O snach

O snach

Jak tłumaczyć te dziwne, piękne i mistyczne informacje, które pochodzą wprost z głębi naszej duszy ? Skąd się biorą sny ? Jakie właściwie znaczenie mają sny ?

Sztuka wyjaśnienia snów jest jedną z najstarszych duchowych tradycji ludzkości. Często powoływanie się na sny w dawnych kulturach dowodzi o wielkim znaczeniu tej praktyki w minionych czasach. 

Wyróżnić można dwie główne tradycje tłumaczenia naszych nocnych wizji i fantazji: tradycyjna egzegeza snów, reprezentująca dawną mądrość, której korzenie sięgają starożytności oraz współczesne terapeutyczne, wywodzące się z psychoanalizy Freuda. 

Zaledwie kilka pokoleń wstecz tłumaczenie snów zaliczane było w naszej kulturze do zabobonów. Wraz z pojawieniem się austriackiego lekarza i psychoanalityka Freuda świat sennych marzeń uzyskał nowy status w naszej kulturze. Teoria Freuda mówiła, że choroby psychiczne są wynikiem odrzuconych i stłumionych uczuć i przeżyć oraz że sny są obrazem tych wewnętrznych konfliktów. Punktem wyjścia leczenia było rozładowanie psychicznych zahamowań za pomocą tłumaczenia informacji zawartych w snach. 

Mózg człowieka stanowi najwyższą formę organizacji materii, jaką znamy. Jego działanie jest tylko częściowo rozumiane przez naukę i prawie wcale przez lekarzy. Życie duchowe człowieka można przyrównać do lodowca, którego dziesiąta część jest widoczna, a dziewięć dziesiątych znajduje się pod wodą. 

"Nigdy nic mi się nie śni" - mówi wiele osób. Lecz to, że snów się nie zapamiętuje, nie znaczy, że się w ogóle nie śni. Zapamiętać sen to znaczy przenieść go z podświadomej prawej do lewej pólkuli mózgowej

Cechą szczególną snów jest zniekształcenie w czasie. Klasyczną historią ilustrującą to zjawisko jest opowieść o mężczyźnie, który śnił o swoim życiu podczas rewolucji francuskiej. Sen zakończył się w taki sposób, że mężczyzna został ścięty na gilotynie. W tym momencie kiedy nastapiło ścięcie, spadł ze ściany obraz i trafił go w szyję. Przeżycie to, wywołało długi i skomplikowany sen, który trwał tylko kilka sekund.

Taka sama forma zniekształcenia w czasie występuje w momencie śmierci, kiedy całe życie ukazuje się w jednej chwili. Czas zegarowy (linearny) i subiektywny (przeżyty) mogą więc być całkiem inne. Ta ścislowość czasu, według współczesnych badań ma związek z holograficznym sposobem funkcjonoania mózgu. Hologram jest to trójwymiarowy obraz, zawierający informację o wszystkich szczegółach i perspektywie motywu. 

Funkcją snu jest przekazywanie informacji o tym, co dzieje się w naszej psychice. W świecie snu wszyscy jesteśmy geniuszami - inscenizatorami, reżyserami, aktorami i publicznością w kosmicznych dramatach rozgrywanych w naszej duszy. W snach możemy robić wszystko. Latamy, spoglądamy w przyszłość, podróżujemy w czasie. Sny mogą opowiadać o zapomnianych przeżyciach, zmarnowanych talentach i np. nie zrealizowanych pragnieniach. Sny mogą także rozwiązywać problemy, odpowiadać na pytania, przepowiadać i ostrzegać. Sny, więc są po to, aby nam pomóc. Warto zwrócić na nie większą uwagę. Sny mówią nam prawdę o nas samych, prawdę wyniesioną z podświadomości, w której gromadzimy całe nasze doświadczenie. Wewnętrzna zgodność z podświadomością daje nam siłę i spokój, natomiast sprzeciw stwarza konflikty. Sny pomagają nam osiągnąć wewnętrzną równowagę. 

Śni nie tylko człowiek. Wyższe gatunki zwierząt, jak koty, psy, konie, małpy i szympanse mają marzenia senne. Przeżywanie strachu, radości we śnie wywołuje takie same reakcje fizyczne jak w czasie czuwania. Innymi słowy, nasze ciało przeżywa sny tak samo realnie jak, życie w czasie czuwania.