Proroctwa związane z narodem żydowskim

Proroctwa związane z narodem żydowskim

Niedawno, bo 6.12.2017 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela oraz zlecił przeniesienie ambasady do tego miasta. Być może ta decyzja zapoczątkuje serię katastrofalnych w skutki wydarzeń, które wciągną w rezultacie wiele państw w jeden wielki konflikt międzynarodowy. Żydzi jako naród wybrany mają ciężką historię za sobą. Według proroctw biblijnych naród ten nie będzie wolny od dalszego cierpienia. 

W ostatnich latach na niebie mogliśmy zaobserwować na niebie wyjątkowe triadę, czyli serię całkowitych zaćmień. W ciągu ostatnich 2000 lat te wyjątkowe zjawisko astronomiczne związano z Księżycem wystąpiło jedynie 3 razy i zawsze miało związek z ważnym dla Żydów wydarzeniem historycznym. Pierwsze miało miejsce w 1492 r. i miało związek z tym, że Żydzi w tym roku zostali wygnani przez hiszpańską inkwizycję. Kolejne zaćmienie miało miejsce w 1949 r., kiedy to zostało utworzone państwo Izrael. Trzecia tetriada nastąpiła w 1967 r. i była związana z 6 dniową wojną arabsko - izraelską. W latach 2014 r. - 2015 r. miało miejsce rzadkie zjawisko czterokrotnego zaćmienia Księżyca. Co ciekawe wszystkie te zaćmienia miały miejsce w dokładnie w ważne święta żydowskie. W Biblii czytamy, że Powtórne Przyjście Chrystusa mają poprzedzać właśnie zjawiska na niebie. Prorok Joel pisał, że Słońce zamieni się w ciemność, a Księżyc w krew. 

W księdze Objawienia czytamy, że ukazanie się niewiasty obleczonej w Słońce, mającej Księżyc pod stopami, a na głowie wieniec z dwunastoma gwiazdami zapowiada nadchodzący czas ucisku dla wierzących w Słowo Boże i przestrzegających dekalogu. To zjawisko astronomiczne miało miejsce 23.09.2017 r. Według jednego ze współczesnych proroków rok 2017 r. miał być szczególnym rokiem dla narodu żydowskiego. Być może decyzja Trumpa wpłynie na to, że wypełni się inne ciekawe proroctwo biblijne związane z odbudową III świątyni dla Jahwe. 

W Biblii mamy zapis, że nim ujrzymy trzecie Powtórne Przyjście Chrystusa to świątynia żydowska zostanie odbudowana w Jerozolimie, Miasto to jest ciekawe ze względu na to, że prawda do niej mają trzy wielkie religie jak katolicyzm, islam i Żydzi. Żydzi obecnie posiadają obecnie 3 świątynie na wzgórzu świątynnym, ale nie jest to 3 świątynia Jahwe ze względu na to, że w miejscu poprzedniej znajduje się meczet. Pierwsza świątynia poświęcona Jahwe została wybudowana w 962 r. p. n. e., a następnie została ona zniszczona przez Babilończyków i Asyryjczyków. Pozwolenie na budowę drugiej świątyni wydał Cyrus król Medów i Persów w 538 r. p. n. e.  Świątynia została odbudowana, ale została całkowicie zniszczona przez Rzymian w 70 r. n. e. za panowania cesarza Tytusa przez Rzymian. 

Według wielu badaczy proroctw biblijnych trzecia świątynia musi zostać odbudowana. Na krótki czas w owej świątyni ma zasiąść Człowiek Bezprawia, który będzie ważną postacią w utworzeniu Nowego Porządku Świata. Według zwolenników teorii spiskowych III wojna światowa ma zostać przeprowadzona w ten sposób, że Islam wraz z syjonistami (Izrael) wzajemnie się zniszczą, ale do ich walki będzie włączonych wiele państw. Wojna doprowadzi do tego, że na świecie zostanie utworzony Nowy Porządek Świata z jednym systemem ekonomicznym, religijnym oraz państwowym. Będzie to twór, który w rzeczywistości będzie poddany samemu Lucyferowi. 

Trzecie świątynia na końcu zostanie ponownie całkowicie zniszczona. Ciekawe jest to, że austriacki wizjoner Alois Irlmainer zapowiadał w swoich wizjach, że III wojna światowa zostanie zapoczątkowana najprawdopodobniej w Izraelu: Wszyscy wystosują odezwę o pokój. Szalom! I wtedy to nastąpi – nowa wojna na Bliskim Wschodzie rozgorzeje – wielkie siły morskie staną w obliczu wroga na Morzu Śródziemnym.

Zjawiska astronomiczne na niebie mogą być zwiastunem niezwykłych wydarzeń jakie będą związane z narodem żydowskim. Podsumowując Żydzi ponownie powinny zyskać przewagę i najprawdopodobniej Jerozolima naprawdę zostanie ich stolicą. Jeśli to się stanie to być może zapoczątkuje to wojnę. Świątynia żydowska zostanie po ewentualnym konflikcie zbrojnym odbudowana i na krótki czas nastanie pokój, podczas którego jedynie osoby prawdziwie wierzące będą prześladowane. Jak wynika z przepowiedni i zapowiedzi astronomicznych naród żydowski będzie jeszcze bardzo mocno doświadczony.