Okultyzm w mediach - wykład

Zachęcam do obejrzenia bardzo ciekawego wykładu. Polecam go do pewnego momentu. Nie podoba mi się rzucanie błota w ,,Władca Pierścieni", czy ,,Pokemony". Nie wiem, czy w tej kwesti nie jest przesadą atakowanie świata fantasy. 

 

O ziemskiej misji człowieka i narodów

 O ziemskiej misji człowieka i narodów 

 

  

 

,,Wszystko przez ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla celu cielesnego nie istnieję" J. Słowacki

Każdy człowiek ,,używający rozumu", im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej się zastanawia nad najważniejszymi problemami, dotyczącymi życia ziemskiego. Przez głowę przewijają się myśli: Po co człowiek żyję na świecie ? Skąd przyszedł ? Dokąd dąży? Czy ostatecznym kresem życia jest śmierć, czy to dopiero początek czegoś nowego ? 

Czytaj więcej: O ziemskiej misji człowieka i narodów

Czy szatan może czynić cuda ?

Tak może! W Obj. 16,14 Jan opisał demoniczne duchy czyniące cuda. Według Obj. 13, 16 i Obj. 19,20 tysiące ludzi otrzyma piętno zwierzęcia, ponieważ zaakceptowali fałszywe cuda szatana. Paweł ostrzega nas w II Tes. 2,9-11, że szatan będzie pracować z całej mocy, posługując się znakami i kłamliwymi cudami. Apostoł wskazuje, że człowiek zostanie zwiedziony, ponieważ ludzie ,,nie posiadają umiłowania prawdy". Jedyną ostoją przeciwko zwiedzeniu jest poznanie Jezusa, autora prawdy i poznanie prawdy, której Jezus jest autorem. 

W Izaj. 8, 20 mamy ukazaną istotę tej rzeczy: ,,A co dotyczy zakonu i objawienia: jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka". W Mat. 7,22-23 czytamy, że wielu ludzi powie Jezusowi w czasie końca,że czynili cuda w jego imieniu, a jednak Zbawiciel stwierdzi: ,,Nigdy was nie znałem [mimo, że czynili cuda w jego imieniu].Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie". Słowo ,,bezprawie" jest tym samym słowem, które pojawia się w I Jana3,4, kiedy Jan mówi, że ,,grzech jest przestępstwem zakonu" albo bezprawiem. Jeżeli cuda prowadzą do pogwałcenia praw zdrowotnych, które Bóg umieścił w każdym nerwie i tkance naszego ciała, albo jeżeli prowadzą nas one do przestąpienia prawa moralnego objawionego w dekalogu, to moc, która się za nimi kryje, nie pochodzi od Boga. W dzisiejszych czasach szczególnie niebezpieczne są uzdrowienia np. w kręgach ruchu Nev Age. Wiele osób nie widzi nic złego, gdy dokona się uzdrowienie, ale nie wiedzą tak naprawdę kto stoi za tego typu ,,cudami". 

 

Przedmioty obłożone klątwą

Przedmioty obłożone klątwą 

,,Nie wiadomo jaką wartość materialną, miał ten prezent. Znajomi, którzy nam go podarowali, podróżowali kiedyś po Afryce, przywieźli stamtąd wiele cennych przedmiotów. Figurki kultowe kupowali też w Europie, nie próbując dociekać, czy są autentyczne. W każdym razie dziwny bożek trafił do naszego mieszkania. Został ustawiony na honorowym miejscu. Odtąd po prostu źle zaczęło się dziać. Domownicy skarżyli się na różne dolegliwości, utratę sił. Jedni popadali w apatię, inni ciągle chodzili rozdrażnieni. Zdarzyły się też wypadki - poparzenie. Goście odwiedzali nas mniej chętnie. Wreszcie po paru miesiącach postanowiliśmy pozbyć się bożka" (frag. z czasopisma Kobieta/1996)

Martwe przedmioty nie mają duchowej energii sane w sobie. Pochodzi ona z zewnątrz, dlatego duchy w figurce dogadać się z duchami w żywej osobie. Mimo wszystko najsilniejsze okazuję się często promieniowanie związane z wierzeniami dotyczącymi figurki. W każdym przedmiocie wyobrażającym bóstwo lub jakiś atrybut, skupia się bowiem energia wiary, którą były lub są otaczane. Tkwi w nim niezależnie od tego, czy jest autentycznym czy podrabiany i czy obecny posiadacz wierzy w jego moc. 

Przedmioty, w których wyczuwamy demoniczną moc, należy zniszczyć (gdy stanowią naszą własność), szczególnie te o religijnym przeznaczeniu, tak jak to uczynili po swoim nawróceniu ludzie wcześniej uprawiający okultyzm w Efezie: ,,A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich;i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy drachm".(Dz.19:19)

Wystrzegaj się pamiątek z Trzeciego Świata, gdyż wiele z nich przy wyrobie jest dedykowana bożkom i duchom, dlatego demony posługują się nimi, jako medium. Wiele wypadków, konfliktów domowych, migren ma je za swoją przyczynę. Bóg powiedział: ,,Nie przynoś tej obrzydliwości do swego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą" (Pwt.7:26).

 

Dlaczego Bóg toleruje zło ?

Dlaczego Bóg dopuścił do tego ? Czemu pozwolił, aby torturowano jego wyznawców w lochach Inwizycji ? Dlaczego nie przeszkodził spaleniu milionów ludzi w piecach kremacyjnych ? 

Jezus stwierdził, że tragedie nie są wolą Niebiańskiego Ojca, ani skutkiem przeznaczenia (Łk.13;1-4). To, że rodzą się kalekie dzieci, że ktoś miał wypadek i musi spędzić reszte życia na wózku, że mała dziewczynka została zgwałcona, nie jest rezultatem mistycznego planu Bożego, lecz dowodem że wielki bój między Bogiem a Lucyferem to nie zabawa w kotka i myszkę, gdzie demony są zdane na wolę Boga. 

Bóg posłużył się zatwardziałością faraona (Wj.9;34-35;10:1), króla Saula(1Sm.16:14) czy też króla Achaba (1Krl.22:20-23). Na pozór mogło się wydawać, że zło przeszło od Boga (Iz.45:7), ale tak nie było. Słowo Boże zapewnia nas, że od Boga otrzymujemy tylko dobro (Jk.1:17). Zło pochodzi od Szatana, a ten często zrzuca odpowiedzialność za nie na Boga, co ilustruje historia Hioba. 

Apostoł Paweł napisał ,,A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według jego postanowienia są powołani" (Rz.8:28). 

Nieszczęścia będą naszym udziałem, dopóki demony i ludzie, którzy są pod ich wpływem mogą czynić swoją wolę. Dopiero gdy Szatan i jego zwolennicy zostaną usunięci z tego wszechświata, znój, krzyk i śmierć znikną na zawsze (Ap.21:4).

Bóg nie narzuca nam swojej woli, ale chętnie interweniuje w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Modlitwa może uratować naród (Wj.32:10-14), a jej brak go zgubić (Ez.22:30-31). Post i modlitwa Daniela miał wpływ na przebieg boju w sferze niebiańskiej (Dn.10). Bóg kształtuje świat w odpowiedzi na modlitwy. 

Wszystko co się dzieje we wszechświecie jest rezultatem decyzji zamieszkujących go istot, w tym i złych. Tak jak modlitwa i posłuszeństwo ludzi pozwalają Bogu uczynić więcej, niż mógłby uczynić bez naszej woli i zaproszenia, tak też niestety grzech oraz ofiary składane demonom wzmacniaja królestwo ciemności. (2Krl.3:26-27).

Księga Daniela w odniesieniu do kościoła katolickiego i Europy

Współczesny świat zna astrologów, wróżbitów i pseudoproroków głoszących różne teorię na temat końca świata. Czerpią oni zyski z dwuznacznego charakteru swoich przepowiedni. Biblia nie waha się mówić o przyszłości, powiedzieć:tak napewno się stanie!!! Ludzie nie znają pisma świętego. Ich zdanie na temat tej księgi jest głównie oparte na bełkocie księdza na mszy świętej. Wiele osób traci wiarę widząc jak postępują księża. Ale czy kiedyś się zastanawiali nad tym czy napewno kościół katolicki jest tym prawdziwym kościołem Chrystusa? 

Czytaj więcej: Księga Daniela w odniesieniu do kościoła katolickiego i Europy

Tatuaże

Tatuaże powstały bardzo wcześnie. Zwyczaje malowania i tatuowania ciała sięga czasów prehistorycznych. Już około 3000 lat przed narodzeniem Chrystusa na Węgrzech powstawały figurki, których ciała ozdobione były różnymi znakami - najprawdopodobniej były to tatuaże.

Najstarsze udokumentowane ślady tatuowania pochodzą z mumii egipskiej kapłanki żyjącej 2000 lat p.n.e. Ślady te powstały metodą nakłuwania skóry. Bardzo podobną sztukę można zaobserwować na zachowanych malowidłach w grobowcu faraona Sati I wykonanych około 1300 lat p.n.e.

Nawet starożytni pisarze pozostawili ślady świadczące o tym, że ta sztuka już wtedy była znana. Herodot, który żył w V wieku przed naszą erą w swoim "Dziele" opowiada o mężczyźnie, który przekazał tajną informację swojemu zięciowi przez człowieka z wytatuowaną głową.

Tatuaże ostatnio stały się bardzo modne. Bóg powiedział:,,Nie będziecie się tatuować" [Kpł.19.28], ponieważ pragnie naszej wolności. Tatuaże zaś są od czasów starożytności symbolem przynależności do bożka lub ziemskiego pana. Czarownicy przekazywali moc swym adeptom poprzez tatuaż symbolizujący moc, której służył szaman. 

Według stanowiska religii chrześcijańskiej dzisiejsze tatuaże odgrywają podobną rolę. Stanowią zaproszenie i przyczółek dla demonów. W duchowym świecie tatuaż postrzegany jest jako znamię duchowej przynależności. Znamię, szczególnie, gdy przybiera formę rysunku lub ornamentu na ciele, jest niczym pieczęć, znak lub sygnał zaś jego najgłębsze znaczenie zakorzenione jest w symbolice blizn, jako ślad kłów ducha.

Zakon Starego Testamentu zakazywał Izraelitom nacinania swojego ciała i robienia sobie tatuaży:,,Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan !" [19.28]. 

 

 

Księgi w niebie

Księgi żywota zawierają imiona wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli Bogu. Jezus powiedział do apostołów:,,Radujcie się z tego, iż wasze imiona w niebie są zapisane" [Łk.10;20]. Apostoł Paweł mówi o swoich współpracownikach, że ich ,,imiona są w księdze żywota" [Filip 4;13]. 

W Apokalipsie czytamy, że tylko Ci będą mogli wejść do miasta Bożego, których imiona zapisane są w ,,księdze żywota Baranka" [Obj.21;27]. Przed Bogiem została zapisana księga pamiątkowa, w niej zanotowane są dobre uczynki tych, którzy ..boją się Pana i czczą jego imię". 

W niebie zarejestrowane są słowa wiary i czyny miłosierdzia. Nehemiasz miał to na myśli pisząc: ,,Zachowuj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymaż moich dobrych uczynków, jakie spełniam dla domu mojego Boga" [Neh.13;14]. 

W księdze zapisany jest każdy miłosierny czyn. W niej zapisana jest również każda odparta pokusa, każde zwyciężone zło oraz każde  cierpienie i ból znoszone dla Chrystusa. Psalmista mówi: ,,Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś moje łzy w bukłak swój. Czyż nie zapisane są w księdze Twojej". [Ps.56;9]. 

W niebie zanotowane są także ludzkie grzechy: ,,Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą czy złą". [Kazn.12;14]. 

Moc demonów - aspekt biblijny

,,Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznanie nieprzyjaciela" Corrie ten Boom 

 1. Szatan potrafi powodować choroby (Hi.2:7) i ułomności w ludziach: ,,A tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?" (Łk.13:16)
 2. Demony utrudniają ludziom zrozumienie Ewangelii i nawrócenie ,,bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga" (IKor.4:4).
 3. Diabeł posiada bezpośredni wpływ na nienawróconych ludzi: ,,według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu" (Ef.2:2).
 4. Demony potrafią zmusić ludzi do czynienia ich woli: ,,I że wyzwolą się z siedeł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli" (2Tm.2:26). 
 5. Diabeł potrafi wpływać na decyzje ludzi: ,,Annaniaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu"(Dz.5:3). 
 6. Szatan może pozbawić życia: ,,Twoi synowie i twe córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli"(Hi.1:18-19). 
 7. Demony mogą posłużyć się siłami natury do swoich celów (Mt.8:23-26) ,,Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich" (Hi.1:16). Powyższy tekst wskazuje też, że Szatan przypisuje niszczycielskie dzieła. 
 8. Diabeł potrafi posłużyć się ludźmi bezbożnymi :,,Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali...Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili (Hi.1:15.17).
 9. Szatan może wykorzystać do swych celów nawet wierzących: podjudził apostoła Piotra, aby kusił Jezusa (Mt.16:22-23);posłużył się szanowanymi przywódcami religijnymi, aby ukrzyżować Syna Bożego. 
 10. Diabeł używa przyjaciół i krewnych, aby osłabić naszą wiarę: posłużył się bogobojnymi przyjaciółmi Hioba oraz jego żoną, aby skłonić Hioba do złorzeczenia Bogu z powodu nieszczęść jakie go dotkneły (Hi.2:9).
 11. Lucyfer potrafi podjudzić przywódców politycznych jak przy ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa(IKor.2:8), czy podczas podróży misyjnych apostoła Pawła (Dz.14:5-6;16:19-20). 
 12. Diabeł może wystawić na próbę wiarę wierzących:,, Szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę"(Łk.22:21). 
 13. Demoniczni książęta potrafią przeciwstawić się odpowiedzi na modlitwę wierzących (Dn.10:12-13). 
 14. Szatan jest w stanie przeszkodzić realizacji planów ewangelizacyjnych (ITes.2:18).
 15. Aniołowie potrafią przemówić do ludzi we śnie (Mt.1:20;2:13), stąd demony potrafią kontaktować się z ludźmi za pośrednictwem niektórych form medytacji, transu, hipnozy, a także wywoływać koszmary i wizję. 
 16. Szatan potrafi manipulować człowiekiem, tym łatwiej, im bardziej jest mu poddany:wykorzystał złe cechy charakteru Dawida, aby pobudzić go do niepożądanego aktu:,,Powstał Szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela"(1Krn.21:1);przekonał Judasza do wydania Chrystusa: ,,Diabeł wzbudził w sercu Judasza,syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go"(J.13:2). 
 17. Demony potrafią wejść w człowieka i w różnym stopniu go kontrolować:,,A zaraz potem wszedł w niego szatan" (J.13:27). 
 • Szatan nie jest wszechmogący - jego moc jest ograniczona
 • Nie jest wszechobecny - jak każdy anioł jest w tylko jednym miejscu i jednym czasie
 • Nie jest wszechwiedzący - aniołowie, nawet ci służący Bogu nie wiedzą wszystkiego