Judasz Iskariota i Ewangelia według Judasza

Judasz Iskariota i Ewangelia według Judasza 

Judasz Iskariota, mężczyzna którego imię stało się symbolem zdrady i podłości. Człowiek, który wydał nieprzyjaciołom swego mistrza Jezusa Chrystusa za 30 srebrników. 

Obecnie Judasza kojarzymy głównie ze zdradą Jezusa. Biblia jednak mówi coś więcej na temat tego człowieka, niż by się wydawało. Starołacińskie wydanie ewangelii określa Judasza ,,Zelotem". Apostoł ten był członkiem radykalnego odłamu Zelotów, swego rodzaju średniowiecznych terrorystów, którzy walczyli w ówczesnej Judei przeciwko Rzymianom. Ta siejąca grozę grupa starała się udaremnić działania tych, którzy chcieli pokoju w Judei pod wodzą Poncjusza Piłata. Celem Zelotów było zapewnienie Żydom wolności od wykorzystywania ze strony ciemiężyciela. Zdaniem części teologów to właśnie fakt, że Judasz należał do Zelotów miał wpływ na to, że znalazł się on w wśród uczniów Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie widział on w Jezusie przyszłego wybawcę Izraela. Rozczarowanie Judasza tym, że Jezus nie przyszedł walczyć przeciwko Rzymianom, mogło być głównym powodem, który skłonił go do zdrady i wydania Chrystusa. Iskariota mógł obawiać się, że Jezus przez swoje kazania i nauczania o pokoju i miłości wpłynie na waleczność Żydów i ich nienawiść wobec Rzymian. Taka sytuacja mogłaby zagrażać Zelotom i ich ideałom. Zeloci straciliby poparcie ze strony ludu i nie mogliby realizować swoich planów uwolnienia Judei od władzy rzymskich urzędników.

Badacze Ewangelii uważają, że Judasz był wyjątkowym uczniem Jezusa. Pokazują to również niektóre fragmenty Biblii, które dla kogoś kto nie analizował życia Judasza mogą wydawać się mało istotne. Jednym z takich ,,śladów" jest fakt, że Judasz sprawował pieczę nad finansami. Należałoby przypuszczać, że Judasz Iskariota był niezwykle blisko Jezusa, który obdarzył go zaufaniem. Kolejnym dowodem na to, że Judasz był uczniem wyróżnionym jest to, że podczas ważnych uroczystości siadał zawsze po prawej stronie Jezusa, czyli na miejscu zaszczytnym. 

Aby dopełnić historię Judasza, należy także wspomnieć o tym, że według Ewangelii napisanej przez Mateusza, Iskariota kilka godzin po zdradzie Jezusa i wzięciu za to 30 srebrników za wydanie go, powiesił się. Prawdopodobnie Judasz nie wytrzymał wyrzutów sumienia. Samobójstwo z powodu ogromnych wyrzutów sumienia mocno stoi w sprzeczności, z faktem, że motyw wydania Jezusa był czysto polityczny. Dzięki pozbyciu się Nazarejczyka Judasz i Zeloci wiele by zyskali, ponieważ wtedy nikt nie przeszkodziłby im w rozpętaniu powstania przeciwko Rzymianom. 

Dziełem, które mogłoby wyjaśnić motyw zdrady Judasza jest hipotetycznie Ewangelia według Judasza. Według ekspertów odnaleziona księga nie została spisana przez samego Judasza. Tekst pochodzi z III lub IV wieku. Rzekomą Ewangelię odnaleziono w latach 70 tych XX w. w środkowym Egipcie w pobliżu al - Minaja. Zdaniem ekspertów, którzy badali ten tekst wynika, że Judasz nie był zdrajcą. Wydał on Jezusa na wyraźny jego rozkaz. Cytując fragment: Oto powiem ci o tajemnicach królestwa, i pouczyłem cię o błędzie gwiazd i to tym, który został posłany. Będziesz trzynasty i będziesz przeklęty przez pozostałą resztę pokolenia, ale przyjdziesz i będziesz panował nad nimi. Ostatniego dnia zaś będą przeklinać twoje nawrócenie ku wysokości do świętego pokolenia, czytamy w odnalezionym fragmencie. 

Tekst przedstawiany jako Ewangelia Judasza bez wątpienia zawiera szokujące poselstwo. Istnieje jednak wątpliwości, co do jego prawdziwości. Jednak tekst nie zawiera bardziej szczegółowych informacji, które mogły by być z punktu widzenia historii bardziej udokumentowanymi faktami. Docentka nauk biblijnych stwierdziła, że przekład Ewangelii został celowo zmieniony by wywołać wielką sensacje. Tekst Ewangelii był badany tylko przez jedną niewielką grupę specjalistów. Dostępu do rzekomej Ewangelii Judasza nie mieli inni badacze. Wobec takich faktów trudno mówić o prawdziwości przekładu. Badający przekład musieli podpisać umowę o poufności i zagwarantować, że nikt więcej nie zobaczy tłumaczenia Ewangelii Judasza przed jej wydaniem. 

Jezus w Ewangeliach ostrzegał przed tym, że będą fałszowane Ewangelie i listy:Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę czy list rzekomo przez nas pisany. Wizerunek Judasza w czterech Ewangeliach jest taki sam. Judasz zdradził Jezusa przez własną chciwość. Warto się zastanowić, czy przekaz zawarty w Ewangelii Judasza, która została napisana tak późno przez nieznanego autora może być prawdziwy. 

Coraz bardziej zepsuci, akceptujemy to, co jeszcze do niedawna było moralnie niedopuszczalne. Bez skrupułów poszerzamy obszary wolności porzucając przy tym wszelkie etyczne i chrześcijańskie standardy. Poprawiamy przy tym swoje samopoczucie zbawiając na siłę tych, którzy zbawieni być nie mogą. Jak dobrze brzmi, że Judasz jest tak naprawdę w niebie. Bo przecież skoro on się tam znalazł to my tam trafimy tym bardziej.