Proroctwa związane z Izraelem

Proroctwa związane z Izraelem

Żydzi wierzą bardzo mocno w proroctwo, że uda im się ostatecznie odbudować trzecią świątynie poświęconą Jahwe. Obecnie rabini zakazują wchodzić Żydom na wzgórze świątynne, aby czasem nie na nastąpili na dawne Miejsce Najświętsze, gdzie mógł przebywać jedynie arcykapłan. Większość Żydów w oparciu o Talmud Jerozolimski uważa, że kiedy świątynia zostanie odbudowana, przyjdzie Mesjasz. Zgodnie z nią wraz ze świątynią i Mesjaszem zostanie na świecie ustanowiony nowy ład świata. Według jednego ze współcześnie żyjących proroków Sadhu Sudar Selvaraja naród żydowski czeka bardzo ciężki los, ponieważ według wizji jakie on otrzymuje do tego kraju zbliża się wojna. 

Według jednego z proroków żyjących obecnie Sandhu Selvaraja uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela będzie niosło ze sobą wiele konsekwencji. Według niego na naszych oczach wypełnia się proroctwo z Pisma Świętego: Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody zgromadzą się przeciwko niemu. [Zachariasza 12:2-3] Proroctwo to zostało napisane w 525 r. p. n. e.

Według proroka niesamowite jest to, że proroctwo te wypełnia się na naszych oczach po 2700 latach. W czasach ostatecznych Jerozolima ma być upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Kraj ten ma stać się wielkim obciążeniem dla innych narodów. To co dzieję się w Izraelu nie powinno mieć znaczenia dla innych krajów. Jednak Jerozolima to miasto jakie zostało wybrane przez Boga: Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje imię [2 Księga Kronik 6:6] i będzie kluczowe dla przyszłych losów świata. Prawie każdy kraj potępił decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych D. Trumpa. Narody arabskie z oburzeniem przyjęły to oświadczenie. I gotowe są przystąpić do wojny.

Co ciekawe nawet malezyjski minister obrony narodowej zadeklarował, że w razie wojny malezyjska armia jest gotowa do ataku na Izrael. Turcja również jest gotowa do tego by zmobilizować armię i zaatakować w razie potrzeby. Według proroka naród turecki to zapowiadany w Biblii Gog. [Ezechiela 38,39]

Ezechiel zapowiadał w swoich proroctwach, że Gog zmobilizuje armię na świecie i zaatakuje Izrael. Według proroka to co zostało w niej zawarte obecnie wypełnia się na naszych oczach. Zdaniem proroka do ataku na Izrael przystąpią również inne wielkie armie z Indii i Chin. W tekście z Biblii czytamy, że W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele. [Zachariasza 12:8]

Być może po zapowiadanej przez proroka wojnie Żydom uda się odbudować świątynie. Należy przy tym pamiętać, że Żydzi wierzą, że kiedy przyjdzie Mesjasz ustanowi on dla nich nowe królestwo. Idealnie się to pokłada z proroctwami zawartymi w Objawieniu, które ostrzega nas przed Antychrystem, którego przyjście ma poprzedzać Powtórne Przyjście Chrystusa.