Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Według naukowców człowiek przesypia aż 20 lat swojego życia. Ludzie od wieków starają się odkryć ich tajemnice. Zdumiewające jest to, że bardzo często w snach ukazują nam się rozwiązania naszych problemów. Mendelejewowi przyśniła się tablica z układem pierwiastków. Wybitni muzycy tacy jak Wagner i Beethoven czerpali inspiracje do tworzenia swoich wielkich utworów muzycznych w trakcie snu. Wiele osób na całym świecie miewa sny prorocze, które ostrzegają ich o niebezpiecznych wydarzeniach, czy katastrofach jakie mogą się wydarzyć. Te niesamowite historie potwierdzić mogą tylko tezę, że sny nie służą człowiekowi jedynie do odpoczynku, ale są czymś więcej. W ukrytych obrazach marzeń sennych otrzymujemy najprawdopodobniej wskazówki do tego jak mamy żyć, co powinniśmy zmienić w swoim życiu, kto potrzebuje naszej pomocy itp. Według badaczy Pisma Świętego sny tak naprawdę pochodzą z trzech źródeł: od Boga, od Szatana oraz od naszej podświadomości. 

Czytaj więcej: Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Sekrety snów

Sekrety snów

Mówi się, że sen jest bratem śmierci. Sen to po prostu stan, w którym dusza wyswobadza się z ciała Uwięziona w ciele podczas czuwania dusza odzyskuje we śnie swobodę oraz możliwość posługiwania się mocami ukrytymi niedostępnymi dla człowieka. W snach zauważyć możemy, że nasze zmysły są jakby wyostrzone. 

Czytaj więcej: Sekrety snów

Sny i synchroniczność czasu

Sny i synchroniczność czasu 

Carl Gustav Jung psycholog w swoich pierwszych badaniach skupił uwagę nad charakterem relacji łączących ludzki umysł ze światem, rzeczywistością i czasem. Jung zastanawiał się nad tym jak pogodzić dokładność i prawdziwość przepowiedni sennych z ich pozorną przypadkowością. Jung rozwinął teorię synochroniczności, która pozwalała mu wyjaśnić sposób, w jaki wewnętrzne wydarzenia, czy myśli wydają się czasami pozostawać w związku z pozornie nie związanymi z nim zjawiskami w otaczającym nas świecie, a nawet je wywołać. Miał nadzieje również na wyjaśnienie za pomocą tej teorii odpowiedniości występujących nierzadko pomiędzy marzeniami sennymi a rzeczywistymi wydarzeniami.

Czytaj więcej: Sny i synchroniczność czasu

O snach

O snach

Jak tłumaczyć te dziwne, piękne i mistyczne informacje, które pochodzą wprost z głębi naszej duszy ? Skąd się biorą sny ? Jakie właściwie znaczenie mają sny ?

Czytaj więcej: O snach

Edgar Cayce o snach

Edgar Cayce o snach

Cayce twierdził, że sny pochodzą z różnych poziomów wnętrza człowieka. Jeśli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, śniący przypomina do pewnego stopnia okręt. Ciało danej osoby prezentuje we śnie swoje bieżące potrzeby, tak jak urządzenia okrętu wymagają uwagi kierujących nimi ludzi. Scenę snów zapełnia wszystko, co stanowi wyraz tego, co Cayce nazywał cielesnością. Są to potrzeby ruchu, snu, odpowiedniej diety, zabawy, ciężkiej pracy, wypróżnień, opieki medycznej, orgazmów i medytacji. Jednakże Cayce uważał, że część snów biorących swój początek z potrzeb ciała jest wywołanych działaniem chemii organizmu i przypominają one wizje alkoholika. Wyjaśnienie tego problemu dalej. Natomiast inne sny biorące swój początek z potrzeb ciała stanowią wynik pracy organizmu nad poprawą własnego działania. W ten sposób jedne urządzenia na statku pobudzają do działania inne.

Czytaj więcej: Edgar Cayce o snach

Higiena snu

Higiena snu

Sen jest zjawiskiem dość ważnym w życiu ludzkim. Spędzamy w stanie snu co najmniej jedną trzecią część naszego życia i w stanie tym wkraczamy w  sfery odmienne od strefy fizycznej i czerpiemy w tych sferach energię, potrzebną do utrzymania organizmu przy życiu. Warto się nad tym zastanowić, jak należy spać, by sen był naprawdę pożyteczny i korzystny dla organizmu. 

Ile czasu potrzeba na sen i jaka jest do tego najkorzystniejsza pora ? Nie trzeba tu wiele doświadczeń i dociekań, należy tylko zajrzeć do wielkiego elementarza natury. Jak tam regularnie i rytmicznie wszystkie żywę stworzenia w swoim czasie układają się do snu i w swoim czasie się budzą. Z zapadnięciem zmroku sen ogarnia je z nieprzemożną siłą a pierwszy promień wchodzącego słońca budzi je do ruchu i życia. Noc jest specjalnie przystosowana do snu. Według ezoteryków wydzielanie się ciała astralnego z fizycznego jest ułatwione brakiem promieni słonecznych. Sen przed północą jest najlepszy. Powinno się zasypiać na dwie godziny przed północą a spać od 6 do 8 godzin. Dłuższy sen jest zbyteczny a krótszy mógłby być szkodliwy dla zdrowia. 

Ważnym warunkiem dobrego spania jest odpowiedni nastrój przed zaśnięciem. Pamiętajmy o tym, że wszystkie nasze gwałtowne uczucia powodują długotrwałe wibracje w ciele astralnym. Jeśli się położę do łóżka zirytowany, gniewny, zmartwiony, roztrzęsiony nerwowo, to moje w ten sposób rozfalowane ciało astralne drgać będzie długo tymi niekorzystnymi wibracjami i nie będzie wykonywać tej pracy, jaką ma podczas snu, tj. zbierać nowy zapas energii. Tak samo jeśli głowę mam nabitą niespokojnymi myślami, jeśli się czegoś obawiam, czy jestem czymś przejęty, to myśli te będą utrzymywać ciało myślowe w ustawicznym ruchu, będą przyciągać myśli im podobne a wszystko to przeciwdziała korzystnemu oddziaływaniu snu. 

Układając się do snu należy przybrać odpowiednią postawę duchową. Trzeba uspokoić bezwzględnie wszystkie swoje wyższe ciała (w znaczeniu ezoterycznym), oderwać się od trosk i zmartwień. Wielką moc na spokojny sen ma wieczorna modlitwa. Przepiękne modlitewne fluktuacje ciała astralnego otaczają cały organizm modlącego się jakby niebieską czy błękitną aureolą przetykaną srebrnymi iskrami. O tej potężnej sile modlitwy nie należy zapominać przy układaniu się do snu. 

Wskazana jest ogromna czystość, mycie, zmiana bielizny dziennej na nocną i odpowiednio lekki posiłek co najmniej na 2 godziny przed spaniem. Mycie ciała i bielizny jest konieczna dlatego, że przez dzień cały nabieramy od ludzki, z którymi się stykamy, cząstek ich ciała eterycznego i astralnego na siebie. Woda jest elementem ściągającym i wchłaniającym w siebie chętnie nietylko materię fizyczne, ale również materię eteryczną i astralną. Oczyszczające działanie wody uznają wszystkie religie, nie wyłączajac chrześcijaństwa (chrzest, woda święcona, kropienie wodą). 

Sypialnia powinna być pokojem dużym i starannie wietrzonym. O ile to możliwe należy spać przy oknach otwartych i przy zapuszczonych firankach. Głowa śpiącego nie powinna być oświetlona. Podczas snu zaleca się układ ciała, by leżeć głową ku północy a nogami na południe. 

Symbolika snów - utrata zębów

Bardzo ciekawą grupę w symbolach ciała stanowią zęby. Utrata zęba we śnie symbolizuje zwyczajnie utratę członka rodziny, o ile przy wyciąganiu, czy wypadaniu zęba wystąpił krwotok (krewni), a utratę bliższego znajomego lub przyjaciela, gdy krwotoku nie było. Czasami oznacza też materialną stratę i zmartwienie. 

Już starożytny Artemidoros z Efezu* w swoim dziele: ,,Oneirokritika", w którym zajmuje się wyjaśnieniem symboliki snów i snami proroczymi, do którego to dzieła zbierał materiały w dalekich podróżach - piszę w tej kwestii następująco: ,,Zęby górnej szczęki wskazują na wybitniejszych i ważniejszych członków rodziny, zaś zęby dolne oznaczają mniej ważnych członków domu śniącego. Symbolem całkiem młodych osób są siekacze, osób w średnim wieku są kły, zaś osób starszych - zęby trzonowe. Zęby są nie tylko symbolem ludzi, ale także dóbr materialnych - należy przyjąć, że zęby trzonowe oznaczają rzeczy wartościowe, kły określają rzeczy mniejszej wartości a siekacze sprzęty domowe. Jest rzeczą naturalną, że wypadnięcie zębów oznacza utratę jakiegokolwiek przedmiotu".

* Artemidos z Efezu żył około roku 175 po Chrystusie i poza dziełem o snach napisał prace o przepowiadaniu z lotu ptaka i chiromancji. Warto przeczytać sobie list do Efezjan. Efez był ośrodkiem, gdzie bardzo silnie rozwijała się magia itp. [Wy niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych]