Ciekawostki o Biblii

Ciekawostki o Biblii

  • Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 100 godzin
  • Słowo ,,Biblia" nie występuje w samej Biblii. Pochodzi od greckiego wyrazu biblios, a to z kolei od fenickiego miasta - Biblios - ważnego źródła zwojów papirusu, na których zapisywano teksty. Z czasem słowo to zaczęło oznaczać po prostu księgę. ,,Biblia" zatem to po prostu ,,księgi".
  • Zwyczaj używania Biblii do składania przysięgi w sądzie czy przy obejmowaniu urzędu politycznego pochodzi ze starożytnej żydowskiej praktyki składania obietnicy i wypowiadania przy tym słów: ,,Bóg będzie świadkiem między mną a Tobą (Rdz 31.50). W okresie średniowiecza chrześcijanie przysięgali, dotykając krzyża, Biblii albo świętych relikwii. 
  • Najstarszy ocalały tekst księgi biblijnej pochodzi z fragmentu zwoju z nad Morza Martwego, znalezionego w Izraelu. Jest to urywek z Księgi Samuela ze Starego Testamentu, napisany ok. 225 r. przed Chr. Błogosławieństwo kapłańskie z Księgi Liczb znaleziono na srebrnej blaszce w Jerozozolimie. 
  • Najstarszy ocalały tekst Nowego Testamentu to fragment Ewangelii według św. Jana. Został napisany ok. 125 r. po Chr. - przypuszczalnie tylko trzydzieści lat po oryginale - i zawiera urywek z wersetu J. 18,31-33, z pytaniem Piłata do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
  • Biblia była tłumaczona i wydawana częściej niż jakakolwiek inna książka w historii.
  • Słowo ,,Bóg" pojawia się we wszystkich księgach Biblii oprócz hebrajskiej wersji Księgi Estery i Pieśni nad Pieśniami. Na tej podstawie niektórzy wyłączali te księgi z kanonu Pisma Świętego.
  • Człowiekiem najczęściej wymienianym w Biblii jest Dawid, którego imię występuje 1118 razy.
  • Najdłużej żyjącym człowiekiem miał być Metuszelach (Matuzalem), który umarł w wieku dziewięciuset szęśdziesięciu dziewięciu lat. (Rdz 5,27)
  • Nadłuższe imię to Maher-Szalal-Chasz-Baz (Iz 8,1). Oznacza ,,Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz". Prorok Izaajasz nadał to symboliczne imię swemu synowi, by ostrzec króla, że jeśli Żydzi zawrą przymierze z imperium asyryjskim. Asyryjczycy szybko najadą ich kraj i zagarną wszystko, czego chcą.