Śmierć w Islamie

Śmierć i obrzędy pogrzebowe w Islamie

W przypadku kiedy ktoś umiera, jego rodzina i krewni zbierają się w pokoju lub izbie, gdzie umierający leży. O ile to możliwe, nikogo z bliskiej rodziny i bliskich przyjaciół nie powinno brakować przy łożu chorego. W tym czasie małe dzieci, jeśli znajdują się w domu, są przeniesione do innego domu, aby nie słyszały słów śmierci, które rozumieją. Kobiety w okresie menstruacji nie powinny znajdować się przy łożu umierającego. 

Do czasu zgonu winien ktoś recytować odpowiednie do takiej sytuacji wersety z Koranu. Najczęściej jest recytowana sura trzynasta, która ma ułatwiać śmierć. 

W Maroku osobie umierającej wkłada się do ust trochę miodu, a następnie wlewa niewielką ilość wody dla zwilżenia gardła. Z jednej strony miód i woda mają czynić śmierć łatwiejszą, a z drugiej strony uniemożliwiają siedzącemu w pobliżu szatanowi porwanie duszy umierającego do piekła.

Jeżeli w chwili śmierci usta i oczy zmarłego są otwarte, to natychmiast ktoś z obecnych przy łożu powinien je zamknąć. Istnieje bowiem przesąd, że pozostawienie otwartych oczu i ust może spowodować szybką śmierć kogoś z bliskiej rodziny.

Ciało zmarłej osoby myje się, ubiera, i kładzie na specjalnej macie na podłodze tak, aby twarz była skierowana w stronę Mekki, i przykrywa się specjalnym całunem. Izbę lub pokój okadza się dymem z wonnego drzewa. Ma to na celu odpędzenie złych duchów. W pomieszczeniu zapala się kilka świec i pozostawia zwłoki samotnie. W Maroku jest zwyczaj, że w tym czasie kobiety lamentują głośno aż do czasu wyniesienia zwłok z domu. 

Pochówek może odbywać się kilka godzin lub kilka dni po śmierci. Zwłoki owija się w jedwabną lub bawełnianą, rzadziej wełnianą płachtę, kładzie się na noszach, które są niesione lub wiezione na cmentarz. Tylko, w niektórych krajach, i to jeśli chodzi o zwłoki kobiet lub dzieci, składa się je do drewanianych trumien. 

W wielu krajach zwłoki zmarłego wiezie się z domu do meczetu, gdzie odprawia się modły, które w zasadzie nie trwają zbyt długo. Zwłoki składa się w grobie tak, aby twarz była skierowana w stronę Mekki. 

Wśród społeczeństw muzułmańskich praktykuje się wydanie okazałego i wystawnego przyjęcia tuż po zakończeniu pogrzebu. Jednakże są również społeczeństwa, wśród których nie wolno nic gotować prócz wody przez okres od jednego do trzech dni po pogrzebie. 

Groby zmarłych są odwiedzane przez rodzinę głównie w miesiącu postu - ramadanie. Ludzie odwiedzający cmentarz muszą być czyści i dobrze ubrani.