Przepowiednie Benjamina Parraviciniego

Przepowiednie Benjamina Parraviciniego

Benjamin Solari Parravicini urodził się w Buenus Aires w Argentynie w 1884 r., a zmarł w 1974 r. w wieku 76 lat. Niemal przez całe życie zajmował się sztuką. Benjamin malował obrazy i rzeźbił. W życiu codziennym był osobą spokojną, dyskretną i życzliwą. Nie stałby się pewnie znaną postacią w swojej ojczyźnie gdyby nie fakt, że odwiedzał go jak sam twierdził jego anioł, który wyjawiał mu sekrety nadchodzących wydarzeń. Benjamin od dzieciństwa mówił o dziwnych rzeczach. Opowiadał o tym, że widzi anioły i inne istoty eteryczne. Jego ojciec poddał go nawet ze względu na to testom psychiatrycznym, czy aby dziecko nie jest chore psychicznie. 

Parravicini treści, które otrzymywał próbował przelać na papier. Benjamin przekonywał swoją rodzinę i przyjaciół, że wizje jakie posiada otrzymuje od bytów z innego wymiaru. W ten sposób powstało około 700 jego wizji, które w większości odnosiły się do wydarzeń jakie mają czekać ludzkość. Większość przekazów Parravicini otrzymał pomiędzy 1940 r. i 1950 r. Wiadomości otrzymywał przez całe swoje życie. 

Benjamin  Parravicini

Z czasem jego "psychografie" , bo tak nazywał te obrazy i teksty, trafnie przewidziały wiele wydarzeń takich jak: upadek Hitlera i Mussoliniego, postanie Castro na Kubie, komunikacje satelitarną, zniszczenie bliźniaczych wież World Trade Center, sztuczne przeszczepy serca oraz bombę atomową. 

Tak brzmiała jedna z jego notatek datowana na 1934 r.: Atom zdominuje świat, świat zostanie zatomizowany i oślepnie. Pojawią się burze z powodu ludzkiej ingerencji w atmosferę, będą też nowe choroby. 

Przepowiednia brzmiąca: Północnoamerykańskie światło utraci swój blask. Jego pochodnia nie będzie już jaśnieć jak wczoraj. Monument zostanie dwukrotnie zaatakowany według osób, które starają się odszyfrować psychografie Parraviciniego odnoszą się do ataku na wieżę World Trade Center. 

Najciekawsze przepowiednie związane są z inżynierią genetyczną: Człowiek przyszłości stworzy nasienie w laboratorium, jego żona wybierać będzie nasienie, preferowani będą atleci i intelektualiści. Według Parraviciniego naturalny człowiek stanie się rzadkością. Benjamin zapowiedział również powstanie "kobieto - mężczyzny" . Być może jego wizja odnosi się do masowej obecnie fali transgenderyzmu. 

Początek i koniec wkrótce nadejdą! Człowiek anihiluje swoje własne istnienie. Biologia krzyknie, że odkryła, jak stworzyć życie bez udziału męskiej istoty przy użyciu gliceryny pozyskanej z komórek. Zacznie tworzyć istoty bez przyszłości wiodące życie w nieznany sposób. W tym czasie dojdzie do eksplozji atomowych, które spowodują zniszczenie wszelkich istot. Promieniowanie będzie zabijać i spowoduje, że matki zwierzęce i roślinne będą rodziły potwory, zaś minerały ulegną dezintegracji. Od roku 66 będą rodzili się ludzie o skrystalizowanych kościach wskutek obecności strontu, który spowoduje zniszczenia w życiu człowieka, anihiluje jego rozum, zmieni jego genetyczne spektrum, zabije jego czerwone ciałka, zwiększy zapadalność na raka do maksymalnego poziomu, który okaże się ogólnym rakiem. 

Wizje Parraviciniego nie zapowiadają niczego dobrego: Całe dobro zniknie ze świata, królować będzie złodziejstwo i przestępstwo. Małżeństwa zanikną. Kochankowie będą podziwiani. 

Teatr będzie nie-teatrem, będzie psychologiczny, materialny, irracjonalny, brudny. Nagość będzie narzucana, seksualne aberracje, homoseksualizm. lesbijstwo i narkomania w przestępstwach. Tłum będzie klaskać, będąc skorumpowany, nawet o tym nie wiedząc.

U kresu czasów ateizm zostanie narzucony człowiekowi w swym materialnym tryumfie. Bóg zostanie odsunięty. Lenistwo potoczy się za człowiekiem. Człowiekowi będzie towarzyszyć przestępstwo. Przestępstwu będzie towarzyszyło kłamstwo, które przyniesie narodom wojny. Potem dym ateizmu pogrąży się w mrocznej ciemności i stoczy ku kresowi... Bez końca!

Według Parraviciniego kościół katolicki zatrzęsie się w posadach, a jego hierarchowie będą dopuszczać się fałszerstw. Papież opuści Watykan i dotrze do Ameryki. Ludzkość w tym czasie będzie się chylić ku upadkowi. Nawiązując do II soboru watykańskiego Benjamin ostrzegał: papiestwo będzie miało nowe normy, to co było złe wczoraj, przestanie takie być, msza będzie zbliżona do protestanckiej, protestanci staną się katolikami nie mówiąc o tym. Przepowiednia pochodzi z 1930 r. 

Jasnowidz zapowiedział również, że koło roku 20002 rozpocznie się dla naszej planety kolejny etap rozwoju. Świadomość zostanie pobudzona oraz rozpocznie się "era miłości". Większość przepowiedni mężczyzny odnosi się do wierzeń ruchu Nev Age. Według mężczyzny nasza planeta od tego momentu zacznie być "zasiedlana przez nowe dusze". 

Najbardziej fascynujące wizje Benjamina Parraviciniego odnoszą się do bliskiego spotkania człowieka z istotami pozaziemskimi. Według niego w bliskiej przyszłości na Ziemię powrócą Aniołowie Boży, którzy przybędą na naszą planetę w pokojowych zamiarach. Zanim to się jednak stanie teoria ewolucji głoszona przez K. Darwin całkiem upadnie. Ludzie dokonają przełomowego odkrycia, które potwierdzi, że "pochodzimy z gwiazd". 

Pojawią się lecące wysoko kręgi światła. przynosząc obce istoty z innych planet. Tak, były one tymi, które przybyły zasiedlić Ziemię - będzie powiedziane, jasno powiedziane. Tak, ci, którzy byli zwani aniołami w Starym Testamencie lub głosem Jahwe, nastaną i będą znowu widoczni, będą widziani i słyszani. (1938).

Ciekawe jest to, że wizje Parraviciniego idealnie pokrywają się z zapowiedzianym w Apokalipsie wielkim zwiedzeniem, które prawdopodobnie odnosi się do przybycia istot pozaziemskich, które głosić będą "pokój i bezpieczeństwo". Wiele przepowiedni tego argentyńskiego mistyka wypełnia się na naszych oczach. Z jednej strony zapowiadał on erę miłości, a z drugiej strony wzrost przestępczości...Ciekawe są jego wizje związane z nauką. Jak wiemy transhumanizm przybiera na silę, a naukowcy wciąż pracują nad tym by stworzyć człowieka bez udziału człowieka. Ingerowanie w ludzkie DNA nie może skończyć się niczym dobrym. Od kilkudziesięciu lat poprzez różne doniesienia naukowe przygotowuje się ludzkość na możliwy kontakt z istotami spoza naszego Układu Słonecznego. 

Psychografie Parraviciniego możemy zobaczyć na stronach internetowych takich jak: http://sigurdvonwurmb.com/ oraz http://www.freewebs.com/bibianabryson/parravicini.htm)