Nagła śmierć

Nagła śmierć

Zawsze dla nas za śmierć jest za wcześnie. Śmierć starych schorowanych ludzi zasmuca, ale nie przeraża. Nagła śmierć wielu ludzi, w tym stosunkowo młodych, jeszcze wczoraj aktywnych, zawsze jest głębokim wstrząsem. Uświadamia nam, że młody wiek i zdrowie nie są żadną gwarancją życia, a władza i pozycja społeczna tym bardziej. 

Czytaj więcej: Nagła śmierć

Reinkarnacja i Biblia

Reikarnacja i Biblia

Z religii Wschodu ruch Nowej Ery przyjął wiarę w reikarnację, próbując ją pogodzić w ramach synkretyzmu z chrześcijaństwem. Według tej teorii, człowiek nie umiera, lecz rodzi się wielokrotnie. W następnych wcieleniach, zgodnie z prawem karmy, staje się stworzeniem lepszym lub gorszym. Jeśli spełniałeś dobre uczynki, masz zapewnione lepsze kolejne życie, jeśli czyniłeś zło, to ponowne wcielenie nie będzie niczym przyjemnym, bo musisz sam zła takiego doświadczyć. Zatem sprawiedliwa na pozór reikarnacja nie rozwiązuje problemu zła, lecz usprawiedliwia jego istnienie. Osoba, która popełniła zło, musi stać się ofiarą podobnego zła w przyszłym wcieleniu. 

Czytaj więcej: Reinkarnacja i Biblia

Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie

Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie

Publikację związane z doświadczeniami z pogranicza śmierci klinicznej przyciągają ogromną liczbę czytelników.Dość niedawno światowym bestsellerem z tej serii doświadczeń okazała się książka ,,Niebo istnieję...naprawdę". Chłopiec, który rzekomo przeżył śmierć kliniczną opisywał w niej jak rozmawiał z Jezusem, jak wyglądało niebo itp. Osoby, które nie znają prawd zawartych w Piśmie Świętym łatwo przyswoją sobie wiedzę jaką dostarczają nam inne osoby, które przeżyły coś niezwykłego i niedostępnego dla każdego człowieka. Odrzucamy studiowanie ksiąg teologicznych i skupiamy całą swoją uwagę na przekaz zawarty w takich książkach. Niedawno wyszedł na jaw skandal związany z książką ,,Niebo istnieję...naprawdę" chłopiec, który opisywał niezwykle barwnie niebo – przyznał, że wszystko było zaplanowanym kłamstwem. Na marginesie dodam, że opis wydawał się bardzo podejrzany i wręcz śmieszny zwłaszcza Jezusa z różowym kucykiem, czy to jednorożcem...
Nie dajmy się zwieść jeśli ktoś w piękną bajkę wplata wersety z Biblii.

Czytaj więcej: Ideologia Nev Age w książce ,,Po schodach do nieba" Betty J. Nadie

Post

Post 

Post nie musi oznaczać zupełnego wstrzymania się od spożywania pokarmu i picia płynów. Jednak w niektórych przypadkach post trwał nawet przez dłuższy czas, ale tylko dzięki temu, że Bóg podtrzymywał go przy życiu. Tak było z Mojżeszem na górze Synaj i Jezusem na pustyni. Niektórzy ludzie pościli przez krótki czas, nie jedząc i nie pijąc, jak na przykład królowa Estera i jej rodacy w Persji oraz apostoł Paweł zaraz po nawróceniu. Ale wówczas podczas postu dopuszczalne było picie wody, aby uniknąć odwodnienia. Od jedzenia wstrzymywano się tylko w godzinach porannych, podobnie jak czynią to muzułmanie w okresie Ramadanu. 

Czytaj więcej: Post

Długowieczni

Długowieczni

Księga Rodzaju mówi, że przeciętny wiek pierwszych dziesięciu patriarchów wynosił 912 lat, jeśli nie liczyć Henocha, którego Bóg zabrał do niebaw wieku 365 lat. Czy należy te lata brać dosłownie?

Niektórzy sugerują, że lata przed potopem należy rozumieć jako księżycowe miesiące, a więc w stosunku 30:1. Nie wyjaśnia to niczego, gdyż wówczas każdy z patriarchów byłby dzieckiem, gdy płodził pierwszego syna - zwykle w wieku kilkudziesięciu lat. Pierwsi patriarchowie po potopie wciąż żyli ponad 400 lat. Wiek zmniejszał się stopniowo, aż sędziwym stawał się człowiek w wieku 70 - 80 lat. 

Czytaj więcej: Długowieczni

Jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego ?

Dar proroctwa i cechy prawdziwego proroka na podstawie Biblii

Nie jest łatwo dokonać rozpoznania proroka. Istnieją jednak kryteria oceny ich prawdziwości, ale te kryteria rozróżniania trzeba stosować razem. Nie wystarczy jedno z nich, aby powiedzieć, że dany prorok jest prawdziwy. W ostatnich latach prorocy masowo pojawiają się na całym świecie. W Polsce znana bardziej jest Maria Divine Mercy (Maria Bożego Miłosierdzia). Jej przepowiednie i modlitwy można znaleźć na stronie tutaj. Warto dodać, że owa wizjonerka była ateistką i nie prezentowała zbyt bogobojnego życia.

Czytaj więcej: Jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego ?

Biblia a niewolnictwo

Biblia i niewolnictwo

W Liście do Filemona apostoł Paweł sugerował, by Filemon uwolnił Onezyma, ale nie nalegał na to. W dwóch innych listach Paweł doradzał niewolnikom okazanie posłuszeństwa swym ziemskim panom. (Ef. 6,5; Kol. 3,22-25). W następnych wiekach chrześcijanie wykorzystali te dwa elementy w pismach Pawłowych, jako usprawiedliwienie niewolnictwa - choć często ignorowali nakaz Pawła, by panowie traktowali swoich niewolników w sposób sprawiedliwy i słuszny. 

Czytaj więcej: Biblia a niewolnictwo

Kopalnie króla Salomona

Kopalnie króla Salomona

Król Salomon rozpoczął panowanie około 970 roku p.n.e. Po ojcu Dawidzie odziedziczył silne państwo, które za ich życia stanęło u szczytu potęgi, korzystając z chwilowej słabości Asyrii i Egiptu. Izraelici kontrolowali ważny teren, przez który przechodziły główne szlaki handlowej starożytności. Złoto, srebro i drogie kamienie napływały tu strumieniami z wysp Morza Śródziemnego, Anatolii, Babilonu i tajemniczej krainy Ofir. 

Z samego tylko Ofiru, król Dawid pod koniec swojego panowania sprowadził na budowę świątyni 3000 talentów złota. 3000 talentów to około 114 ton złota. Salomon odziedziczył to wszystko po ojcu. Jemu także przywieziono z Ofir 420 talentów złota, to jest około 16 ton złota. 

Czytaj więcej: Kopalnie króla Salomona

Potwierdzenie Biblii

Potwierdzenie Biblii

Archeologia potwierdziła Biblię, w wielu punktach kwestionowanych kiedyś przez uczonych. Na przykład Biblia wymienia lud zwany Hetytami, choć nazwa ta nie występowała nigdzie poza tą księgą. Pismo Święte stwierdza też, że Baltazar był ostatnim królem Babilonu (za czasów Daniela), choć zapisy historyczne mówiły, że władzę sprawował wówczas syn Baltazara, Nabonid. Niektórzy krytycy kwestionowali nawet istnienie króla Dawida sugerując, że była to postać legendarna - jak król Artur. 

Pozostałości po cywilizacji Hetytów zaczeły pojawiać się około 1900 r. Jedna ze znalezionych inskrypcji wykazała, że przez pewien okres Nabonid i Baltazar panowali razem. A w 1933 r. na terenie dzisiejszego Izraela odkryto wczesny napis ze zwrotami: ,,dom Dawida" i ,,król Izraela". 

W 1990 r. izraelscy pracownicy parku w Jerozolimie znaleźli wcześniej nieznaną jaskinię, a w niej bogato zdobioną skrzynię grzebalną (ossuarium). W wapiennym grobie z I w. po Chr. wyryte było imię Kajfasza, arcykapłana, który sądził Jezusa. Skrzynię znaleziono wraz z jedenastoma innymi, jedna z nich zawierała monetę datowaną na dzisięć lat po ukrzyżowaniu. Wielu archeologów uważa, że jaskinia to prawdopodobnie rodzinny grobowiec Kajfasza. 

Na dnie jeziora Galilejskiego znaleziono zagrzebaną w mule łódź rybacką z czasów Jezusa. Mogła ona pomieścić około piętnastu ludzi, byłaby więc wystarczająco duża dla Jezusa i Jego dwunastu apostołów, kiedy żeglowali po jeziorze w burzliwą noc. 

Na różnych przedmiotach odczytano imiona: Poncjusza Piłata, apostoła Pawła i Barucha, pomocnika Jeremiasza. Znaleziska te pochodzą z ich czasów. 

Arka Przymierza

Arka Przymierza 

Słowo ''arka'' pochodzi od łacińskiego arca, które oznacza ''skrzynię''. Arka Przymierza skonstruowana została z drzewa akacjowego, które było jednym z najliczniejszych gatunków drzew rosnących na Pustyni Synajskiej. Akacja jest twardym drzewem, że Septuaginta (przekład ST na język grecki) używa tu słowa ,,niezniszczalne" lub ,,niepróchniejące" drzewo. Dodatkowe zabezpieczenie Arki stanowiła pokrywająca ją warstwa złota. 

Nad Arką umieszono postacie dwóch cherubinów wykonanych z jednego kawałka złota. Rozciągnięte skrzydła aniołów stykały się u góry oraz na dole, tworząc coś w rodzaju tronu. Między aniołami ukazywała się chwała Boża zwana Szekinią, stamtąd też głos Boży przemawiał do Mojżesza (Lb.7:89).

Szczerozłote wieko Arki nazywano ,,ubłagalnią", gdyż symbolizowała Boże miłosierdzie, które okrywa Bożą sprawiedliwość reprezentowaną przez Dziesięć Przykazań ukrytych w jej wnętrzu. Kamienne tablice były świadectwem przymierza zawartego przez Izraelitów z Bogiem, dlatego Arkę nazywano ,,Skrzynią Przymierza".

Świątynia izraelska dzieliła się na trzy części: dziedziniec na który wstęp mieli nienawróceni poganie, Miejsce Święte, gdzie wchodzić mogli kapłani, oraz Miejsce Najświętsze, w którego centrum stała Arka Przymierza, gdzie raz do roku wchodził arcykapłan. 

Arka znikneła z kart historii przed upadkiem Jerozolimy w 586 roku p.n.e. Wielu przypuszcza, że dostała się w ręce Babilończyków, którzy zabrali cały jej sprzęt, jaki zostali w świątyni. 

Biblia opisuje okoliczności ich najazdu w kilku miejscach (2Krl.25; Dn.5; 2Krn.36). Znajdujemy w niej dokładny spis zagrabionych przez Babilończyków sprzętów. Brakuje w nim jednak Ołtarza i Arki Przymierza. 

Wiele wskazuje, że ołtarz i Skrzynia Przymierza zostały ukryte, zanim Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Brak informacji o uprowadzeniu Arki i jej nieobecność wśród sprzętów dowodzi, że nie było jej wówczas w świątyni. 

Niemal całkowite milczenie źródeł w sprawie jej ukrycie może być wynikiem, że wiedzieli o tym tylko nieliczni kapłani. Istnieje wierzenie, że gdy czas dany mieszkańcom ziemi dobiegnie końca, ludzie ujrzą Dziesięć Przykazań, które zawierała Skrzynia Przymierzam aby mogli zobaczyć swe odstępstwo od nich i zostać na ich podstawie osądzonymi. 

Patrz też: potop w poszukiwaniu zaginionej arki