Aborcja

Aborcja w różnych systemach religijnych

Judaizm nie uznaje płodu za człowieka. Jest on zaś potencjalnym człowiekiem, który jest uznawany za część matki. Przez pierwszych 40 dni po zapłodnieniu płód uznawany jest za płyn, po tym okresie uznawany jest za płód.

Czytaj więcej: Aborcja

Czy Jezus miał siostry i braci ?

Czy Jezus miał rodzeństwo ? 

Dogmaty kościoła katolickiego głoszą, że Jezus był synem Boga i Maryi zawsze dziewicy. Pismo Święte wielokrotnie wspomina o tym, że Jezus miał rodzeństwo. Nowy Testament zawiera liczne wzmianki o braciach i siostrach Jezusa, godzące w dogmat kościoła katolickiego - dziewictwo Marii, "Zawsze dziewicy". 

Czytaj więcej: Czy Jezus miał siostry i braci ?

Biblia i cywilizacje pozaziemskie

Biblia i kosmici

Czy jesteśmy we wszechświecie jedynymi inteligentnymi istotami ? Bóg stwarzając nasz świat uczynił to na oczach wszechświata. W tym świetle znamienna jest wypowiedź apostoła Pawła: "Staliśmy się widowiskiem dla świata, i aniołów, i ludzi" [I Kor.4:9]. Użył on w tym zdaniu greckiego słowa theatron, od którego "teatr" oraz słowo kosmos, tłumacząc dosłownie: "Staliśmy się teatrem dla kosmosu i aniołów". Biblia wyraźnie wspomina o innych światach. Nie wiemy, jak wyglądają inne cywilizacje, ale możemy się domyślać, że reprezentują o wiele wyższy poziom rozwoju. Jak podaje księga Hioba, istoty te mają bezpośredni dostęp do Stwórcy. 

Czytaj więcej: Biblia i cywilizacje pozaziemskie

Wiarygodność Biblii

Wiarygodność Biblii w świetle odkryć archeologicznych

Jeszcze w XIX wieku krytycy mogli twierdzić, że Hetyci, król Sargon czy Baltazar, wymieniony w Starym Testamencie, nigdy nie istnieli, że opis czasów patriarchów jest anarchronizmem, a wielkość Asyrii i potęga króla Dawida jest mocno przesadzona. XX wieczne wykopaliska wykazują coś innego: Hetyci byli wielkim starożytnym ludem, Sargon był królem potężnego imperium asyryjskiego, Baltazar władał Babilonem, zwyczaje patriarchów zgadzają się w drobnych szczegółach z biblijnym opisem, zaś dom Dawida był liczącą się w X w.p.n.e. dynastią. Nowy Testament cechuje się podobną wiarygodnością. Dzieje Apostolskie obfitują w historyczne dane o osobach, datach i wydarzeniach. 

Czytaj więcej: Wiarygodność Biblii

Aborcja i Pismo Święte

Biblia i aborcja

Bóg jest źródłem każdego życia, jego dawcą i obrońcą. Był tego świadom Hiob, gdy wołał:Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Do Jeremiasza Pan powiedział: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem. Dla Boga ludzie mają tożsamość i osobowość jeszcze przed narodzeniem. Bóg ma wpływ na życie ludzkie i kształtuje je już w łonie matki. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje. I duszę moją znasz dokładnie. 

Czytaj więcej: Aborcja i Pismo Święte

Eden istniał

Eden istniał 

Tak zwany drugi opis stworzenia ukazuje świat jako pełen przepychu ogród, w którym Bóg umieścił człowieka. Nawet wierzący naukowcy dawno odrzucili historię o Edenie, uznając ją za biblijny mit. Tymczasem najnowsze badania zdają się rewidować przekonania sceptyków.

Czytaj więcej: Eden istniał

Biblijny potop

Biblijny potop czas trwania

Jeśli prześledzimy uważnie biblijne relacje o potopie, przekonamy się, że nie ma w niej chronologicznej sprzeczności. 

  • wody z głębi ziemi i ulewa z nieba zalewały ziemię przez 40 dni i 40 nocy
  • wody podnosiły się 150 dni, włącznie z 40 dniami ciągłej ulewy
  • przez następne 74 dni wody opadały odsłaniając góry (13+30+30+1)
  • Noe odczekał 40 dni, zanim otworzył arkę i wypuścił kruka
  • po 7 dnia posłał gołęba, który nie znalazł miejsca na spoczynek
  • 7 dni później Noe znów posłał gołębia, który wrócił z gałązką oliwki
  • po kolejnych 7 dniach Noe posłał po raz trzeci gołębia, który już nie wrócił 
  • po dalszych 29 dniach Noe usunął dach Arki 
  • po kolejnych 57 dniach Bóg nakazał mu opuścić Arkę - było to 27 dnia drugiego miesiąca 601 roku życia Noego 
  • łączna liczba dni potopu według relacji biblijnej 371

Czytaj więcej: Biblijny potop

Nagła śmierć

Nagła śmierć

Zawsze dla nas za śmierć jest za wcześnie. Śmierć starych schorowanych ludzi zasmuca, ale nie przeraża. Nagła śmierć wielu ludzi, w tym stosunkowo młodych, jeszcze wczoraj aktywnych, zawsze jest głębokim wstrząsem. Uświadamia nam, że młody wiek i zdrowie nie są żadną gwarancją życia, a władza i pozycja społeczna tym bardziej. 

Czytaj więcej: Nagła śmierć

Reinkarnacja i Biblia

Reikarnacja i Biblia

Z religii Wschodu ruch Nowej Ery przyjął wiarę w reikarnację, próbując ją pogodzić w ramach synkretyzmu z chrześcijaństwem. Według tej teorii, człowiek nie umiera, lecz rodzi się wielokrotnie. W następnych wcieleniach, zgodnie z prawem karmy, staje się stworzeniem lepszym lub gorszym. Jeśli spełniałeś dobre uczynki, masz zapewnione lepsze kolejne życie, jeśli czyniłeś zło, to ponowne wcielenie nie będzie niczym przyjemnym, bo musisz sam zła takiego doświadczyć. Zatem sprawiedliwa na pozór reikarnacja nie rozwiązuje problemu zła, lecz usprawiedliwia jego istnienie. Osoba, która popełniła zło, musi stać się ofiarą podobnego zła w przyszłym wcieleniu. 

Czytaj więcej: Reinkarnacja i Biblia

Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie

Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie

Publikację związane z doświadczeniami z pogranicza śmierci klinicznej przyciągają ogromną liczbę czytelników.Dość niedawno światowym bestsellerem z tej serii doświadczeń okazała się książka ,,Niebo istnieję...naprawdę". Chłopiec, który rzekomo przeżył śmierć kliniczną opisywał w niej jak rozmawiał z Jezusem, jak wyglądało niebo itp. Osoby, które nie znają prawd zawartych w Piśmie Świętym łatwo przyswoją sobie wiedzę jaką dostarczają nam inne osoby, które przeżyły coś niezwykłego i niedostępnego dla każdego człowieka. Odrzucamy studiowanie ksiąg teologicznych i skupiamy całą swoją uwagę na przekaz zawarty w takich książkach. Niedawno wyszedł na jaw skandal związany z książką ,,Niebo istnieję...naprawdę" chłopiec, który opisywał niezwykle barwnie niebo – przyznał, że wszystko było zaplanowanym kłamstwem. Na marginesie dodam, że opis wydawał się bardzo podejrzany i wręcz śmieszny zwłaszcza Jezusa z różowym kucykiem, czy to jednorożcem...
Nie dajmy się zwieść jeśli ktoś w piękną bajkę wplata wersety z Biblii.

Czytaj więcej: Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie