Czego Biblia naucza o o ochronie życia w łonie matki ?

Czego Biblia naucza o ochronie życia w łonie matki ? 

Niedawno znów na nowo rozpoczęła się batalia zwolenników i przeciwników aborcji. Kościół katolicki mocno stoi na straży życia ludzkiego już w łonie matki. Wiele organizacji domaga się zmiany prawa w Polsce i ustanowienia całkowitego zakazu aborcji bez względu na różne sytuacje życiowe między innymi gwałty i choroby płodu. Warto takim osobom przytoczyć pewne bardzo kontrowersyjne fragmenty w Piśmie Świętym by choćby skłonić ich do mocnej refleksji, że kwestia ta wcale nie jest tak łatwa do rozstrzygnięcia. 

Warto zajrzeć do Starego Testamentu oraz prawom spisanym w  księdze mojżeszowej. Porównajmy fragmenty odnoszące się do kar za zabicie człowieka: Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. 

W innym tekście czytamy: Jeżeli dwaj mężczyźni się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemcy. Fragment ten powinien zwrócić naszą uwagę. Dlaczego zabicie płodu dziecka było warte zaledwie kare grzywny ? Czy gdyby łono matki było cenne mężczyzna, który ją uderzył nie powinien był  za swój czyn zapłacić karą śmierci ? 

Czym jest płód w świetle prawd biblijnych ? Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w Piśmie Świętym: Gdyby ktoś zrodził nawet stu synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał - powiadam: Szczęśliwszy od niego nieżywy płód, bo przyszedł jako nicość i odchodzi w mroku, a imię jego mrokiem zakryte; i nawet słońca nie widział, i nie wie niczego; on większy ma spokój niż tamten

Inny ciekawy fragment związany jest z niewiernością kobiety wobec męża. Obecnie mówimy, że dziecko zrodzone ze zdrady jest niewinne i trzeba je chronić. Przyjrzyjmy się jak było kiedyś i jaki stosunek do tego mieli Izraelici: Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem [...] wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże Cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta "Amen, Amen". Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią sprawiając gorzki ból [...] teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą; jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierna, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją, i będzie owa kobieta przekleństwem pośród swego narodu.

Czytając ten fragment ma się wrażenie, że czyta się instrukcje związaną z  pozbyciem się płodu. Gdyby życie płodu było tak cenne, czy kapłan kazał by kobiecie, która jest w błogosławionym stanie pić podejrzaną miksturę, która ma na celu spędzenie płodu ? 

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy fragmentu, który by w jasny sposób bronił płodu ludzkiego. Temat na to, kiedy płód faktycznie staje się człowiekiem jest sporny. Każdy człowiek powinien kierować się własnym sumieniem. Każdy w życiu dostał inne światło i zrozumienie. 

Patrz też: Aborcja w różnych systemach religijnych Moment wejścia duszy w ciało