Potwierdzenie Biblii

Potwierdzenie Biblii

Archeologia potwierdziła Biblię, w wielu punktach kwestionowanych kiedyś przez uczonych. Na przykład Biblia wymienia lud zwany Hetytami, choć nazwa ta nie występowała nigdzie poza tą księgą. Pismo Święte stwierdza też, że Baltazar był ostatnim królem Babilonu (za czasów Daniela), choć zapisy historyczne mówiły, że władzę sprawował wówczas syn Baltazara, Nabonid. Niektórzy krytycy kwestionowali nawet istnienie króla Dawida sugerując, że była to postać legendarna - jak król Artur. 

Pozostałości po cywilizacji Hetytów zaczeły pojawiać się około 1900 r. Jedna ze znalezionych inskrypcji wykazała, że przez pewien okres Nabonid i Baltazar panowali razem. A w 1933 r. na terenie dzisiejszego Izraela odkryto wczesny napis ze zwrotami: ,,dom Dawida" i ,,król Izraela". 

W 1990 r. izraelscy pracownicy parku w Jerozolimie znaleźli wcześniej nieznaną jaskinię, a w niej bogato zdobioną skrzynię grzebalną (ossuarium). W wapiennym grobie z I w. po Chr. wyryte było imię Kajfasza, arcykapłana, który sądził Jezusa. Skrzynię znaleziono wraz z jedenastoma innymi, jedna z nich zawierała monetę datowaną na dzisięć lat po ukrzyżowaniu. Wielu archeologów uważa, że jaskinia to prawdopodobnie rodzinny grobowiec Kajfasza. 

Na dnie jeziora Galilejskiego znaleziono zagrzebaną w mule łódź rybacką z czasów Jezusa. Mogła ona pomieścić około piętnastu ludzi, byłaby więc wystarczająco duża dla Jezusa i Jego dwunastu apostołów, kiedy żeglowali po jeziorze w burzliwą noc. 

Na różnych przedmiotach odczytano imiona: Poncjusza Piłata, apostoła Pawła i Barucha, pomocnika Jeremiasza. Znaleziska te pochodzą z ich czasów.