Księga Daniela w odniesieniu do kościoła katolickiego i Europy

Współczesny świat zna astrologów, wróżbitów i pseudoproroków głoszących różne teorię na temat końca świata. Czerpią oni zyski z dwuznacznego charakteru swoich przepowiedni. Biblia nie waha się mówić o przyszłości, powiedzieć:tak napewno się stanie!!! Ludzie nie znają pisma świętego. Ich zdanie na temat tej księgi jest głównie oparte na bełkocie księdza na mszy świętej. Wiele osób traci wiarę widząc jak postępują księża. Ale czy kiedyś się zastanawiali nad tym czy napewno kościół katolicki jest tym prawdziwym kościołem Chrystusa? 
 
Wróćmy jednak do proroct na temat końca świata. Księga Daniela rzuca światło na historię świata, aż do jego zakończenia. Król Nebukadnesar miał sen z przerażenia go zapomniał. Gdy sprowadzeni przez króla mędrcy ,astrologowie zawiedli, Daniel uprosił Boga o objawienie mu snu i gdy je otrzymał poszeł do króla, obwieszczając mu tajemnicę: ,,Ty królu miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed Tobą: wielki był ów posąg, potężny jego blask a straszny jego wygląd". Posąg składał się z różnych części wykonanych z różnych kruszców każdy z nich symbolizował inne królestwo następujące po sobie aż do końca świata. 
  • Złota głowa - Babilon (605 - 539 przed Chrystusem) Król Nabukanesar jest reprezentantem pierwszego mocarstwa. Do niego powiedziano: ,,ty jesteś głową ze złota". Król jest, więc symbolem określonego państwa, którym włada. Prorok mówi: ,,po Tobie powstanie inne królestwo". Imperium babilońskie panowało nad światem od 605 - do 539 przed Chrystusem
  • Srebrne piersi - Medo - Persja. Medowie i Persowie pokonali Babilończyków (Dan.5;28-30). Fascynująca przepowiednia o tym, że Cyrus, wódz Medów i Persów zaatakuje i pokona Babilon, wyzwalając lud Boży (to proroctwo zostało przepowiedziane na 100 lat wcześniej) możemy o nim przeczytać w (Izaj.44;27-28)
  • Brzuch i biodra z miedzi - imprerium hellenistyczne. Grecja pokonała Medów i Persów (to proroctwo zostało przepowiedziane 200 lat wcześniej). Medowie i Persowie panowali od 539 do 331 przed Chrystusem. Grecy panowali od 331 - 168 przed Chrystusem. Pod słowem miedź należy rozumieć stop z miedzi i cyny znany jako brąz. Greccy żołnierze znani byli ze zbroi wykonanej z tego kruszcu
  • Żelazne nogi - Rzym Czwarte królestwo, mocne jak żelazo, przedstawiało Rzym. Rzym panował od 168 do 476 naszej ery. Żadnego lepszego porównania nie można znaleźć jak żelazo by określić rzymską armię. 
  • Stopy z żelaza i gliny - Królestwo rozdzielone. Imperium zostanie podzielone. Tak się stało z Rzymem. Podzielone imperium miało być częściowo silne i częściowo słabe (Dan.2;47). Na gruncie Rzymu powstały, podczas wędrówki ludów liczne królestwa germańskie, które zwalczały się wzajemnie. Brak jedności wśród nich określa proroctwo: ,,To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny częściowo zaś z żelaza, znaczy że królestwo ulegnie podziałowi: będzie miało coś z trwałości żelaza". 

Daniel miał również widzenie dotyczące historii świata. Jemu ukazały się cztery zwierzęta: ,,Te cztery wielkie zwierzęta to są cztery królestwa, które powstaną na ziemii". Pierwsze zwierzę reprezentuje królestwo babilońskie, drugie medo-perskie, trzecie grecko-macedońskie, czwarte oznacza rzymskie mocarstwo. 

Za symbol czwartego mocarstwa posłużył tu bezimienny potwór z dziesięcioma rogami. Jeżeli czwarte zwierzę przedstawia Rzym, zatem owe 10 rogów (narodów) to: Anglosasi, Frankowie, Amemani, Burgundowie, Longonbardowie, Wizygoci, Swewowie, Herulowie, Wandalowie i Ostrongoci. Narody te stały się sukcesorami Rzymu i dały początek państwom dzisiejszej Europy Zachodniej. Dziesięć rogów symbolizuje dziesięć królestw. W kulminacyjnym punkcie proroctwa Daniel widzi jak między tymi rogami wyrasta mały jedenasty róg: ,,Na tym rogu były oczy jakby ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon: będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu". Rozszyfrujmy tą zagadkę. Musimy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze cechy rozpoznawcze w tym proroctwie: 

  • Miejsce i czas powstania: Tu może chodzić wyłącznie o potęge, która powstała na terenie państwa rzymskiego. Od VI wieku biskupi Rzymu stali się władcami środkowej Italii, co zapoczątkowało powstanie Państwa Kościelnego
  • Charakter: Reprezentuje on władzę poltyczno - religijnną ponieważ z jednej strony wywiera on wpływ na pozostałe państwa z drugiej zaś rości sobie prawo do zmiany przykazań Bożych 
  • Rozwój z wątłej siły przeradza się w potęge w Europie. Prorok mówi: ,,O rogu, który miał oczy i usta i mówił zuchwale słowa i wyglądał na większe niż inne". Instytucja ta będzie istnieć do końca świata. 

Kim jest Antychryst ? Kościół katolicki nie jasno wyjaśnia tą sprawę (jeśli w ogóle wyjaśnia). A może ma ku temu powody by lekceważyć większość tekstów Pisma Świętego. A może tak miało być...

BESTIA=ANTYCHRYST 

 

- Bestia wychodzi z wody  która reprezentuję narody ziemi po czym rozciąga wpływ na całą ziemię
- Bestia posiada władzę nad światem przez okres trzy i pół roku proroczego
- Bestia ma 10 rogów symbolizują one spadkobierców kultury rzymskiej która za ich pośrednictwem ogarneła cały świat 
- Bestia szuka władzy nad ,,każdym szczepem, ludem, językiem i narodem"
- Antychryst ma imię o liczbie 666 wskazuję na totalne odstępstwo
- Bestia otrzymuję od Smoka moc i władzę. Przypisuję sobie część i nakłania ludzi, aby oddali jej pokłon
- Bestia ,,wszczyna walkę ze świętymi" i odnosi sukces aż do czasu powrotu Chrystusa
 
Na próżno by szukać antychrysta wśród państw, organizacji, religii czy systemów politycznych. Etymologia słowa Antychryst wskazuję, że chodzi o instytucję chrześcijańską odstępczy kościół, który w Biblii zwany jest małym rogiem Bestią z morza,synem zatracenia.
Bestia z morza 
- Bluźni i stwaia siebie na równi z Bogiem( sam tytuł ,,Ojciec święty")
- Prześladuje lud Boży( inkwizycje)
- Pragnię narzucić wszystkim ludziom swój autorytet 
 
Wracając do cytatu ,,Będzie zamierzał zmienić czasy" 
Podział na ery przed i po Chrystusie wprowadzono w V wieku na polecenie kościoła.Ponad to papież Grzegorz XII doprowadził w XVI wieku do zmiany kalendarza na julianskiego na gregorianski. 
 
* Powyższy wpis nie ma na celu obrażenia czyiś uczuć religijnnych. Przedstawia jedynie ujęcie księgi Daniela z perspektywy kościołów protestanckich.