Arka Przymierza

Arka Przymierza 

Słowo ''arka'' pochodzi od łacińskiego arca, które oznacza ''skrzynię''. Arka Przymierza skonstruowana została z drzewa akacjowego, które było jednym z najliczniejszych gatunków drzew rosnących na Pustyni Synajskiej. Akacja jest twardym drzewem, że Septuaginta (przekład ST na język grecki) używa tu słowa ,,niezniszczalne" lub ,,niepróchniejące" drzewo. Dodatkowe zabezpieczenie Arki stanowiła pokrywająca ją warstwa złota. 

Nad Arką umieszono postacie dwóch cherubinów wykonanych z jednego kawałka złota. Rozciągnięte skrzydła aniołów stykały się u góry oraz na dole, tworząc coś w rodzaju tronu. Między aniołami ukazywała się chwała Boża zwana Szekinią, stamtąd też głos Boży przemawiał do Mojżesza (Lb.7:89).

Szczerozłote wieko Arki nazywano ,,ubłagalnią", gdyż symbolizowała Boże miłosierdzie, które okrywa Bożą sprawiedliwość reprezentowaną przez Dziesięć Przykazań ukrytych w jej wnętrzu. Kamienne tablice były świadectwem przymierza zawartego przez Izraelitów z Bogiem, dlatego Arkę nazywano ,,Skrzynią Przymierza".

Świątynia izraelska dzieliła się na trzy części: dziedziniec na który wstęp mieli nienawróceni poganie, Miejsce Święte, gdzie wchodzić mogli kapłani, oraz Miejsce Najświętsze, w którego centrum stała Arka Przymierza, gdzie raz do roku wchodził arcykapłan. 

Arka znikneła z kart historii przed upadkiem Jerozolimy w 586 roku p.n.e. Wielu przypuszcza, że dostała się w ręce Babilończyków, którzy zabrali cały jej sprzęt, jaki zostali w świątyni. 

Biblia opisuje okoliczności ich najazdu w kilku miejscach (2Krl.25; Dn.5; 2Krn.36). Znajdujemy w niej dokładny spis zagrabionych przez Babilończyków sprzętów. Brakuje w nim jednak Ołtarza i Arki Przymierza. 

Wiele wskazuje, że ołtarz i Skrzynia Przymierza zostały ukryte, zanim Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Brak informacji o uprowadzeniu Arki i jej nieobecność wśród sprzętów dowodzi, że nie było jej wówczas w świątyni. 

Niemal całkowite milczenie źródeł w sprawie jej ukrycie może być wynikiem, że wiedzieli o tym tylko nieliczni kapłani. Istnieje wierzenie, że gdy czas dany mieszkańcom ziemi dobiegnie końca, ludzie ujrzą Dziesięć Przykazań, które zawierała Skrzynia Przymierzam aby mogli zobaczyć swe odstępstwo od nich i zostać na ich podstawie osądzonymi. 

Patrz też: potop w poszukiwaniu zaginionej arki