Celibat

Kogo obowiązuje celibat 

Apostołowie mieli żony. Wiemy, że Piotr był żonaty, gdyż Pan Jezus uzdrowił jego teściową. O żonie Piotra (Kefasa) wspominał apostoł Paweł pisząc: ,,Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas" (I Kor.9:5). Obowiązkowy celibat był obcy praktyce kościoła apostolskiego. Przykładne małżeństwo i dobrze wychowane dzieci były w pierwszych wiekach chrześcijaństwa warunkiem, aby pełnić funkcję duszpasterza. Apostoł Paweł napisał: ,,Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony..który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości." (I Tym. 3:14).

Przez wiele wieków duchowni, biskupi i papieże mieli żony i ślubne dzieci. Niektóre z tych dzieci same sięgały po tiarę biskupią, a nawet papieską. Papież Sylwiusz był synem papieża Hormizdasa, zaś papież Jan XI synem papieża Sergiusza III. Celibat wprowadził w 1074r. Grzegorz VII, w tysiąc lat po śmierci apostołów. Wcześniej praktykowano go jedynie jako duchową dyscyplinę w zakonach. Od 1139r. (sobór laterański II) zabroniono księżom żenić się, zaś od 1536r. żonatym mężczyznom wstępować w szeregi kapłanów. W Polsce jeszcze w XV wieku duchowni i biskupi żenili się. mając legale potomstwo. 

Kościół usprawieliwia celibat twierdząc, że podnosi wymagania duchowe wobec duchownych, ale faktycznie chodziło o co innego. Celibat miał położyć kres uszczuplaniu dóbr kościelnych przez przekazywanie majątku potomstwu po śmierci duchownych, biskupów i papieży. Jeden ze współczesnych pisarzy chrześcijańskich tak wyjaśnia tą kwestię:

W Biblii nie znajdziesz nauki o przymusowym celibacie, ani nie był on praktykowany przez apostołów. Nauka ta rozwineła się wraz z systemem papieskim stając się stopniowo jego integralną częścią. Faktycznie, nakaz celibatu nie miał na celu zakazania seksu, lecz zakaz małżeństwa papież Aleksander (1061-73) na przykład nie zganił księdza, który popełnił cudzołóstwo z drugą żoną swego ojca, ponieważ nie popełnił on grzechu małżeństwa. Ten grzech był zaś uważany za wielkie zło i musiał być wyeliminowany z życia kapłanów, aby mogli być całkowicie poświęceni Kościołowi. 

 Przez wszystkie wieki nie tylko ksieża i prałaci, ale nawet papieże mieli kochanki i korzystali z usług prostytutek. Wielu praktykowało homoseksualizm. Nie ma jednak przypadku, aby któryś został ekskomunikowany za uprawianie seksu, natomiast wielu duchownych zostało usuniętych z kościoła za zawarcie związku małżeńskiego. 

Sondaż przeprowadzony wśród 800 duchownych katolickich w USA, wykazał, że przynajmniej 400 księży zmarło na AIDS. Badacze sądzą, że liczba ta jest dwukrotnie większa, co świadczy o rozpowszechnionym zjawisku homoseksualizmu wśród księży. 

Korzenie celibatu sięgają pogaństwa. Propagowały go sekty gnostyckie, które wymieszały chrześcijaństwo z pogaństwem.