Aborcja i Pismo Święte

Biblia i aborcja

Bóg jest źródłem każdego życia, jego dawcą i obrońcą. Był tego świadom Hiob, gdy wołał:Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Do Jeremiasza Pan powiedział: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem. Dla Boga ludzie mają tożsamość i osobowość jeszcze przed narodzeniem. Bóg ma wpływ na życie ludzkie i kształtuje je już w łonie matki. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje. I duszę moją znasz dokładnie. 

Życie ludzkie ma wyjątkową wartość, bo po pierwsze: zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, po drugie nasze życie kosztowało Boga Jego własne życie na Golgocie. Bóg ocenia życie człowieka nie na podstawie jego ludzkich dokonań, ale w oparciu o swoją miłość. Występowanie przeciwko życiu ludzkiemu jest występowaniem przeciwko Bogu i Jego woli, gdyż to On mówiąc: Nie zabijaj, wzywa nas do ochrony życia ludzkiego i troski o słabych, bezbronnych, uciskanych.

Aborcja jest jednym z tragicznych dylematów ludzkiego upadku. Kościół powinien zaproponować pełne miłości wsparcie tym, którzy osobiście stoją przed taką trudną decyzją. Chrześcijanie wezwani są do tego, by być miłującą, troszczącą się wspólnotą wierzących, towarzysząca tym, którzy są w sytuacji kryzysowej i rozważają dokonanie takiego wyboru.

Czasami kobiety mogą znajdować się w wyjątkowych okolicznościach, w obliczu trudnych i medycznych problemów, takich jak: poważne zagrożenie zdrowia i życia ciężarnej, poważne obciążenia genetyczne zbadanego płodu, ciąża w wyniku gwałtu lub kazirodztwa. Ostateczna decyzja co do przerwania ciąży lub jej utrzymania powinna być podjęta przez kobietę ciężarną, po odpowiedniej konsultacji. W podjęciu decyzji powinny kobiecie pomóc: dokładna informacja, zasady biblijne i kierownictwo Ducha Świętego. Próby wymuszenia na kobietach czy to utrzymania ciąży, czy jej przerwania winny być odrzucone, jako pogwałcenie osobistej wolności.

Kościół kategorycznie powinien się sprzeciwiać na popieranie aborcji, których przyczyną jest: kontrola urodzin, dokonanie selekcji płciowej, czy wygoda.