Dlaczego Bóg toleruje zło ?

Dlaczego Bóg dopuścił do tego ? Czemu pozwolił, aby torturowano jego wyznawców w lochach Inwizycji ? Dlaczego nie przeszkodził spaleniu milionów ludzi w piecach kremacyjnych ? 

Jezus stwierdził, że tragedie nie są wolą Niebiańskiego Ojca, ani skutkiem przeznaczenia (Łk.13;1-4). To, że rodzą się kalekie dzieci, że ktoś miał wypadek i musi spędzić reszte życia na wózku, że mała dziewczynka została zgwałcona, nie jest rezultatem mistycznego planu Bożego, lecz dowodem że wielki bój między Bogiem a Lucyferem to nie zabawa w kotka i myszkę, gdzie demony są zdane na wolę Boga. 

Bóg posłużył się zatwardziałością faraona (Wj.9;34-35;10:1), króla Saula(1Sm.16:14) czy też króla Achaba (1Krl.22:20-23). Na pozór mogło się wydawać, że zło przeszło od Boga (Iz.45:7), ale tak nie było. Słowo Boże zapewnia nas, że od Boga otrzymujemy tylko dobro (Jk.1:17). Zło pochodzi od Szatana, a ten często zrzuca odpowiedzialność za nie na Boga, co ilustruje historia Hioba. 

Apostoł Paweł napisał ,,A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według jego postanowienia są powołani" (Rz.8:28). 

Nieszczęścia będą naszym udziałem, dopóki demony i ludzie, którzy są pod ich wpływem mogą czynić swoją wolę. Dopiero gdy Szatan i jego zwolennicy zostaną usunięci z tego wszechświata, znój, krzyk i śmierć znikną na zawsze (Ap.21:4).

Bóg nie narzuca nam swojej woli, ale chętnie interweniuje w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Modlitwa może uratować naród (Wj.32:10-14), a jej brak go zgubić (Ez.22:30-31). Post i modlitwa Daniela miał wpływ na przebieg boju w sferze niebiańskiej (Dn.10). Bóg kształtuje świat w odpowiedzi na modlitwy. 

Wszystko co się dzieje we wszechświecie jest rezultatem decyzji zamieszkujących go istot, w tym i złych. Tak jak modlitwa i posłuszeństwo ludzi pozwalają Bogu uczynić więcej, niż mógłby uczynić bez naszej woli i zaproszenia, tak też niestety grzech oraz ofiary składane demonom wzmacniaja królestwo ciemności. (2Krl.3:26-27).