Arka Przymierza

Arka Przymierza 

Słowo ''arka'' pochodzi od łacińskiego arca, które oznacza ''skrzynię''. Arka Przymierza skonstruowana została z drzewa akacjowego, które było jednym z najliczniejszych gatunków drzew rosnących na Pustyni Synajskiej. Akacja jest twardym drzewem, że Septuaginta (przekład ST na język grecki) używa tu słowa ,,niezniszczalne" lub ,,niepróchniejące" drzewo. Dodatkowe zabezpieczenie Arki stanowiła pokrywająca ją warstwa złota. 

Nad Arką umieszono postacie dwóch cherubinów wykonanych z jednego kawałka złota. Rozciągnięte skrzydła aniołów stykały się u góry oraz na dole, tworząc coś w rodzaju tronu. Między aniołami ukazywała się chwała Boża zwana Szekinią, stamtąd też głos Boży przemawiał do Mojżesza (Lb.7:89).

Szczerozłote wieko Arki nazywano ,,ubłagalnią", gdyż symbolizowała Boże miłosierdzie, które okrywa Bożą sprawiedliwość reprezentowaną przez Dziesięć Przykazań ukrytych w jej wnętrzu. Kamienne tablice były świadectwem przymierza zawartego przez Izraelitów z Bogiem, dlatego Arkę nazywano ,,Skrzynią Przymierza".

Świątynia izraelska dzieliła się na trzy części: dziedziniec na który wstęp mieli nienawróceni poganie, Miejsce Święte, gdzie wchodzić mogli kapłani, oraz Miejsce Najświętsze, w którego centrum stała Arka Przymierza, gdzie raz do roku wchodził arcykapłan. 

Arka znikneła z kart historii przed upadkiem Jerozolimy w 586 roku p.n.e. Wielu przypuszcza, że dostała się w ręce Babilończyków, którzy zabrali cały jej sprzęt, jaki zostali w świątyni. 

Biblia opisuje okoliczności ich najazdu w kilku miejscach (2Krl.25; Dn.5; 2Krn.36). Znajdujemy w niej dokładny spis zagrabionych przez Babilończyków sprzętów. Brakuje w nim jednak Ołtarza i Arki Przymierza. 

Wiele wskazuje, że ołtarz i Skrzynia Przymierza zostały ukryte, zanim Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Brak informacji o uprowadzeniu Arki i jej nieobecność wśród sprzętów dowodzi, że nie było jej wówczas w świątyni. 

Niemal całkowite milczenie źródeł w sprawie jej ukrycie może być wynikiem, że wiedzieli o tym tylko nieliczni kapłani. Istnieje wierzenie, że gdy czas dany mieszkańcom ziemi dobiegnie końca, ludzie ujrzą Dziesięć Przykazań, które zawierała Skrzynia Przymierzam aby mogli zobaczyć swe odstępstwo od nich i zostać na ich podstawie osądzonymi. 

Patrz też: potop w poszukiwaniu zaginionej arki

Ciekawostki o Biblii

Ciekawostki o Biblii

  • Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 100 godzin
  • Słowo ,,Biblia" nie występuje w samej Biblii. Pochodzi od greckiego wyrazu biblios, a to z kolei od fenickiego miasta - Biblios - ważnego źródła zwojów papirusu, na których zapisywano teksty. Z czasem słowo to zaczęło oznaczać po prostu księgę. ,,Biblia" zatem to po prostu ,,księgi".
  • Zwyczaj używania Biblii do składania przysięgi w sądzie czy przy obejmowaniu urzędu politycznego pochodzi ze starożytnej żydowskiej praktyki składania obietnicy i wypowiadania przy tym słów: ,,Bóg będzie świadkiem między mną a Tobą (Rdz 31.50). W okresie średniowiecza chrześcijanie przysięgali, dotykając krzyża, Biblii albo świętych relikwii. 
  • Najstarszy ocalały tekst księgi biblijnej pochodzi z fragmentu zwoju z nad Morza Martwego, znalezionego w Izraelu. Jest to urywek z Księgi Samuela ze Starego Testamentu, napisany ok. 225 r. przed Chr. Błogosławieństwo kapłańskie z Księgi Liczb znaleziono na srebrnej blaszce w Jerozozolimie. 
  • Najstarszy ocalały tekst Nowego Testamentu to fragment Ewangelii według św. Jana. Został napisany ok. 125 r. po Chr. - przypuszczalnie tylko trzydzieści lat po oryginale - i zawiera urywek z wersetu J. 18,31-33, z pytaniem Piłata do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
  • Biblia była tłumaczona i wydawana częściej niż jakakolwiek inna książka w historii.
  • Słowo ,,Bóg" pojawia się we wszystkich księgach Biblii oprócz hebrajskiej wersji Księgi Estery i Pieśni nad Pieśniami. Na tej podstawie niektórzy wyłączali te księgi z kanonu Pisma Świętego.
  • Człowiekiem najczęściej wymienianym w Biblii jest Dawid, którego imię występuje 1118 razy.
  • Najdłużej żyjącym człowiekiem miał być Metuszelach (Matuzalem), który umarł w wieku dziewięciuset szęśdziesięciu dziewięciu lat. (Rdz 5,27)
  • Nadłuższe imię to Maher-Szalal-Chasz-Baz (Iz 8,1). Oznacza ,,Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz". Prorok Izaajasz nadał to symboliczne imię swemu synowi, by ostrzec króla, że jeśli Żydzi zawrą przymierze z imperium asyryjskim. Asyryjczycy szybko najadą ich kraj i zagarną wszystko, czego chcą. 

 

Dowody rzetelności Biblii

Dowody rzetelności Biblii

Większość archeologów, którzy kopią w ruinach starożytnych miast biblijnych, nie ma na celu udowadniania prawdziwości Biblii. Argumentują, że zapisy historyczne nie mogą dowodzić najważniejszych nauk Biblii, takich jak istnienie Boga. Archeolodzy poszukują jedynie wskazówek co do tego, jak wyglądało życie w czasach biblijnych. Czasem jednak trafiają na dowód, który wspiera historię Starego Testamentu, taką, jak przytacza ją Biblia. 

Czytaj więcej: Dowody rzetelności Biblii

Celibat

Kogo obowiązuje celibat 

Apostołowie mieli żony. Wiemy, że Piotr był żonaty, gdyż Pan Jezus uzdrowił jego teściową. O żonie Piotra (Kefasa) wspominał apostoł Paweł pisząc: ,,Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas" (I Kor.9:5). Obowiązkowy celibat był obcy praktyce kościoła apostolskiego. Przykładne małżeństwo i dobrze wychowane dzieci były w pierwszych wiekach chrześcijaństwa warunkiem, aby pełnić funkcję duszpasterza. Apostoł Paweł napisał: ,,Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony..który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości." (I Tym. 3:14).

Czytaj więcej: Celibat

Okultyzm w mediach - wykład

Zachęcam do obejrzenia bardzo ciekawego wykładu. Polecam go do pewnego momentu. Nie podoba mi się rzucanie błota w ,,Władca Pierścieni", czy ,,Pokemony". Nie wiem, czy w tej kwesti nie jest przesadą atakowanie świata fantasy. 

 

O ziemskiej misji człowieka i narodów

 O ziemskiej misji człowieka i narodów 

 

  

 

,,Wszystko przez ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla celu cielesnego nie istnieję" J. Słowacki

Każdy człowiek ,,używający rozumu", im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej się zastanawia nad najważniejszymi problemami, dotyczącymi życia ziemskiego. Przez głowę przewijają się myśli: Po co człowiek żyję na świecie ? Skąd przyszedł ? Dokąd dąży? Czy ostatecznym kresem życia jest śmierć, czy to dopiero początek czegoś nowego ? 

Czytaj więcej: O ziemskiej misji człowieka i narodów

Czy szatan może czynić cuda ?

Tak może! W Obj. 16,14 Jan opisał demoniczne duchy czyniące cuda. Według Obj. 13, 16 i Obj. 19,20 tysiące ludzi otrzyma piętno zwierzęcia, ponieważ zaakceptowali fałszywe cuda szatana. Paweł ostrzega nas w II Tes. 2,9-11, że szatan będzie pracować z całej mocy, posługując się znakami i kłamliwymi cudami. Apostoł wskazuje, że człowiek zostanie zwiedziony, ponieważ ludzie ,,nie posiadają umiłowania prawdy". Jedyną ostoją przeciwko zwiedzeniu jest poznanie Jezusa, autora prawdy i poznanie prawdy, której Jezus jest autorem. 

W Izaj. 8, 20 mamy ukazaną istotę tej rzeczy: ,,A co dotyczy zakonu i objawienia: jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka". W Mat. 7,22-23 czytamy, że wielu ludzi powie Jezusowi w czasie końca,że czynili cuda w jego imieniu, a jednak Zbawiciel stwierdzi: ,,Nigdy was nie znałem [mimo, że czynili cuda w jego imieniu].Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie". Słowo ,,bezprawie" jest tym samym słowem, które pojawia się w I Jana3,4, kiedy Jan mówi, że ,,grzech jest przestępstwem zakonu" albo bezprawiem. Jeżeli cuda prowadzą do pogwałcenia praw zdrowotnych, które Bóg umieścił w każdym nerwie i tkance naszego ciała, albo jeżeli prowadzą nas one do przestąpienia prawa moralnego objawionego w dekalogu, to moc, która się za nimi kryje, nie pochodzi od Boga. W dzisiejszych czasach szczególnie niebezpieczne są uzdrowienia np. w kręgach ruchu Nev Age. Wiele osób nie widzi nic złego, gdy dokona się uzdrowienie, ale nie wiedzą tak naprawdę kto stoi za tego typu ,,cudami".