Czy na tamtym świecie będą zawierane małżeństwa ?

Czy na tamtym świecie będą zawierane małżeństwa ? 

Ostatnio w ręce wpadła mi książka N. Randall pod tytułem Życie po śmierci. Moją uwagę przykuł rozdział związany z zawieraniem małżeństw po śmierci. W jednym z jej fragmentów możemy przeczytać: Nie martwcie się, zapewniają głosy. Będą z wami ci, których kochacie. Ci nielubiani już nigdy więcej nie będą wam sprawiać przykrości. - Tutaj - mówi kwiaciarka Rose - schodzą się sobą tylko ci ludzie, którzy naprawdę czują się dobrze w swoim towarzystwie, którzy rzeczywiście się kochają i szanują...Nienawidzący się nawzajem, niedobrani mąż i żona, nie będą skazani na siebie [...] Głosy zapewniają, iż niedoszli lub nieśmiali kochankowie w przyszłym świecie zyskują kolejną szansę i mogą w niebie zawrzeć małżeństwo. W świadectwie tym nie ma wzmianki o reinkarnacji i duszach wradzających się wielokrotnie w kole życia. Książka opiera się na relacjach śmierci klinicznej. 

Nawiązując do znanej książki Wędrówka dusz  jedna z pacjentek tak relacjonuje swoje przeszłe życie: Larry jest z przodu idzie do mnie...Larry! Czy Larry jest twoim mężem z ostatniego życia, o którym wspomniałaś mi wcześniej ? (pacjentka zaczyna mówić szybciej) Tak, przeżyliśmy razem wspaniałe życie. Günther był taki silny...wszyscy z jego rodziny byli przeciwni naszemu małżeństwu...Jean zdezertował z marynarki, aby uchronić mnie przed złym życiem, kiedy mieszkałem w Marsylii...zawsze mnie pragnął...Pacjentka jest podekscytowana, że jej poprzednie życia mieszają się ze sobą. Larry, Gunther i Jean byli jej mężami z różnych wcieleń, ale zarazem tą samą bratnią duszą. Byłem zadowolony, że podczas wcześniejszych seansów mieliśmy okazję odkryć, kim byli ci ludzie. Larry był ostatnim amerykańskim mężem badanej, Jean francuskim marynarzem z dziewiętnastego wieku, a Gunther synem niemieckich arystokratów żyjących w osiemnastym wieku. 

Podobne relacje możemy odnależć w  Księdze Duchów spirytysty Allana Kardeca: Przy wstąpieniu do świata ducha spotyka dusza wiele osób, które na ziemi znała, a wszystkie poprzednie żywoty i wszystko dobre i złe popełnione przychodzi jej na pamięć i przejawia się jej jak obrazy w zwierciadle. 

Koran opisuje, że w niebie nadal będą małżeństwa. Koran podaje, że mężczyźni w raju zostaną obdarowani kobietami zwanymi Hurysami. Muzułmanie wierzą, że małżeństwo należy do tych rzeczy, które pragnie Dusza, zatem będzie miało miejsce również w raju. Allah da kobiecie jako męża w raju, mężczyznę, który był jej mężem na ziemi. Jeśli zaś kobieta nie była zamężna w tym życiu, to Allah da jej jako męża w raju, z którego będzie zadowolona. 

Warto wspomnieć, że wierzenia spirytystów, osób z kręgu ruchu Nev Age oraz Koran mają swoje początki związane z okultyzmem i tajnymi stowarzyszeniami stąd ich podobny wydźwięk. 

Biblia opisuje to wprost: Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę". Jezus im rzekł: "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.

Temat małżeństwa nie jest istotnym tematem, o który warto się spierać. Pytanie, czy uważamy, że małżeństwa i związki nadal będą potrzebne na "tamtym świecie" skoro na tym świecie przysparzają więcej cierpienia niż szczęścia ? (rozwody, porzucane dzieci itp.)