Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Według naukowców człowiek przesypia aż 20 lat swojego życia. Ludzie od wieków starają się odkryć ich tajemnice. Zdumiewające jest to, że bardzo często w snach ukazują nam się rozwiązania naszych problemów. Mendelejewowi przyśniła się tablica z układem pierwiastków. Wybitni muzycy tacy jak Wagner i Beethoven czerpali inspiracje do tworzenia swoich wielkich utworów muzycznych w trakcie snu. Wiele osób na całym świecie miewa sny prorocze, które ostrzegają ich o niebezpiecznych wydarzeniach, czy katastrofach jakie mogą się wydarzyć. Te niesamowite historie potwierdzić mogą tylko tezę, że sny nie służą człowiekowi jedynie do odpoczynku, ale są czymś więcej. W ukrytych obrazach marzeń sennych otrzymujemy najprawdopodobniej wskazówki do tego jak mamy żyć, co powinniśmy zmienić w swoim życiu, kto potrzebuje naszej pomocy itp. Według badaczy Pisma Świętego sny tak naprawdę pochodzą z trzech źródeł: od Boga, od Szatana oraz od naszej podświadomości. 

Czytaj więcej: Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Sekrety snów

Sekrety snów

Mówi się, że sen jest bratem śmierci. Sen to po prostu stan, w którym dusza wyswobadza się z ciała Uwięziona w ciele podczas czuwania dusza odzyskuje we śnie swobodę oraz możliwość posługiwania się mocami ukrytymi niedostępnymi dla człowieka. W snach zauważyć możemy, że nasze zmysły są jakby wyostrzone. 

Czytaj więcej: Sekrety snów

Sny i synchroniczność czasu

Sny i synchroniczność czasu 

Carl Gustav Jung psycholog w swoich pierwszych badaniach skupił uwagę nad charakterem relacji łączących ludzki umysł ze światem, rzeczywistością i czasem. Jung zastanawiał się nad tym jak pogodzić dokładność i prawdziwość przepowiedni sennych z ich pozorną przypadkowością. Jung rozwinął teorię synochroniczności, która pozwalała mu wyjaśnić sposób, w jaki wewnętrzne wydarzenia, czy myśli wydają się czasami pozostawać w związku z pozornie nie związanymi z nim zjawiskami w otaczającym nas świecie, a nawet je wywołać. Miał nadzieje również na wyjaśnienie za pomocą tej teorii odpowiedniości występujących nierzadko pomiędzy marzeniami sennymi a rzeczywistymi wydarzeniami.

Czytaj więcej: Sny i synchroniczność czasu

O snach

O snach

Jak tłumaczyć te dziwne, piękne i mistyczne informacje, które pochodzą wprost z głębi naszej duszy ? Skąd się biorą sny ? Jakie właściwie znaczenie mają sny ?

Czytaj więcej: O snach

Edgar Cayce o snach

Edgar Cayce o snach

Cayce twierdził, że sny pochodzą z różnych poziomów wnętrza człowieka. Jeśli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, śniący przypomina do pewnego stopnia okręt. Ciało danej osoby prezentuje we śnie swoje bieżące potrzeby, tak jak urządzenia okrętu wymagają uwagi kierujących nimi ludzi. Scenę snów zapełnia wszystko, co stanowi wyraz tego, co Cayce nazywał cielesnością. Są to potrzeby ruchu, snu, odpowiedniej diety, zabawy, ciężkiej pracy, wypróżnień, opieki medycznej, orgazmów i medytacji. Jednakże Cayce uważał, że część snów biorących swój początek z potrzeb ciała jest wywołanych działaniem chemii organizmu i przypominają one wizje alkoholika. Wyjaśnienie tego problemu dalej. Natomiast inne sny biorące swój początek z potrzeb ciała stanowią wynik pracy organizmu nad poprawą własnego działania. W ten sposób jedne urządzenia na statku pobudzają do działania inne.

Czytaj więcej: Edgar Cayce o snach

Higiena snu

Higiena snu

Sen jest zjawiskiem dość ważnym w życiu ludzkim. Spędzamy w stanie snu co najmniej jedną trzecią część naszego życia i w stanie tym wkraczamy w  sfery odmienne od strefy fizycznej i czerpiemy w tych sferach energię, potrzebną do utrzymania organizmu przy życiu. Warto się nad tym zastanowić, jak należy spać, by sen był naprawdę pożyteczny i korzystny dla organizmu. 

Ile czasu potrzeba na sen i jaka jest do tego najkorzystniejsza pora ? Nie trzeba tu wiele doświadczeń i dociekań, należy tylko zajrzeć do wielkiego elementarza natury. Jak tam regularnie i rytmicznie wszystkie żywę stworzenia w swoim czasie układają się do snu i w swoim czasie się budzą. Z zapadnięciem zmroku sen ogarnia je z nieprzemożną siłą a pierwszy promień wchodzącego słońca budzi je do ruchu i życia. Noc jest specjalnie przystosowana do snu. Według ezoteryków wydzielanie się ciała astralnego z fizycznego jest ułatwione brakiem promieni słonecznych. Sen przed północą jest najlepszy. Powinno się zasypiać na dwie godziny przed północą a spać od 6 do 8 godzin. Dłuższy sen jest zbyteczny a krótszy mógłby być szkodliwy dla zdrowia. 

Ważnym warunkiem dobrego spania jest odpowiedni nastrój przed zaśnięciem. Pamiętajmy o tym, że wszystkie nasze gwałtowne uczucia powodują długotrwałe wibracje w ciele astralnym. Jeśli się położę do łóżka zirytowany, gniewny, zmartwiony, roztrzęsiony nerwowo, to moje w ten sposób rozfalowane ciało astralne drgać będzie długo tymi niekorzystnymi wibracjami i nie będzie wykonywać tej pracy, jaką ma podczas snu, tj. zbierać nowy zapas energii. Tak samo jeśli głowę mam nabitą niespokojnymi myślami, jeśli się czegoś obawiam, czy jestem czymś przejęty, to myśli te będą utrzymywać ciało myślowe w ustawicznym ruchu, będą przyciągać myśli im podobne a wszystko to przeciwdziała korzystnemu oddziaływaniu snu. 

Układając się do snu należy przybrać odpowiednią postawę duchową. Trzeba uspokoić bezwzględnie wszystkie swoje wyższe ciała (w znaczeniu ezoterycznym), oderwać się od trosk i zmartwień. Wielką moc na spokojny sen ma wieczorna modlitwa. Przepiękne modlitewne fluktuacje ciała astralnego otaczają cały organizm modlącego się jakby niebieską czy błękitną aureolą przetykaną srebrnymi iskrami. O tej potężnej sile modlitwy nie należy zapominać przy układaniu się do snu. 

Wskazana jest ogromna czystość, mycie, zmiana bielizny dziennej na nocną i odpowiednio lekki posiłek co najmniej na 2 godziny przed spaniem. Mycie ciała i bielizny jest konieczna dlatego, że przez dzień cały nabieramy od ludzki, z którymi się stykamy, cząstek ich ciała eterycznego i astralnego na siebie. Woda jest elementem ściągającym i wchłaniającym w siebie chętnie nietylko materię fizyczne, ale również materię eteryczną i astralną. Oczyszczające działanie wody uznają wszystkie religie, nie wyłączajac chrześcijaństwa (chrzest, woda święcona, kropienie wodą). 

Sypialnia powinna być pokojem dużym i starannie wietrzonym. O ile to możliwe należy spać przy oknach otwartych i przy zapuszczonych firankach. Głowa śpiącego nie powinna być oświetlona. Podczas snu zaleca się układ ciała, by leżeć głową ku północy a nogami na południe. 

Symbolika snów - utrata zębów

Bardzo ciekawą grupę w symbolach ciała stanowią zęby. Utrata zęba we śnie symbolizuje zwyczajnie utratę członka rodziny, o ile przy wyciąganiu, czy wypadaniu zęba wystąpił krwotok (krewni), a utratę bliższego znajomego lub przyjaciela, gdy krwotoku nie było. Czasami oznacza też materialną stratę i zmartwienie. 

Już starożytny Artemidoros z Efezu* w swoim dziele: ,,Oneirokritika", w którym zajmuje się wyjaśnieniem symboliki snów i snami proroczymi, do którego to dzieła zbierał materiały w dalekich podróżach - piszę w tej kwestii następująco: ,,Zęby górnej szczęki wskazują na wybitniejszych i ważniejszych członków rodziny, zaś zęby dolne oznaczają mniej ważnych członków domu śniącego. Symbolem całkiem młodych osób są siekacze, osób w średnim wieku są kły, zaś osób starszych - zęby trzonowe. Zęby są nie tylko symbolem ludzi, ale także dóbr materialnych - należy przyjąć, że zęby trzonowe oznaczają rzeczy wartościowe, kły określają rzeczy mniejszej wartości a siekacze sprzęty domowe. Jest rzeczą naturalną, że wypadnięcie zębów oznacza utratę jakiegokolwiek przedmiotu".

* Artemidos z Efezu żył około roku 175 po Chrystusie i poza dziełem o snach napisał prace o przepowiadaniu z lotu ptaka i chiromancji. Warto przeczytać sobie list do Efezjan. Efez był ośrodkiem, gdzie bardzo silnie rozwijała się magia itp. [Wy niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych]

 

Sny kolorowe

Znaczenia poszczególnych barw w marzeniach sennych ukształtowały się w wyniku tysiącletnich obserwacji zjawisk przyrody.

  • Biała - symbolizuje zależnie od kontekstu snu: bezczynność, monotonię, chorobę, niewinność, niedojrzałość, dla osób uduchowionych - jest zapowiedzią korzystnych zmian w psychice. Śniąca się choremu biała odzież oznacza pogorszenie się stanu zdrowia, czasem nawet śmierć; przedsiebiorczemu - zastój w interesach. Biały strój dziewczyny to jej niewinność, brak doświadczenia, dla niektórych może być znakiem powodzenia w miłości. 
  • Czarna - symbolizuje zło, smutek, brak nadziei, a w formie ciemności - niewiedzę, zagubienie i brak orientacji. Zapowiada kłopoty, przykrości i niepokoje. Zjawiające się w snach czarne postacie, jeszcze gorzej gdy zmarłe, albo diabeł, świadczą o chorobie, czasem zwiastują śmierć. Często ,,czarne" sny odzwierciedlają pesymizm śniącego. 
  • Szara - symbolizuję ubóstwo, cierpienie i znużenie, iść szarym korytarzem - bezbarwne, ograniczone i smutne życie. 
  • Czerwona - to najczęściej spotykana barwa w snach. Oznacza przede wszystkim miłość, rzadziej nienawiść, zawsze duże nasilenie uczuć oraz niekiedy wojowniczość albo władzę. Silnie jest związana z pragnieniem i pożądaniem. Stanowi ostrzeżenie przed zbyt dużą namiętnością czy zapalczywością. Dla chorującego oznacza gorączkę, stany zapalne, w ogóle pogorszenie zdrowia. 
  • Pomarańczowa i różowa - symbolizują ciepłe uczucia i radości. Dobrze rokują na przyszłość. 
  • Żółty - symbolizuję intuicję, przeczucie i jasne sądy. Dla niektórych jest kolorem fałszu, zazdrości i zdrady. Słońce pojawiające się w snach oznacza nowe życie, lepsze zdrowie i radość. 
  • Zielona - symbolizuję odrodzenie się, wiosnę w życiu. Ogólnie oznacza dobro i pomyślność. 
  • Niebieska - oznacza spokój, łagodność i bogactwo życia wewnętrznego. Często ,,niebieskie sny" świadczą o człowieku zrównoważonym i z pogodnym usposobieniem. 
  • Fioletowa - uduchowienie, indywidualne dążenia, a czasem zgryzoty. 
  • Brązowa - przepowiada choroby i złudne nadzieje. 

 

Paraliż senny

Informacje o atakach ze strony istot astralnych pojawiają się w relacjach osób z całego świata. Od setek lat o takich odwiedzinach mówią relacje wielu osób pochodzących z różnych kultur i regionów na całej kuli ziemskiej. Wszystko zazwyczaj dzieje się nocą, tuż zanim człowiek zapadnie w sen lub się obudzi. Przerażone ofiary zgodnie podają, że najściu towarzyszy całkowity paraliż, ucisk na klatke piersiową i podwyższone napięcie seksualne. 

Jeśli wierzyć podaniom ludowym i wynikom badań niektórych parapsychologów, istoty, z którymi mamy tu do czynienia, to złe i przywiązane do ziemi duchy - demony i czarownice, które atakują żywych ludzi podczas snu. W jednym z najbardziej rozpowszechnionych przekazów ludowych występuje wiedźma, której angielskie określenie ,,Old Hag" (,,Stara Jędza") wymyślono w kanadyjskiej Nowej Funlandii. Jej przerażająca postać często pojawia się w relacjach z nocnych najść na całym świecie. Niemcy nazywają ją ,,Mare" (skąd powstał polski termin ,,mara nocna"), Skandynawowie używają nazwy ,,Mara", a Grecy ,,Mora". 

Inną częstą odmianą wiedźmy - jest inkub demoniczny kochanek lub duch, który upodobał sobie stosunki seksualne z żywymi kobietami. Jego nazwa wymyślona została od łacińskiego słowa incubare, co znaczy ,,położyć się na kimś". Ingerencją inkuba próbuje się często wyjaśnić miażdzący ciężar na piersi i poczucie podniecenia seksualnego. Psychologowie próbując szukać wyjaśnienia tego zjawiska, skupili się na często spotykanym, a rzadko opisywanym zjawisku praliżu sennego, czyli katapleksji. 

Zjawisko znane w medycynie jako paraliż senny charakteryzuje się tym, że mamy przyspieszony rytm sera, trudności w oddychaniu i czujemy paniczny lęk. Najbardziej przerażające w paraliżu sennym jest poczucie bliskiej obecności jakieś istoty. W wielu sytuacjach obecność daje się faktycznie zauważyć ( oczy śniącego są często otwarte), przy czym może ona przybierać rozmaite formy - człowieka, zwierzęcia, demona, a nawet kosmity. 

Być może źródłem niezwykłych doznań jest inny świat, do którego bramą jest nasza podświadomość, a który dla osób go doświadczających jest równie rzeczywisty i wewnętrznie spójny. Do czasu szczegółowego zbadania i wyjaśnienia treści niesamowitych halucynacji towarzyszących paraliżowi sennemu, nasza wiedza na temat tego zjawiska pozostanie niepełna z naukowego punktu widzenia. 

Z perspektywy czarnej magii inkubizm nazywa się stosunek płciowy człowieka ze stworzoną przez siebie astralną larwą mężczyzny lub kobiety. Najczęściej ofiarami inkubizmu stają się wdowy, które tęskniąc za ukochanym mężem i wyobrażając siebie w jego objęciach, powołują do życia larwę i w upojeniu oddają się jej myśląc, że oddają się duchowi męża. Czasem inkubem i subkubem bywa nie larwa, a żywy człowiek, lecz w ciele astralnym. Bywa to podczas wyjścia człowieka z ciała materialnego w świecie astralnym. 

 

Sny a choroby

Od zarajania rodzaju ludzkiego sny zwiastowały choroby i dolegliwości. Tłumaczono je wykorzystując w diagnostyce i terapii niedomogań zdrowotnych ( sen świątynny). 

Marzenia senne ,,wychwytują" pierwsze, delikatne, nierejestrowane jeszcze w inny sposób, symptomy choroby i ogóle wszelkie zmiany zachodzące w organiźmie - wszystko to dzięki mechanizmowi przesady, charakterystycznemu rysowi marzeń sennych. Rozumiejąc symbolikę symbolikę snów można w porę zastosować środki przeciwdziałające chorobie. Ma to szczególne znaczenie przy dolegliwościach o długim okresie rozwoju, powoli postępujących i słabo się sygnalizujących, że kiedy ujawnią się, zmiany mogą być nieodwracalne. Szczególnie początek choroby łatwiej dostrzec we śnie niż na jawie. 

Oznakami nadciągającej choroby jest częstsze niż zwykle zapamiętywanie snów, szczególnie gdy budzą w środku nocy i trudno potem zasnąć. Marzenia senne wtedy przyjmują nieprzyjemny, wręcz niepokojący charakrer. Powtarzają się w nich te same lub podobne motywy dotyczące jakieś konkretnej części ciała lub funkcji organizmu. Różne dolegliwości ujawniają się na nowym miejscu, po ważnym życiowym wydarzeniu. 

Najczęstrzymi symbolami chorób są symbole : wojna, pogoń, pożar, zranienie, brudna woda, mięso, zmarli, szczególnie jeśli chcą coś ze sobą zabrać, mogiły, błoto, bagno, spadanie w przepaść, szpital, zepsute zęby. 

Zmora w snach, gdy dusi na piersi świadczy o chorobach serca i płuc. Choroby górnych dróg oddechowych obrazują przechodzące przez gardło: słomka, śruba i podobne przedmioty.