Higiena snu

Higiena snu

Sen jest zjawiskiem dość ważnym w życiu ludzkim. Spędzamy w stanie snu co najmniej jedną trzecią część naszego życia i w stanie tym wkraczamy w  sfery odmienne od strefy fizycznej i czerpiemy w tych sferach energię, potrzebną do utrzymania organizmu przy życiu. Warto się nad tym zastanowić, jak należy spać, by sen był naprawdę pożyteczny i korzystny dla organizmu. 

Ile czasu potrzeba na sen i jaka jest do tego najkorzystniejsza pora ? Nie trzeba tu wiele doświadczeń i dociekań, należy tylko zajrzeć do wielkiego elementarza natury. Jak tam regularnie i rytmicznie wszystkie żywę stworzenia w swoim czasie układają się do snu i w swoim czasie się budzą. Z zapadnięciem zmroku sen ogarnia je z nieprzemożną siłą a pierwszy promień wchodzącego słońca budzi je do ruchu i życia. Noc jest specjalnie przystosowana do snu. Według ezoteryków wydzielanie się ciała astralnego z fizycznego jest ułatwione brakiem promieni słonecznych. Sen przed północą jest najlepszy. Powinno się zasypiać na dwie godziny przed północą a spać od 6 do 8 godzin. Dłuższy sen jest zbyteczny a krótszy mógłby być szkodliwy dla zdrowia. 

Ważnym warunkiem dobrego spania jest odpowiedni nastrój przed zaśnięciem. Pamiętajmy o tym, że wszystkie nasze gwałtowne uczucia powodują długotrwałe wibracje w ciele astralnym. Jeśli się położę do łóżka zirytowany, gniewny, zmartwiony, roztrzęsiony nerwowo, to moje w ten sposób rozfalowane ciało astralne drgać będzie długo tymi niekorzystnymi wibracjami i nie będzie wykonywać tej pracy, jaką ma podczas snu, tj. zbierać nowy zapas energii. Tak samo jeśli głowę mam nabitą niespokojnymi myślami, jeśli się czegoś obawiam, czy jestem czymś przejęty, to myśli te będą utrzymywać ciało myślowe w ustawicznym ruchu, będą przyciągać myśli im podobne a wszystko to przeciwdziała korzystnemu oddziaływaniu snu. 

Układając się do snu należy przybrać odpowiednią postawę duchową. Trzeba uspokoić bezwzględnie wszystkie swoje wyższe ciała (w znaczeniu ezoterycznym), oderwać się od trosk i zmartwień. Wielką moc na spokojny sen ma wieczorna modlitwa. Przepiękne modlitewne fluktuacje ciała astralnego otaczają cały organizm modlącego się jakby niebieską czy błękitną aureolą przetykaną srebrnymi iskrami. O tej potężnej sile modlitwy nie należy zapominać przy układaniu się do snu. 

Wskazana jest ogromna czystość, mycie, zmiana bielizny dziennej na nocną i odpowiednio lekki posiłek co najmniej na 2 godziny przed spaniem. Mycie ciała i bielizny jest konieczna dlatego, że przez dzień cały nabieramy od ludzki, z którymi się stykamy, cząstek ich ciała eterycznego i astralnego na siebie. Woda jest elementem ściągającym i wchłaniającym w siebie chętnie nietylko materię fizyczne, ale również materię eteryczną i astralną. Oczyszczające działanie wody uznają wszystkie religie, nie wyłączajac chrześcijaństwa (chrzest, woda święcona, kropienie wodą). 

Sypialnia powinna być pokojem dużym i starannie wietrzonym. O ile to możliwe należy spać przy oknach otwartych i przy zapuszczonych firankach. Głowa śpiącego nie powinna być oświetlona. Podczas snu zaleca się układ ciała, by leżeć głową ku północy a nogami na południe.