Od kogo pochodzą sny - od Boga i Szatana - interpretacja chrześcijańska

Według naukowców człowiek przesypia aż 20 lat swojego życia. Ludzie od wieków starają się odkryć ich tajemnice. Zdumiewające jest to, że bardzo często w snach ukazują nam się rozwiązania naszych problemów. Mendelejewowi przyśniła się tablica z układem pierwiastków. Wybitni muzycy tacy jak Wagner i Beethoven czerpali inspiracje do tworzenia swoich wielkich utworów muzycznych w trakcie snu. Wiele osób na całym świecie miewa sny prorocze, które ostrzegają ich o niebezpiecznych wydarzeniach, czy katastrofach jakie mogą się wydarzyć. Te niesamowite historie potwierdzić mogą tylko tezę, że sny nie służą człowiekowi jedynie do odpoczynku, ale są czymś więcej. W ukrytych obrazach marzeń sennych otrzymujemy najprawdopodobniej wskazówki do tego jak mamy żyć, co powinniśmy zmienić w swoim życiu, kto potrzebuje naszej pomocy itp. Według badaczy Pisma Świętego sny tak naprawdę pochodzą z trzech źródeł: od Boga, od Szatana oraz od naszej podświadomości. 

Sny dane nam od Boga wyróżniają się wieloma specyficznymi cechami. Sny od Boga mogą nas ostrzegać o nadchodzących ciężkich chwilach jakie mogą nadejść w naszym życiu. Bardzo często jeśli śnimy o jakieś osobie, to jest dla nas sygnał, że powinniśmy wobec niej wykazać jakąś inicjatywę. Jeśli jesteśmy z tą osobą skłóceni jest to dla nas wiadomość, że powinniśmy przebaczyć  tej osobie. Równie często śnią nam się osoby, które w danej chwili potrzebują pomocy bądź duchowego wsparcia. Za takie osoby powinniśmy się przede wszystkim pomodlić. 

Sny, które pochodzą od Boga mają niesamowite kolory. Najczęściej w takich snach widzimy piękne krajobrazy oraz światło słoneczne. Po przebudzeniu czujemy się radośni i pełni energii po takich snach. Takie sny również ukazują boską naturę Stwórcy. W takich snach nie przyśni nam się nic niemoralnego. Nie będziemy w nich widzieć żadnych kradzieży, czy morderstw. Nie będziemy w takich snach czuć żadnych lęków. Chrześcijanie radzą, że jeśli nie rozumiemy jakiegoś obrazu sennego, który bardzo często nam się śni byśmy prosili o jego zrozumienie Boga. Bardzo często śni nam się jakiś sen i często on się nam powtarza. Tylko Bóg może nam tak naprawdę dać wykładnie snu. Warto tu przypomnieć historię z Pisma Świętego, gdy król Nebukadnesar zapomniał swojego snu, który wywarł na nim wielkie wrażenie  i wezwał wszystkich wielkich wróżbitów, magów i czarowników. Nikt z nich nie potrafił odpowiedzieć na jego pytanie. Jest to wyraźny znak dla nas, że nie powinniśmy korzystać z senników, które opierają się na symbolice okultystycznej i dawnych wierzeniach niechrześcijańskich. Do Nebudakadnesara został wysłany Daniel który prosił Boga o pomoc w rozwikłaniu tej tajemniczej zagadki. Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu ta tajemnica. 

Sny, które pochodzą od sił nieczystych również mają swoje indywidualne cechy. Sny od istot demonicznych cechują się przede wszystkim tym, że wywołują w nas strach i lęk. Takie sny zawsze utwierdzają nas w przekonaniu, że nie ma dla nas żadnego ratunku i nadziei. Pogłębiają one jedynie naszą depresję. Po przebudzeniu nie ma w nas żadnych pozytywnych emocji. W snach takich bardzo często widzimy, że ktoś nas atakuje, że nie możemy uciec, że walczymy z kimś. Sceneria takich snów jest bardzo często mroczna. W przeciwieństwie do snów danych od Stwórcy w takich snach często śni się sztuczne światło, które ledwie oświetla miejsce, w którym się znajdujemy np. światło żarówki w piwnicy. Jeśli grzeszymy, to bardzo często w takich snach pojawiają się obrazy o naszym przewinieniu. W takich snach również mogą nas odwiedzać podejrzane istoty często w kapturze bez widocznie wyraźnej twarzy. Odczuwać możemy również ból, czy tak zwany paraliż senny. Koszmary równie dobrze mogą być spowodowane tym, że w naszym mieszkaniu posiadamy jakieś symbole bądź przedmioty okultystyczne, które są poświęcone ku czci jakiegoś demona. Bardzo często taki problem mają osoby, które przywiozły sobie różne pamiątki z zagranicznych wycieczek np. maski afrykańskie. Kiedy miewamy wciąż takie sny powinniśmy prosić Boga o ochronę. Żydzi przed snem prosili Stwórcę o duchową obronę. Jeśli posiadamy jakąś minimalną świadomość podczas snów powinniśmy zacząć się w nim modlić. Bardzo często w takiej chwili koszmar się urywa, a człowiek się w tym momencie budzi. Aby uniknąć takich negatywnych snów trzeba przede wszystkim nawiązać relację z Bogiem. Wystarczy krótka modlitwa z serca, a nie wyuczona regułka. Bardzo ważne jest również to by czytać i znać Pismo Święte. 

Więcej na ten temat możemy przeczytać na stronie: https://www.swiatsnow.org.pl