Biblia i cywilizacje pozaziemskie

Biblia i kosmici

Czy jesteśmy we wszechświecie jedynymi inteligentnymi istotami ? Bóg stwarzając nasz świat uczynił to na oczach wszechświata. W tym świetle znamienna jest wypowiedź apostoła Pawła: "Staliśmy się widowiskiem dla świata, i aniołów, i ludzi" [I Kor.4:9]. Użył on w tym zdaniu greckiego słowa theatron, od którego "teatr" oraz słowo kosmos, tłumacząc dosłownie: "Staliśmy się teatrem dla kosmosu i aniołów". Biblia wyraźnie wspomina o innych światach. Nie wiemy, jak wyglądają inne cywilizacje, ale możemy się domyślać, że reprezentują o wiele wyższy poziom rozwoju. Jak podaje księga Hioba, istoty te mają bezpośredni dostęp do Stwórcy. 

 

Aby zupełnie uspokoić teologów rozważających chrześcijańską krucjatę międzyplanetarną i zastanawiających się, czy Objawienie doszło do innych oraz, czy Chrystus wciela się ,,nieskończenie wiele razy w różnych zakątkach nieskończonego Wszechświata", warto przytoczyć jeden biblijny fakt. Kiedy apostoł Jan opisywał tzw. nowe niebo i nową ziemię, a więc rzeczywistość dostępną dla ludzkości po zmartwychwstaniu, podkreślił, że tron Boga do tej pory będzie mieścił się na naszej planecie. Według Biblii,  kontakt między różnymi światami, jakiego szuka człowiek jest na razie niemożliwy. Łączenie się z innymi cywilizacjami będzie dopiero możliwe po zmartwychwstaniu, gdy "to co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone". Ciało i krew, jak uzupełnia apostoł Paweł, nie mogą przejść do innych wymiarów. 

To, co Biblia nazywa sferą duchową, czy niebem, współczesna fizyka określa mianem hiperprzestrzeni, pętli czasowych i wielowymiarowości. Gdy Biblia opowiada, o grzechu, wygnaniu ludzi z raju i oddzieleniu Ziemi od Boga, fizycy mówią o jakimś tajemniczym, kosmicznym kataklizmie i załamaniu się przestrzeni oraz czasu. Według jednej z teorii, kosmos był wcześniej dziesięciowymiarowym doskonałym wszechświatem, który w wyniku jakieś niestabilności podzielił się na dwa oddzielne równoległe światy: nasz trójwymiarowy( choć czas jest traktowany jako czwarty wymiar) i jego sześciowymiarowego bliźniaka. Biblia podobnie jak czolowi fizycy XX wieku, podaje, że wszechświat dąży ku zagładzie. Nasz wszechświat zapadnie się, a cała materia i energia - skondensuje się w olbrzymią kule ognia. Z biblijnym obrazem zgadza się nawet najbardziej fantastyczna wizja niektórych fizyków o możliwości w tym momencie przejścia w inny wymiar. Tunel do świata równoległego mogą otworzyć ''inne inteligentne formy życia". 

Apokalipsa opisując powtórne przyjście Jezusa, mówi, że nadciągnie on nie tylko z zastępem swoich aniołów, ale również w towarzystwie "królów ze wschodu słońca". Kim oni są ? Wschód w Apokalipsie ma astronomiczne odniesienie - wskazuje na niebo. Apokalipsa ukazuje królów z kosmicznego wschodu, jako przeciwwagę dla koalicji ziemskich władców przy pomocy, których Lucyfer wytoczy bój wyznawcom Chrystusa. Wiele wskazuje, że owi niebiańscy królowie  są tymi samymi istotami, których Biblia, gdzie indziej nazywa: "Synami Bożymi" czy "24 Starcami" zasiadającymi na tronach wokół tronu Bożego, jako jego niebiańska rada. 

Patrz też: Zjawisko ufo a Słowo Boże