońca. Koran zapowiada również krwawe walki wywołane pojawieniem się antychrysta - al Dajdżala, który zostanie pokonany przez Isę - Jezusa.

W końcowej fazie dziejów człowieka rozstrzygające będzie powtórne przyjście Chrystusa (w przebraniu islamskim), w mieście Damaszek, Chrystusa śmiertelnego, który założy królestwo pokoju, będzie żył pośród ludzi, a w końcu umrze i zostanie pogrzebany w Medynie. 

Mahomet tak zapowiadał nadejście apokalipsy: Prorok boży rzekł: Wyczekiwana godzina nadejdzie, kiedy: 1) dwie wielkie grupy zaczną ze sobą wojnę, która obu stronom przyniesie wiele ofiar, choć wyznawać będą oni jedną i tę samą religię, 2) pojawi się 30 kłamców, z których każdy będzie twierdził, że jest wysłannikiem Boga, 3) zniknie religijna mądrość, 4) będzie wiele trzęsień ziemi, 5) czas przyspieszy, 6) rozmnożą się konflikty, 7) będzie wiele zabijania, 8) bogactwo będzie tak powszechne, że człowiek zamożny będzie bał się, że nikt nie przyjmie od niego jałmużny a kiedy da on ją potrzebującemu, ten powie, że jest mu ona zbędna, 9) ludzie zaczną ze sobą konkurować we wznoszeniu wielkich budynków, 10) człowiek przechodzący koło grobu innego powie: "Chciałbym być na twoim miejscu", 11) słońce wstanie na zachodzie, a kiedy to zrobi, ludzie uwierzą i przyjmą islam. […] Oczekiwana godzina nadejdzie wtedy, kiedy dwaj mężczyźni rozłożą przed sobą płaszcz, ale nie będą mogli go sprzedać. Nadejdzie, kiedy człowiek włoży sobie do ust jedzenie, ale nie będzie go w stanie zjeść…"

Wystąpią też znaki związane z zamętem wśród ludzi oraz w naturze. Pierwsza seria obejmować będzie ciąg rewolucji, wojnę przeciwko Turkom i drugą przeciwko Grekom, pożogę w Jemenie, zniszczenie sanktuarium Kaaby w Mekce przez wrogów pochodzących z Etiopii. W serii drugiej mamy odwrócenie biegu słońca, które będzie wschodzić na Zachodzie, natomiast na Wschodzie, i katastrofalny wylew Eufratu, na którego dnie zostanie odkryte zostaną niezmierne ilości złota i srebra. Jednocześnie niebo zasnuje się gęstym dymem.