Post

Post 

Post nie musi oznaczać zupełnego wstrzymania się od spożywania pokarmu i picia płynów. Jednak w niektórych przypadkach post trwał nawet przez dłuższy czas, ale tylko dzięki temu, że Bóg podtrzymywał go przy życiu. Tak było z Mojżeszem na górze Synaj i Jezusem na pustyni. Niektórzy ludzie pościli przez krótki czas, nie jedząc i nie pijąc, jak na przykład królowa Estera i jej rodacy w Persji oraz apostoł Paweł zaraz po nawróceniu. Ale wówczas podczas postu dopuszczalne było picie wody, aby uniknąć odwodnienia. Od jedzenia wstrzymywano się tylko w godzinach porannych, podobnie jak czynią to muzułmanie w okresie Ramadanu. 

Czas trwania postu może być różny. W Biblii czytamy o poście 40 dniowym, 21 dniowym u Daniela, 7 dniowym po pogrzebie króla Saula, 3  dniowym poście królowej Estery, jednodniowym króla Dawida i nocnym poście króla Medo - Perskiego Dariusza. Zdarzało się, że cała wspólnota wierzących pościła. Czasami do postu wzywali lud jego przywódcy albo prorocy. Najbardziej rozpowszechniony był indywidualny post. 

Post był ściśle związany z modlitwami o uzdrowienie, o wyzwolenie z niewoli lub niebezpieczeństwa, z żałobą, wyborem przywódców kościelnych, ze skruchą i z poświęceniem się Bogu. Jezus potępił ostentacyjne poszczenie, mające na celu robienie na innych wrażenia własną pobożnością. Zachęcał do poszczenia w tajemnicy przed otoczeniem. 

Post jest zewnętrznym wyrazem zupełnego wewnętrznego poświęcenia się Bogu i polegania na Jego mocy, jako Tego, który zachowuje od zła i ratuje z opresji. Bóg poinformował Adama i Ewe, iż ich zadaniem jest współpracować z Nim w zachowaniu ich życia w spożywaniu pokarmu. Brak chęci do jedzenia czy też niewłaściwy sposób odżywania się oznaczałby niechęć do współpracy z Bogiem. 

Post ukazany jest w Biblii jako pomoc:

  • w szukaniu Boga (Jon. 3:5)
  • w poszukiwaniu odpowiedzi (Ps. 35:13)
  • w uwolnieniu od wrogów i przeciwności (Est.4:16)
  • przed rozpoczęciem nowej misji (Dz.13:2)
  • przy uwalnianiu zdemonizowanych (Mt. 17:21)

,,Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uściśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą" (Iz. 58:6-8).

Najlepiej na kilka dni przed rozpoczęciem postu należy odstawić szkodliwe pokarmy i używki. Inaczej organizm może przezyć szok, gdy jednocześnie przestanie być podtruwany i zostanie poddany głodówce. W czasie pierwszego dnia postu najlepiej pić wodę z cytryną. Pomoże to zniwelować negatywne symptomy towarzyszące oczyszczaniu organizmu. Do niedogodności jakie mogą się pojawić na początku postu należą: ból głowy, osłabienie, uczucie chłodu. Procesowi oczyszczenia towarzyszy nieco częstsze oddawania moczu oraz obłożony język, a zatem i niezbyt przyjemny oddech. W czasie postu wzrasta odporność na choroby, gdyż energia zużywana na trawienie pokarmu może być wykorzystana na wzmocnienie systemu obronnego.