Dowody rzetelności Biblii

Dowody rzetelności Biblii

Większość archeologów, którzy kopią w ruinach starożytnych miast biblijnych, nie ma na celu udowadniania prawdziwości Biblii. Argumentują, że zapisy historyczne nie mogą dowodzić najważniejszych nauk Biblii, takich jak istnienie Boga. Archeolodzy poszukują jedynie wskazówek co do tego, jak wyglądało życie w czasach biblijnych. Czasem jednak trafiają na dowód, który wspiera historię Starego Testamentu, taką, jak przytacza ją Biblia. 

Czytaj więcej: Dowody rzetelności Biblii

Celibat

Kogo obowiązuje celibat 

Apostołowie mieli żony. Wiemy, że Piotr był żonaty, gdyż Pan Jezus uzdrowił jego teściową. O żonie Piotra (Kefasa) wspominał apostoł Paweł pisząc: ,,Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas" (I Kor.9:5). Obowiązkowy celibat był obcy praktyce kościoła apostolskiego. Przykładne małżeństwo i dobrze wychowane dzieci były w pierwszych wiekach chrześcijaństwa warunkiem, aby pełnić funkcję duszpasterza. Apostoł Paweł napisał: ,,Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony..który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości." (I Tym. 3:14).

Czytaj więcej: Celibat

Okultyzm w mediach - wykład

Zachęcam do obejrzenia bardzo ciekawego wykładu. Polecam go do pewnego momentu. Nie podoba mi się rzucanie błota w ,,Władca Pierścieni", czy ,,Pokemony". Nie wiem, czy w tej kwesti nie jest przesadą atakowanie świata fantasy. 

 

O ziemskiej misji człowieka i narodów

 O ziemskiej misji człowieka i narodów 

 

  

 

,,Wszystko przez ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla celu cielesnego nie istnieję" J. Słowacki

Każdy człowiek ,,używający rozumu", im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej się zastanawia nad najważniejszymi problemami, dotyczącymi życia ziemskiego. Przez głowę przewijają się myśli: Po co człowiek żyję na świecie ? Skąd przyszedł ? Dokąd dąży? Czy ostatecznym kresem życia jest śmierć, czy to dopiero początek czegoś nowego ? 

Czytaj więcej: O ziemskiej misji człowieka i narodów

Czy szatan może czynić cuda ?

Tak może! W Obj. 16,14 Jan opisał demoniczne duchy czyniące cuda. Według Obj. 13, 16 i Obj. 19,20 tysiące ludzi otrzyma piętno zwierzęcia, ponieważ zaakceptowali fałszywe cuda szatana. Paweł ostrzega nas w II Tes. 2,9-11, że szatan będzie pracować z całej mocy, posługując się znakami i kłamliwymi cudami. Apostoł wskazuje, że człowiek zostanie zwiedziony, ponieważ ludzie ,,nie posiadają umiłowania prawdy". Jedyną ostoją przeciwko zwiedzeniu jest poznanie Jezusa, autora prawdy i poznanie prawdy, której Jezus jest autorem. 

W Izaj. 8, 20 mamy ukazaną istotę tej rzeczy: ,,A co dotyczy zakonu i objawienia: jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka". W Mat. 7,22-23 czytamy, że wielu ludzi powie Jezusowi w czasie końca,że czynili cuda w jego imieniu, a jednak Zbawiciel stwierdzi: ,,Nigdy was nie znałem [mimo, że czynili cuda w jego imieniu].Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie". Słowo ,,bezprawie" jest tym samym słowem, które pojawia się w I Jana3,4, kiedy Jan mówi, że ,,grzech jest przestępstwem zakonu" albo bezprawiem. Jeżeli cuda prowadzą do pogwałcenia praw zdrowotnych, które Bóg umieścił w każdym nerwie i tkance naszego ciała, albo jeżeli prowadzą nas one do przestąpienia prawa moralnego objawionego w dekalogu, to moc, która się za nimi kryje, nie pochodzi od Boga. W dzisiejszych czasach szczególnie niebezpieczne są uzdrowienia np. w kręgach ruchu Nev Age. Wiele osób nie widzi nic złego, gdy dokona się uzdrowienie, ale nie wiedzą tak naprawdę kto stoi za tego typu ,,cudami". 

 

Przedmioty obłożone klątwą

Przedmioty obłożone klątwą 

,,Nie wiadomo jaką wartość materialną, miał ten prezent. Znajomi, którzy nam go podarowali, podróżowali kiedyś po Afryce, przywieźli stamtąd wiele cennych przedmiotów. Figurki kultowe kupowali też w Europie, nie próbując dociekać, czy są autentyczne. W każdym razie dziwny bożek trafił do naszego mieszkania. Został ustawiony na honorowym miejscu. Odtąd po prostu źle zaczęło się dziać. Domownicy skarżyli się na różne dolegliwości, utratę sił. Jedni popadali w apatię, inni ciągle chodzili rozdrażnieni. Zdarzyły się też wypadki - poparzenie. Goście odwiedzali nas mniej chętnie. Wreszcie po paru miesiącach postanowiliśmy pozbyć się bożka" (frag. z czasopisma Kobieta/1996)

Martwe przedmioty nie mają duchowej energii sane w sobie. Pochodzi ona z zewnątrz, dlatego duchy w figurce dogadać się z duchami w żywej osobie. Mimo wszystko najsilniejsze okazuję się często promieniowanie związane z wierzeniami dotyczącymi figurki. W każdym przedmiocie wyobrażającym bóstwo lub jakiś atrybut, skupia się bowiem energia wiary, którą były lub są otaczane. Tkwi w nim niezależnie od tego, czy jest autentycznym czy podrabiany i czy obecny posiadacz wierzy w jego moc. 

Przedmioty, w których wyczuwamy demoniczną moc, należy zniszczyć (gdy stanowią naszą własność), szczególnie te o religijnym przeznaczeniu, tak jak to uczynili po swoim nawróceniu ludzie wcześniej uprawiający okultyzm w Efezie: ,,A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich;i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy drachm".(Dz.19:19)

Wystrzegaj się pamiątek z Trzeciego Świata, gdyż wiele z nich przy wyrobie jest dedykowana bożkom i duchom, dlatego demony posługują się nimi, jako medium. Wiele wypadków, konfliktów domowych, migren ma je za swoją przyczynę. Bóg powiedział: ,,Nie przynoś tej obrzydliwości do swego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą" (Pwt.7:26).

 

Dlaczego Bóg toleruje zło ?

Dlaczego Bóg dopuścił do tego ? Czemu pozwolił, aby torturowano jego wyznawców w lochach Inwizycji ? Dlaczego nie przeszkodził spaleniu milionów ludzi w piecach kremacyjnych ? 

Jezus stwierdził, że tragedie nie są wolą Niebiańskiego Ojca, ani skutkiem przeznaczenia (Łk.13;1-4). To, że rodzą się kalekie dzieci, że ktoś miał wypadek i musi spędzić reszte życia na wózku, że mała dziewczynka została zgwałcona, nie jest rezultatem mistycznego planu Bożego, lecz dowodem że wielki bój między Bogiem a Lucyferem to nie zabawa w kotka i myszkę, gdzie demony są zdane na wolę Boga. 

Bóg posłużył się zatwardziałością faraona (Wj.9;34-35;10:1), króla Saula(1Sm.16:14) czy też króla Achaba (1Krl.22:20-23). Na pozór mogło się wydawać, że zło przeszło od Boga (Iz.45:7), ale tak nie było. Słowo Boże zapewnia nas, że od Boga otrzymujemy tylko dobro (Jk.1:17). Zło pochodzi od Szatana, a ten często zrzuca odpowiedzialność za nie na Boga, co ilustruje historia Hioba. 

Apostoł Paweł napisał ,,A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według jego postanowienia są powołani" (Rz.8:28). 

Nieszczęścia będą naszym udziałem, dopóki demony i ludzie, którzy są pod ich wpływem mogą czynić swoją wolę. Dopiero gdy Szatan i jego zwolennicy zostaną usunięci z tego wszechświata, znój, krzyk i śmierć znikną na zawsze (Ap.21:4).

Bóg nie narzuca nam swojej woli, ale chętnie interweniuje w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Modlitwa może uratować naród (Wj.32:10-14), a jej brak go zgubić (Ez.22:30-31). Post i modlitwa Daniela miał wpływ na przebieg boju w sferze niebiańskiej (Dn.10). Bóg kształtuje świat w odpowiedzi na modlitwy. 

Wszystko co się dzieje we wszechświecie jest rezultatem decyzji zamieszkujących go istot, w tym i złych. Tak jak modlitwa i posłuszeństwo ludzi pozwalają Bogu uczynić więcej, niż mógłby uczynić bez naszej woli i zaproszenia, tak też niestety grzech oraz ofiary składane demonom wzmacniaja królestwo ciemności. (2Krl.3:26-27).